มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ

mPEC

The only thing that interferes with my learning is my education.

Albert Einstein

I have never let my schooling interfere with my education.

Mark Twain

Real learning comes about when the competitive spirit has ceased.

J. Krishnamurti

Nationalism is an infantile sickness. It is the measles of the human race.

Albert Einstein

Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty.

Albert Einstein

It's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer.

Albert Einstein

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucius

คนที่แสวงหาความสุขไม่มีวันมีความสุข มันเหมือนกับการพยายามนอนหลับ ยิ่งพยายามนอนให้หลับมันก็ยิ่งไม่หลับ

mPEC

คนกล้าคือคนที่กลัว คนที่ไม่กลัวไม่ต้องใช้ความกล้า

mPEC
 

User account

Enter your mPEC - Physics Olympiad username.
Enter the password that accompanies your username.