คนกล้าคือคนที่กลัว คนที่ไม่กลัวไม่ต้องใช้ความกล้า

mPEC

Real learning comes about when the competitive spirit has ceased.

J. Krishnamurti

คนที่แสวงหาความสุขไม่มีวันมีความสุข มันเหมือนกับการพยายามนอนหลับ ยิ่งพยายามนอนให้หลับมันก็ยิ่งไม่หลับ

mPEC

I have never let my schooling interfere with my education.

Mark Twain

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ

mPEC

Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty.

Albert Einstein

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucius

Nationalism is an infantile sickness. It is the measles of the human race.

Albert Einstein

It's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer.

Albert Einstein

The only thing that interferes with my learning is my education.

Albert Einstein
 

Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.