คนที่แสวงหาความสุขไม่มีวันมีความสุข มันเหมือนกับการพยายามนอนหลับ ยิ่งพยายามนอนให้หลับมันก็ยิ่งไม่หลับ

mPEC

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ

mPEC

Before you speak, ask yourself: Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve on the silence?

Shirdi Sai Baba

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucius

Real learning comes about when the competitive spirit has ceased.

J. Krishnamurti

I have never let my schooling interfere with my education.

Mark Twain

Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty.

Albert Einstein

The only thing that interferes with my learning is my education.

Albert Einstein

It's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer.

Albert Einstein

Nationalism is an infantile sickness. It is the measles of the human race.

Albert Einstein
 

ข้อสอบคัดเลือกผู้แทนไทย IJSO 2010 วิชาฟิสิกส์ รอบแรก

ข้อสอบคัดเลือกผู้แทนไทย IJSO 2010 วิชาฟิสิกส์ รอบแรก และคำตอบ

Tags: