มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ

mPEC

คนกล้าคือคนที่กลัว คนที่ไม่กลัวไม่ต้องใช้ความกล้า

mPEC

Nationalism is an infantile sickness. It is the measles of the human race.

Albert Einstein

The only thing that interferes with my learning is my education.

Albert Einstein

คนที่แสวงหาความสุขไม่มีวันมีความสุข มันเหมือนกับการพยายามนอนหลับ ยิ่งพยายามนอนให้หลับมันก็ยิ่งไม่หลับ

mPEC

It's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer.

Albert Einstein

I have never let my schooling interfere with my education.

Mark Twain

Real learning comes about when the competitive spirit has ceased.

J. Krishnamurti

Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty.

Albert Einstein

Before you speak, ask yourself: Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve on the silence?

Shirdi Sai Baba
 

เรื่องเล่า mPEC

Image

ความสุขเกิดเมื่อเราไม่คิดถึงตัวเอง นั่นคือเมื่อเราไม่สนใจว่าเราจะมีความสุขหรือไม่

 
 
 

ความกตัญญู - ต้นเหตุของระบบอุปถัมภ์

ไปเห็นมา ...

"คุณประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน แต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จสาขาการเป็นลูกกตัญญู ก็ยังชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ล้มเหลว ขอฝากคำว่า ร้อยความดี ความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่ง และความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี เอาไว้เป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราท่านทุกท่านทุกคนไว้ ในที่นี้ด้วย" - ว.วชิรเมธี (W.Vajiramedhi)

แต่อดสงสัยไม่ได้ ...

คนไทย (คนจีนด้วย) ได้รับการอบรมมาให้มีความกตัญญู และเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่เราเคยคิดไหมว่ามันมีความหมายจริง ๆ ว่าอย่างไร แล้วมันมีอะไรแฝงอยู่ที่เราไม่ได้คิดถึงกัน

กตัญญูแปลว่าให้ตอบแทนหรือช่วยเหลือบุคคลที่ได้ทำดีต่อเรามาก่อน ได้เคยช่วยเหลือเรามาก่อน

นาย ท เคยช่วยเหลือนาย ข เมื่อเขาเพิ่งเริ่มทำงาน ดูแลพ่อแม่นาย ข เมื่อไม่สบาย ต่อมานาย ข มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูง นาย ข มีความกตัญญูต่อนาย ท เกิดความเกรงใจ ช่วยเหลือนาย ท ทางการค้า และกฎหมาย แต่กับคนอื่นนาย ข อาศัยตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ อย่างนี้เรียกว่านาย ข เป็นคนมีความกตัญญูหรือไม่

แล้วคนที่ไม่ได้เคยทำดีต่อเรา หรือคนที่ไม่เคยได้ช่วยเหลือเรามาก่อน เราควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไร

ถ้าเราบอกว่าเราควรช่วยเหลือใครก็ได้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามความสามารถและตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้คำว่าความกตัญญู เวลาที่เราใช้คำนั้น มันบอกเป็นนัยว่ามีคนบางคนไม่ให้ความช่วยเหลือหรือดูแลคนบางคน เขาสมควรถูกประณามว่าเป็นคนอกตัญญู เป็นคนเลว แล้วถ้าเขาอยากได้รับการยอมรับจากสังคมหรือศาสนา เขาจะต้องช่วยเหลือแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำจากหัวใจเขา

เอาความกตัญญูทิ้งไป และช่วยเหลือทุกคน ไม่ว่าเขาเคยช่วยเหลือดูแลเรามาก่อนหรือไม่ @

ชอบบทความนี้ครับ ตัวผมเองคิดง

#1

ชอบบทความนี้ครับ

ตัวผมเองคิดงว่าสิ่งที่นาย ข ทำ แท้จริงแล้วคือความอกตัญญูครับ

ในความคิดผม การช่วยเหลือทุกคน

#2

ในความคิดผม
การช่วยเหลือทุกคน(โดยไม่คิดแบ่งว่า นี่เป็นคนของเรา นี่เป็นคนของเขา)เป็นเรื่องดีโดยไม่ต้องสงสัย
แต่ผมว่าน้อยคนนักจะไปถึงตรงนั้นได้

ความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นพื้นฐานของการรู้จักช่วยเหลือคนอื่น
เริ่มจาก คนที่เคยทำดีกับเรา
แล้วค่อยๆไล่ไปหาคนอื่นรอบๆ

คนทุกคนบนโลกช่วยเหลือกันทั้งนั้นโดยอ้อมๆ(ชาวนาปลูกข้าว กรรมกรสร้างที่อยู่อาศัย)แต่เราจะตระหนักถึงตรงนั้นได้ลึกซึ้งแค่ไหนก็แล้วแต่คน

"กตัญญูแปลว่าให้ตอบแทนหรือช่วยเหลือบุคคลที่ได้ทำดีต่อเรามาก่อน ได้เคยช่วยเหลือเรามาก่อน"
แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ให้ช่วยคนอื่นที่ไม่เคยทำดีกับเรา

