Nationalism is an infantile sickness. It is the measles of the human race.

Albert Einstein
 

เรื่องเล่า mPEC

Image

ความสุขเกิดเมื่อเราไม่คิดถึงตัวเอง นั่นคือเมื่อเราไม่สนใจว่าเราจะมีความสุขหรือไม่

 
 
 

physics at Mahidol

มาเรียนฟิสิกส์กันไหม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะที่ให้นักศึกษาเข้ามาเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานทุกสาขาในปีแรก แล้วพอจบปีแรก ถึงได้เลือกสาขาที่ตัวเองต้องการครับ ตอนเลือกเหมือนตอนเลือกคณะตอนสอบเอนทรานซ์เลยครับ มีการเลือกไว้เป็นอันดับๆ ใครชวดอันดับหนึ่งก็ต้องเข้าอันดับถัดไปแทน สมัยผม เลือกภาควิชาฟิสิกส์ไม่ค่อยมีปัญหาครับ เพราะคนไม่ค่อยเลือกกัน (สมัยนั้น) ไม่เหมือนภาควิชาเคมีที่เป็นที่นิยมน่าดู ส่วนภาคที่คนเลือกน้อยมาก คือภาควิชาพฤกษศาสตร์ครับ แต่ละปีมีจำนวนคนเรียนอยู่เป็นหลักหน่วยเท่านั้นเอง (ต่ำกว่าห้าด้วยซ้ำ)