Real learning comes about when the competitive spirit has ceased.

J. Krishnamurti
 

News

Image

 
 
 

ไทยเป็นเจ้าภาพฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 42 ในปี 2554 (2011) เป็นที่แน่นอนแล้ว

ไทยเป็นเจ้าภาพฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 42 ในปี 2554 (2011) เป็นที่แน่นอนแล้ว อ่านจดหมายจากประธานและเลขานุการของการแข่งข้น IPhO ได้ข้างล่าง

Image
Image

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์

#51

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานมูลนิธิ สอวน.เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน .) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จาก 46 ประเทศ รวม 500 คน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยใช้สถานที่โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา เป็นสถานจัดพิธีเปิด ที่พักของนักเรียน ผู้เข้าแข่งขัน สถานที่สอบภาคทฤษฎี ภาควิเคราะห์ข้อมูล และภาคสังเกตการณ์กลางวัน ใช้โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช เป็นสถานที่พักของผู้ควบคุมทีม สถานที่พิจารณาข้อสอบและจัดทำข้อสอบ และใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นสถานที่สอบภาคสังเกตการณ์ และแหลมพรหมเทพ เป็นสถานที่สอบปฏิบัติการดูดาว