"เวลาที่เราใช้คำนั้น มันบอกเป็นนัยว่ามีคนบางคนไม่ให้ความช่วยเหลือหรือดูแลคนบางคน เขาสมควรถูกประณามว่าเป็นคนอกตัญญู เป็นคนเลว แล้วถ้าเขาอยากได้รับการยอมรับจากสังคมหรือศาสนา เขาจะต้องช่วยเหลือแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำจากหัวใจเขา "

การแสดงความกตัญญูให้สังคมยอมรับ ผมคิดว่าเป็นเรื่องดี เพราะ
1.เขาได้แสดงความกตัญญูด้วยการกระทำ
2.ถึงเขาแสดงด้วยความรู้สึกไม่อยากอับอาย ผมว่ามันไม่ได้เสียหาย(มีใครเดือดร้อน?) คนเราเริ่มต้นทำดีเพราะกลัวอับอายเป็นเรื่องปกติ เช่นไม่อยากทำผิดกฎหมายเพราะอับอายกลัวสังคมประนาม กลัวการลงโทษ แต่ถ้าเขาอาศัยความรู้สึกนั้นรักษาตัวให้อยู่ในกฎหมายไม่ไปทำร้ายใครไปได้ตลอดชีวิต ผมว่าเขาก็เป็นคนดีของสังคมคนหนึ่งแล้ว ใจเขาต้องหนักแน่นและไม่เฉยชาต่อความอับอาย
(ถึงจะรู้ว่าสังคมประณามก็ยังมีคนไม่เลี้ยงดูพ่อแม่และทำผิดกฎหมายให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่อีกตั้งมากมาย เต็มบ้านพักคนชราและเต็มไปหมด)

ส่วนระบบอุปถัมป์ไม่ได้เกิดจากความกตัญญู
แต่เกิดจากความลำเอียงแล้วใช้คำว่ากตัญญูห่มไว้
เพราะเวลาช่วยเหลือเราต้องฉลาดพอว่าช่วยอย่างไร ไม่ให้คนที่ช่วยหายเดือดร้อน แต่ไปโยนความเดือดร้อนใส่ชาวบ้านแทน

"อย่าโทษกตัญญู โทษลำเอียง"

ผมว่านะ

ด้วยความเคารพครับ

^^

เห็นด้วยกับพี่ last ครับ

#3

เห็นด้วยกับพี่ last ครับ

ผมคิดว่า ความกตัญญู

#4

ผมคิดว่า
ความกตัญญู มีการอ้างถึงคำว่า บุญคุณ
แต่ว่า ใครจะให้ความหมายคำว่า บุญคุณอย่างไร
การช่วยเหลือ ฯลฯ
บุญคุณมันเป็นนามธรรม
แต่ถ้าจะให้ความหมายกว้างไปถึง แม้แต่ต้นไม้ก็มีบุญคุณกับเรา คนที่จะยั่วให้เราโกรธก็มีบุญคุณในฐานะที่ให้เราฝึกระงับอารมณ์ตนเอง คือทุกอย่างมีบุญคุณทั้งนั้น ทั้งทางตรงทางอ้อม
ความกตัญญูตามความหมายจึงน่าจะเป็นต้นเหตุของความปราถนาดีทั้งปวง
แต่ใครจะไปคิดได้ถึงขนาดนั้น คงยาก คือแค่พยายามคิดก็น่าจะโอเค

และในสังคมไทย(จีน) ด้วยแล้ว คำว่า ความกตัญญู ยังถูกนำมาอ้างถึงในฐานะเป็นคุณงามความดี โดยให้ความหมายของบุญคุณที่ไม่ชัดเจน คือแต่ละคนก็มีความหมายต่างกันไป จึงสามารถใช้อ้างได้เสมอ อย่างแนบเนียนโดยคนอื่นไม่รู้ว่าเรามีจุดประสงค์จริงๆคืออะไร
จึงคิดว่า การที่คนนำคำนี้มาให้ความหมายของตนเองและใช้เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม เป็นตัวสนับสนุนให้ระบบอุปถัมภ์ดำรงอยู่งอกงามต่อไปได้

ความกตัญญูในความคิดของผมจึงเป็นสิ่งที่ดีหากใช้ให้เป็นคือให้ความหมายที่เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
แบบ จริงๆมันก็เป็นแค่คำๆหนึ่งเท่านั้น เราน่าจะเข้าใจสิ่งที่คำนี้ใช้แทนมากกว่า
ดังนั้น การที่ใครเขาบอกให้มีความกตัญญู มันจึงสื่อได้หลายทาง แต่การที่เราจะมีความกตัญญู จึงน่าจะเป็นไปในทางที่ผมเสนอ และถ้าเราอยากมองโลกในแง่ดี เราอาจมองว่าเขาให้ความหมายตามที่ผมเสนอก็ได้ แต่ที่ดีที่สุดคือน่าจะถามเขาให้รู้เรื่องว่าความกตัญญูที่เขาสื่อมันคืออะไรกันแน่