คนกล้าคือคนที่กลัว คนที่ไม่กลัวไม่ต้องใช้ความกล้า

mPEC

คนที่แสวงหาความสุขไม่มีวันมีความสุข มันเหมือนกับการพยายามนอนหลับ ยิ่งพยายามนอนให้หลับมันก็ยิ่งไม่หลับ

mPEC

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ

mPEC

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucius

I have never let my schooling interfere with my education.

Mark Twain

Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty.

Albert Einstein

Real learning comes about when the competitive spirit has ceased.

J. Krishnamurti

It's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer.

Albert Einstein

Nationalism is an infantile sickness. It is the measles of the human race.

Albert Einstein

The only thing that interferes with my learning is my education.

Albert Einstein
 

User account

Enter your mPEC - Physics Olympiad username.
Enter the password that accompanies your username.