ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41508 Posts in 6267 Topics- by 9454 Members - Latest Member: rin
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Go Down
Print
Author Topic: การแข่งขันฟิสิกส์สอวน.ที่เชียงใหม่ 7-11 พฤษภาคม 2549  (Read 84775 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Tung
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 210

Labor Omnia Vincit


« Reply #15 on: May 10, 2006, 08:10:21 PM »

สงสัยคงฟิตจนนอนไม่พอ  Grin
« Last Edit: January 13, 2012, 03:13:35 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ
คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6323


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #16 on: May 11, 2006, 01:36:20 PM »

 ผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 5 วันที่ 7-11พฤษภาคม 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ได้ 46.20 จากเต็ม 50
นายธนัท ตรีรัตนกุลวงศ์       ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลคะแนนรวมภารทฤษฎีสูงสุด ได้ 29.50 จากเต็ม 30
นายกฤษณพงศ์ ลิ้มตระกูล     ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลคะแนนรวมภาคปฎิบัติสูงสุด ได้ 19.50 จากเต็ม 20
นายธีรยุทธ ตั้งจิตรเวชกุล     ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


สำหรับรางวัลที่แแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ นั้น เกณฑ์การให้รางวัลต่าง ๆ คือ

คะแนนตั้งแต่ 41 ขึ้นไปได้รางวัลดีเยี่ยม
คะแนนตั้งแต่ 35 ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 41ได้รางวัลดีมาก
คะแนนตั้งแต่ 29 ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 35 ได้รางวัลดี
คะแนนตั้งแต่ 22 ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 29 ได้รางวัลชมเชย

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล                  ศูนย์                    รางวัล
 
1 นายธนัท ตรีรัตนกุลวงศ์      ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        ดีเยี่ยม
2 ด.ช.  นายพลณพ สมุทรประภูติ      ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        ดีเยี่ยม
3 นายประพฤทธิ์พงศ์ อธิวรัตถ์กูล  ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     ดีเยี่ยม
4 นายกัมพล ยืนยงสินชัย       ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        ดีเยี่ยม
5 นายวิศรุต ปิ่นรอด          ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์        ดีเยี่ยม
6 นายคามิน ศิริวัฒน์เวชกุล      ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        ดีเยี่ยม
7 นายคมกรณ์ อัศวเมฆี       ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        ดีเยี่ยม
8 นายกฤษณพงศ์ ลิ้มตระกูล     ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น           ดีเยี่ยม
9 นางสาวนัทธมน ถาวรพิทักษ์    ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์        ดีเยี่ยม
10 นายทรงเกียรติ นุตาลัย      ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        ดีเยี่ยม 

11 นายอารยะ พิสิฐโภคิน      ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา         ดีมาก
12 นายกษม อิทธิสวัสดิ์พันธุ์     ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          ดีมาก
13 นายภควัต แสงเพชรวัฒนกุล   ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             ดีมาก
14 นายณัฐพัฒน์ พาณิชพงศกร   ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) ดีมาก
15 นายสมพงษ์ โอภาสวานิช     ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          ดีมาก
16 นายศิรสิทธิ์ พยัคฆเรือง      ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          ดีมาก

17 นายวีรประภาส กิตติพิบูลย์    ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          ดี
18 นายภควัส มั่งคั่ง           ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          ดี
19 นายกฤษณ์สมภพ เตชะวรุตมะ  ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          ดี
20 นายฐิตินันท์ ศิริประภาวัฒน์    ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          ดี 
21 นางสาวรงรอง เจียเจริญ      ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          ดี 
22 นายธีรศานต์ เพียรพานิชย์    ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          ดี
23 นายสิงโต ศิริวิโรจน์        ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น             ดี 
24 นายวรวิทย์ วรพิพัฒน์       ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์         ดี
25 นายจิรเมธ ช้างคล่อม        ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์         ดี
26 นายชนินทร สุขประเสริฐ     ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น             ดี 
27 นายศรุต คณฑา           ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          ดี
28 นายอานนท์ ทองคงหาญ      ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร              ดี
29 นายธีรยุทธ ตั้งจิตรเวชกุล     ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          ดี
30 นายรุจิภาส บวรทวีปัญญา     ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร             ดี
31 นายธันยา วิชัยโกศล         ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          ดี

32 นายณัฐ จิระอรุณ          ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          ชมเชย 
33 นายธนพล เยาว์มณีรัตน์      ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ชมเชย
34 นายณภัทร ภู่วุฒิกุล         ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          ชมเชย 
35 นายสุวศิน อาภาอดุล         ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น             ชมเชย 
36 นางสาวศรัณยา แซ่เซียว      ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น              ชมเชย 
37 นายชานน เดชศรี           ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              ชมเชย
38 นายแสงชัย แซ่ต่อ          ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)  ชมเชย 
39 นายกฤตภาส ชาญชัยวรวิทย์    ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา                ชมเชย 
40 นายศิวัสน์ ไพศาลกิจ        ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร               ชมเชย 
41 นายวรากร ญาณวชิรากุล     ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์           ชมเชย 
42 นายชยากร สายใจบุญ        ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์             ชมเชย 
43 นตท.ภูวนาท ละครวงษ์       ศูนย์โรงเรียนเตรียมทหาร              ชมเชย 
44 นายธีระพัฒน์ รุธิระวุฒิ       ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา                ชมเชย 
45 นายปิยะ กุณาวงค์          ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              ชมเชย 
46 นางสาวสายทิพย์ ทิพย์ธารา    ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)   ชมเชย 
47 นายเอกวิทย์ กิตติยะ         ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              ชมเชย 
48 นายกฤษฎา เจริญรุ่งเรืองชัย    ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา                 ชมเชย 
 
นักเรียน 40 คนแรกได้สิทธิผ่านการสอบรอบแรกฟิสิกส์โอลิมปิกสสวท.

