Before you speak, ask yourself: Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve on the silence?

Shirdi Sai Baba
 

เรื่องเล่า mPEC

Image

ความสุขเกิดเมื่อเราไม่คิดถึงตัวเอง นั่นคือเมื่อเราไม่สนใจว่าเราจะมีความสุขหรือไม่

 
 
 

ความกตัญญู - ต้นเหตุของระบบอุปถัมภ์

ไปเห็นมา ...

"คุณประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน แต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จสาขาการเป็นลูกกตัญญู ก็ยังชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ล้มเหลว ขอฝากคำว่า ร้อยความดี ความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่ง และความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี เอาไว้เป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราท่านทุกท่านทุกคนไว้ ในที่นี้ด้วย" - ว.วชิรเมธี (W.Vajiramedhi)

แต่อดสงสัยไม่ได้ ...

คนไทย (คนจีนด้วย) ได้รับการอบรมมาให้มีความกตัญญู และเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่เราเคยคิดไหมว่ามันมีความหมายจริง ๆ ว่าอย่างไร แล้วมันมีอะไรแฝงอยู่ที่เราไม่ได้คิดถึงกัน

กตัญญูแปลว่าให้ตอบแทนหรือช่วยเหลือบุคคลที่ได้ทำดีต่อเรามาก่อน ได้เคยช่วยเหลือเรามาก่อน

นาย ท เคยช่วยเหลือนาย ข เมื่อเขาเพิ่งเริ่มทำงาน ดูแลพ่อแม่นาย ข เมื่อไม่สบาย ต่อมานาย ข มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูง นาย ข มีความกตัญญูต่อนาย ท เกิดความเกรงใจ ช่วยเหลือนาย ท ทางการค้า และกฎหมาย แต่กับคนอื่นนาย ข อาศัยตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ อย่างนี้เรียกว่านาย ข เป็นคนมีความกตัญญูหรือไม่

แล้วคนที่ไม่ได้เคยทำดีต่อเรา หรือคนที่ไม่เคยได้ช่วยเหลือเรามาก่อน เราควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไร

ถ้าเราบอกว่าเราควรช่วยเหลือใครก็ได้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามความสามารถและตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้คำว่าความกตัญญู เวลาที่เราใช้คำนั้น มันบอกเป็นนัยว่ามีคนบางคนไม่ให้ความช่วยเหลือหรือดูแลคนบางคน เขาสมควรถูกประณามว่าเป็นคนอกตัญญู เป็นคนเลว แล้วถ้าเขาอยากได้รับการยอมรับจากสังคมหรือศาสนา เขาจะต้องช่วยเหลือแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำจากหัวใจเขา

เอาความกตัญญูทิ้งไป และช่วยเหลือทุกคน ไม่ว่าเขาเคยช่วยเหลือดูแลเรามาก่อนหรือไม่ @

ชอบบทความนี้ครับ ตัวผมเองคิดง

#51

ชอบบทความนี้ครับ

ตัวผมเองคิดงว่าสิ่งที่นาย ข ทำ แท้จริงแล้วคือความอกตัญญูครับ

ในความคิดผม การช่วยเหลือทุกคน

#52

ในความคิดผม
การช่วยเหลือทุกคน(โดยไม่คิดแบ่งว่า นี่เป็นคนของเรา นี่เป็นคนของเขา)เป็นเรื่องดีโดยไม่ต้องสงสัย
แต่ผมว่าน้อยคนนักจะไปถึงตรงนั้นได้

ความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นพื้นฐานของการรู้จักช่วยเหลือคนอื่น
เริ่มจาก คนที่เคยทำดีกับเรา
แล้วค่อยๆไล่ไปหาคนอื่นรอบๆ

คนทุกคนบนโลกช่วยเหลือกันทั้งนั้นโดยอ้อมๆ(ชาวนาปลูกข้าว กรรมกรสร้างที่อยู่อาศัย)แต่เราจะตระหนักถึงตรงนั้นได้ลึกซึ้งแค่ไหนก็แล้วแต่คน

"กตัญญูแปลว่าให้ตอบแทนหรือช่วยเหลือบุคคลที่ได้ทำดีต่อเรามาก่อน ได้เคยช่วยเหลือเรามาก่อน"
แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ให้ช่วยคนอื่นที่ไม่เคยทำดีกับเรา

"เวลาที่เราใช้คำนั้น มันบอกเป็นนัยว่ามีคนบางคนไม่ให้ความช่วยเหลือหรือดูแลคนบางคน เขาสมควรถูกประณามว่าเป็นคนอกตัญญู เป็นคนเลว แล้วถ้าเขาอยากได้รับการยอมรับจากสังคมหรือศาสนา เขาจะต้องช่วยเหลือแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำจากหัวใจเขา "

