I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucius

Before you speak, ask yourself: Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve on the silence?

Shirdi Sai Baba

Nationalism is an infantile sickness. It is the measles of the human race.

Albert Einstein

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ

mPEC

It's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer.

Albert Einstein

คนที่แสวงหาความสุขไม่มีวันมีความสุข มันเหมือนกับการพยายามนอนหลับ ยิ่งพยายามนอนให้หลับมันก็ยิ่งไม่หลับ

mPEC

I have never let my schooling interfere with my education.

Mark Twain

Real learning comes about when the competitive spirit has ceased.

J. Krishnamurti

คนกล้าคือคนที่กลัว คนที่ไม่กลัวไม่ต้องใช้ความกล้า

mPEC

The only thing that interferes with my learning is my education.

Albert Einstein
 

เรื่องเล่า mPEC

Image

ความสุขเกิดเมื่อเราไม่คิดถึงตัวเอง นั่นคือเมื่อเราไม่สนใจว่าเราจะมีความสุขหรือไม่

 
 
 

ระบบอุปถัมภ์

ความกตัญญู - ต้นเหตุของระบบอุปถัมภ์

ไปเห็นมา ...

"คุณประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน แต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จสาขาการเป็นลูกกตัญญู ก็ยังชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ล้มเหลว ขอฝากคำว่า ร้อยความดี ความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่ง และความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี เอาไว้เป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราท่านทุกท่านทุกคนไว้ ในที่นี้ด้วย" - ว.วชิรเมธี (W.Vajiramedhi)

แต่อดสงสัยไม่ได้ ...

คนไทย (คนจีนด้วย) ได้รับการอบรมมาให้มีความกตัญญู และเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่เราเคยคิดไหมว่ามันมีความหมายจริง ๆ ว่าอย่างไร แล้วมันมีอะไรแฝงอยู่ที่เราไม่ได้คิดถึงกัน

กตัญญูแปลว่าให้ตอบแทนหรือช่วยเหลือบุคคลที่ได้ทำดีต่อเรามาก่อน ได้เคยช่วยเหลือเรามาก่อน

นาย ท เคยช่วยเหลือนาย ข เมื่อเขาเพิ่งเริ่มทำงาน ดูแลพ่อแม่นาย ข เมื่อไม่สบาย ต่อมานาย ข มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูง นาย ข มีความกตัญญูต่อนาย ท เกิดความเกรงใจ ช่วยเหลือนาย ท ทางการค้า และกฎหมาย แต่กับคนอื่นนาย ข อาศัยตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ อย่างนี้เรียกว่านาย ข เป็นคนมีความกตัญญูหรือไม่

แล้วคนที่ไม่ได้เคยทำดีต่อเรา หรือคนที่ไม่เคยได้ช่วยเหลือเรามาก่อน เราควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไร

ถ้าเราบอกว่าเราควรช่วยเหลือใครก็ได้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามความสามารถและตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้คำว่าความกตัญญู เวลาที่เราใช้คำนั้น มันบอกเป็นนัยว่ามีคนบางคนไม่ให้ความช่วยเหลือหรือดูแลคนบางคน เขาสมควรถูกประณามว่าเป็นคนอกตัญญู เป็นคนเลว แล้วถ้าเขาอยากได้รับการยอมรับจากสังคมหรือศาสนา เขาจะต้องช่วยเหลือแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำจากหัวใจเขา

เอาความกตัญญูทิ้งไป และช่วยเหลือทุกคน ไม่ว่าเขาเคยช่วยเหลือดูแลเรามาก่อนหรือไม่ @

Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.