ขอแสดงความยินดีกับทุกคน Cheesy
« Last Edit: April 24, 2010, 06:42:58 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
Tung
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 210

Labor Omnia Vincit


« Reply #17 on: May 11, 2006, 01:56:33 PM »

สุดยอดทุกคนเลยครับ ยินดีด้วยครับ Cheesy
« Last Edit: April 24, 2010, 06:44:30 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ
คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
ampan
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1140


« Reply #18 on: May 11, 2006, 05:05:49 PM »


1 นายธนัท         ตรีรัตนกุลวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดีเยี่ยม


ผมไม่เชื่อ (สายตาตัวเอง) Grin แอบตกใจครับ (จริงๆโคตรตกใจเลย)
ถึงว่า ผมมันโง่ 555 Tongue
« Last Edit: April 24, 2010, 06:44:49 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

Samuraisentai Shinkenger 侍戦隊シンケンジャー
Forza_Nerazzuri
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 54


« Reply #19 on: May 11, 2006, 05:52:34 PM »

อาจารย์มีข้อสอบมา post หรือเปล่าครับ
Logged
#Beta_SteP#
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 57


ค่าคงที่ใดๆ ไม่เท่ากับใจที่มั่งคง


« Reply #20 on: May 11, 2006, 05:54:52 PM »

ยินดีด้วยครับทุกคน โดยเฉพาะเทพธนัท 555+

มันไม่ fluke แล้วมั้งเงี้ย  Grin Grin Grin
Logged

"รู้จักความพอของความพอเพียงเป็นความเพียงพอที่นิรันดร์..."
NiG
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1221


no one knows everything, and you don’t have to.


WWW
« Reply #21 on: May 12, 2006, 07:50:53 AM »

ผมยังเซ็งแล็บตัวเองอยู่เลย
ไม่ได้ยากอะไรด้วยซ้ำ ได้แค่ 7/20  Cryสลดเลย

ข้อสอบทฤษฎีปีนี้ก็... ไม่เอาดีกว่า ให้คนที่ทำได้มาพูดเอง ผมทำคะแนนไม่ดี ไม่อยากวิจารณ์
Logged

ผมไม่เชื่อในอัจฉริยะ แต่ผมเชื่อในความขยัน อดทน ไม่ท้อแท้

กระทู้ แนะนำหนังสือฟิสิกส์
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,154.0.html

4 สุดยอดบทเรียนสำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นนักฟิสิกส์
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,5270.msg34148.html#msg34148
PhysicNewbie
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 22

เราเป็นอย่างไร สังคมเป็นอย่างนั้น


« Reply #22 on: May 12, 2006, 07:59:05 AM »

เกณฑ์มันตัดที่เท่าไร บ้างครับรู้แค่ ทองแดงตัดที่ 29  Huh
ผมขาดไม่ถึง1คะแนน เศร้าเลย  bang head
Logged
P o W i i
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 174


« Reply #23 on: May 12, 2006, 08:06:04 AM »

สนุกมากมาย
Logged
b..m
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 21


« Reply #24 on: May 12, 2006, 08:09:20 AM »

ยินดีกับเพชรฆาตด้วย  Cool
« Last Edit: May 12, 2006, 08:22:39 AM by B**M » Logged
NiG
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1221


no one knows everything, and you don’t have to.


WWW
« Reply #25 on: May 12, 2006, 08:23:01 AM »

รูปนี้จะขาดพี่ขรึม แล้วก็คนที่ย้ายศูนย์อีก 2 คน ตอนถ่ายรูปนี้พอดีมิวอยู่ ปกติจะไปคุยกะพะยูนเผือก(code ลับ เอาเป็นว่ารู้กัน)

พี่เบนซ์(ศรุต) โพ ม่อน ลุงเอ เกี๊ยก เจ๊หมู ป๋าเหม่ง(หรือลุงเถิก แล้วแต่จะเรียก) ผม ก๋อย สรยุทธ์ เพชนฆาต มิว แบงค์ เฮียหมู กนก
« Last Edit: May 12, 2006, 08:42:14 AM by G » Logged

ผมไม่เชื่อในอัจฉริยะ แต่ผมเชื่อในความขยัน อดทน ไม่ท้อแท้

กระทู้ แนะนำหนังสือฟิสิกส์
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,154.0.html

4 สุดยอดบทเรียนสำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นนักฟิสิกส์
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,5270.msg34148.html#msg34148
P o W i i
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 174


« Reply #26 on: May 12, 2006, 08:56:48 AM »

นี่ นะคะ ประตูหน้า หอศิลป์ นะคะ ชิมิคะ

« Last Edit: May 12, 2006, 02:36:41 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged
P o W i i
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 174


« Reply #27 on: May 12, 2006, 09:11:28 AM »

พระธาตุดอยสุเทพ ใครก้ได้ย่อรูปให้หน่อยนะคร้าบ
« Last Edit: May 12, 2006, 01:43:52 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged
thee
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 33

เราเป็นอย่างไร สังคมเป็นอย่างนั้น


« Reply #28 on: May 12, 2006, 09:15:35 AM »

ทำไมมีแต่คนแกล้งน้องกร๋อยกัน
Logged
milky
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 77

Physics


« Reply #29 on: May 12, 2006, 09:16:00 AM »

เสียดายคะแนน-*-

ปล.พะยูนเผือกนี่ครัยหรอ???
ไ่ม่เหนรู้เรื่อง
Logged
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Go Up
Print
Jump to: