คนกล้าคือคนที่กลัว คนที่ไม่กลัวไม่ต้องใช้ความกล้า

mPEC