การแสดงความกตัญญูให้สังคมยอมรับ ผมคิดว่าเป็นเรื่องดี เพราะ
1.เขาได้แสดงความกตัญญูด้วยการกระทำ
2.ถึงเขาแสดงด้วยความรู้สึกไม่อยากอับอาย ผมว่ามันไม่ได้เสียหาย(มีใครเดือดร้อน?) คนเราเริ่มต้นทำดีเพราะกลัวอับอายเป็นเรื่องปกติ เช่นไม่อยากทำผิดกฎหมายเพราะอับอายกลัวสังคมประนาม กลัวการลงโทษ แต่ถ้าเขาอาศัยความรู้สึกนั้นรักษาตัวให้อยู่ในกฎหมายไม่ไปทำร้ายใครไปได้ตลอดชีวิต ผมว่าเขาก็เป็นคนดีของสังคมคนหนึ่งแล้ว ใจเขาต้องหนักแน่นและไม่เฉยชาต่อความอับอาย
(ถึงจะรู้ว่าสังคมประณามก็ยังมีคนไม่เลี้ยงดูพ่อแม่และทำผิดกฎหมายให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่อีกตั้งมากมาย เต็มบ้านพักคนชราและเต็มไปหมด)

ส่วนระบบอุปถัมป์ไม่ได้เกิดจากความกตัญญู
แต่เกิดจากความลำเอียงแล้วใช้คำว่ากตัญญูห่มไว้
เพราะเวลาช่วยเหลือเราต้องฉลาดพอว่าช่วยอย่างไร ไม่ให้คนที่ช่วยหายเดือดร้อน แต่ไปโยนความเดือดร้อนใส่ชาวบ้านแทน

"อย่าโทษกตัญญู โทษลำเอียง"

ผมว่านะ

ด้วยความเคารพครับ

^^

เห็นด้วยกับพี่ last ครับ

#53

เห็นด้วยกับพี่ last ครับ

ผมคิดว่า ความกตัญญู

#54

ผมคิดว่า
ความกตัญญู มีการอ้างถึงคำว่า บุญคุณ
แต่ว่า ใครจะให้ความหมายคำว่า บุญคุณอย่างไร
การช่วยเหลือ ฯลฯ
บุญคุณมันเป็นนามธรรม
แต่ถ้าจะให้ความหมายกว้างไปถึง แม้แต่ต้นไม้ก็มีบุญคุณกับเรา คนที่จะยั่วให้เราโกรธก็มีบุญคุณในฐานะที่ให้เราฝึกระงับอารมณ์ตนเอง คือทุกอย่างมีบุญคุณทั้งนั้น ทั้งทางตรงทางอ้อม
ความกตัญญูตามความหมายจึงน่าจะเป็นต้นเหตุของความปราถนาดีทั้งปวง
แต่ใครจะไปคิดได้ถึงขนาดนั้น คงยาก คือแค่พยายามคิดก็น่าจะโอเค

และในสังคมไทย(จีน) ด้วยแล้ว คำว่า ความกตัญญู ยังถูกนำมาอ้างถึงในฐานะเป็นคุณงามความดี โดยให้ความหมายของบุญคุณที่ไม่ชัดเจน คือแต่ละคนก็มีความหมายต่างกันไป จึงสามารถใช้อ้างได้เสมอ อย่างแนบเนียนโดยคนอื่นไม่รู้ว่าเรามีจุดประสงค์จริงๆคืออะไร
จึงคิดว่า การที่คนนำคำนี้มาให้ความหมายของตนเองและใช้เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม เป็นตัวสนับสนุนให้ระบบอุปถัมภ์ดำรงอยู่งอกงามต่อไปได้

ความกตัญญูในความคิดของผมจึงเป็นสิ่งที่ดีหากใช้ให้เป็นคือให้ความหมายที่เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
แบบ จริงๆมันก็เป็นแค่คำๆหนึ่งเท่านั้น เราน่าจะเข้าใจสิ่งที่คำนี้ใช้แทนมากกว่า
ดังนั้น การที่ใครเขาบอกให้มีความกตัญญู มันจึงสื่อได้หลายทาง แต่การที่เราจะมีความกตัญญู จึงน่าจะเป็นไปในทางที่ผมเสนอ และถ้าเราอยากมองโลกในแง่ดี เราอาจมองว่าเขาให้ความหมายตามที่ผมเสนอก็ได้ แต่ที่ดีที่สุดคือน่าจะถามเขาให้รู้เรื่องว่าความกตัญญูที่เขาสื่อมันคืออะไรกันแน่