Skip ข่าวจากเรา

ข่าวจากเรา

Picture of ปิยพงษ์ สิทธิคง
ฟิสิกส์กูรูเริ่มให้บริการ ...
by ปิยพงษ์ สิทธิคง - Friday, 29 August 2008, 05:21 pm
 
ท่านสามารถล็อกอินในฐานะบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษารายวิชาบางวิชาได้ แต่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ท่านควรลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะได้เห็นข้อมูลส่วนอื่น และที่สำคัญกว่านั้นคือการมีส่วนร่วมในการช่วยผู้อื่นเรียนรู้ฟิสิกส์
 

Skip available courses

Available courses

 • ข้อแนะนำในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ และเทคนิคต่าง ๆ

  Guest accessSelf enrolment
 • กลศาสตร์พื้นฐานศึกษาการเคลื่อนที่ของระบบอนุภาคเดียวและหลายอนุภาค โดยใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์พื้นฐานเป็นพื้นฐานของวิชาอื่น ๆ ในฟิสิกส์ เช่น ไฟฟ้าแม่เหล็ก คลื่น และอุณหพลศาสตร์

  Guest accessSelf enrolment
 • บทเรียนไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่ประจุไฟฟ้าไหลต่อเนื่องไปในทิศทางเดียว ในสมัยแรก ๆ ที่มีการสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้มีการถกเถียงกันอย่างมากถึงข้อดีและข้อเสียระหว่างไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ข้อดีของไฟฟ้ากระแสสลับที่ง่ายต่อการแปลงและการสูญเสียพลังงานน้อยกว่าในการส่งกระแสไปตามสายส่งกำลัง ทำให้ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแทบทุกแห่งผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ ปัจจุบันนี้วงจรไฟฟ้ากระแสสลับมีอยู่ทั่วไปและมีความสำคัญ เราจึงต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้

  Guest accessSelf enrolment
 • พีชคณิตเชิงเส้นเป็นสาขาของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น เวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ หรือปริภูมิเชิงเส้น การแปลงเชิงเส้น นอกจากแคลคูลัสแล้ว เราอาจพูดได้ว่าพีชคณิตเชิงเส้นเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญของคณิตศาสตร์ยุคใหม่ พีชคณิตเชิงเส้นมีที่ใช้หลายแห่งในฟิสิกส์ ตั้งแต่เวกเตอร์ต่าง ๆ ในกลศาสตร์ เวกเตอร์สนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก ไปจนถึงเวกเตอร์และปริภูมิเวกเตอร์ในกลศาสตร์ควอนตัม พีชคณิตเชิงเส้นจะทำให้เราเห็นแก่นร่วมของเวกเตอร์และปริภูมิเวกเตอร์ต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจและสามารถแก้ปัญหากับเวกเตอร์และปริภูมิเวกเตอร์ที่ซับซ้อนได้ง่ายเมื่อเห็นความคล้ายคลึงกันกับเวกเตอร์ในปริภูมิเวกเตอร์ง่าย ๆ ที่เราคุ้นเคยได้

  Guest accessSelf enrolment

ช่วยกันเรียนรู้ฟิสิกส์พื้นฐานให้ถูกต้อง มั่นคง
ปูทางให้ก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจ
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 Today Wednesday, 7 December 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31