ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41616 Posts in 6282 Topics- by 9887 Members - Latest Member: Nature
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: ข้อสอบปลายค่าย 1 ปี 2558-2559  (Read 16102 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
อภิชาตเมธี
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 111


« on: October 29, 2015, 03:01:50 PM »

credit by น้อง ปาล์ม ครับ
« Last Edit: October 29, 2015, 03:25:19 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged
อภิชาตเมธี
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 111


« Reply #1 on: October 29, 2015, 04:40:32 PM »

Thermodymanics ข้อ 1 ครับ

ก สำหรับ Van der Walls gas

   (P+\dfrac{an^{2}}{V^{2}})(V-nb)=nRT

   dU=nc_{v}dT+\dfrac{an^{2}}{V^{2}}dV

   จาก dS=\dfrac{dQ}{T}=\dfrac{dU+PdV}{T}=nc_{v}\dfrac{dT}{T}+(P+\dfrac{an^{2}}{V^{2}})\dfrac{dV}{T}

   \therefore dS=d(nc_{v}\ln T +nR\ln (V-nb)) เป็นexact differential ดังนั้น

   \Delta S=S_{f}-S_{i}=nc_{v}\ln \dfrac{T_{f}}{T_{i}}+nR\ln \dfrac{V_{f}-nb}{V_{i}-nb}

   ระบบหุ้มด้วยฉนวน และเป็นกระบวนการ free expansion ดังนั้น dQ=0, dW=0 และได้ dU=0

   \Delta T=\dfrac{an}{c_{v}}\Delta \dfrac{1}{V}=\dfrac{an}{c_{v}}(\dfrac{1}{V_{f}}-\dfrac{1}{V_{i}})

   จากโจทย์ V_{i}=V, V_{f}=3V, T_{i}=T

   T_{f}=T_{i}-\dfrac{2an}{3c_{v}V}

   \therefore \Delta S=S_{f}-S_{i}=nc_{v}\ln (1-\dfrac{2an}{3c_{v}VT})+nR\ln \dfrac{3V-nb}{V-nb}

ข สำหรับ gas ทั่วๆไป nb\ll V,\dfrac{an^{2}}{V^{2}}\ll \dfrac{nRT}{V}

   จาก \ln (1+x)\approx x; x\ll 1

   \therefore \Delta S=nc_{v}\ln (1-\dfrac{2an}{3c_{v}VT})+nR\ln (3 \times (1+\dfrac{2nb}{3(V-nb)}))

   \Delts S\approx nR\ln 3 -\dfrac{2n^{2}}{3VT}a+\dfrac{2Rn^{2}}{3V}b

   ดังนั้น A=nR\ln 3   C_{1}=-\dfrac{2n^{2}}{3VT}   C_{2}=\dfrac{2Rn^{2}}{3V}
« Last Edit: October 29, 2015, 04:51:59 PM by อภิชาตเมธี » Logged
อภิชาตเมธี
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 111


« Reply #2 on: October 29, 2015, 05:28:51 PM »

Thermodynamics ข้อ 2

คิดแบบตู้เย็นคาร์โนต์ไปก่อนแล้วค่อยคูณงานที่หาได้ด้วยสิบเท่า

เป็นกระบวกการความดันคงที่เพราะอยู่ภายใต้บรรยากาศให้ P=1.013 \times 10^{5} Pa

 \delta Q_{room}=-n_{room}c_{p}\delta T_{room} เมื่อ c_{p}=\dfrac{7}{2}R เพราะให้อากาศเป็นแก๊สโมเลกุลคู่ และติดลบเพราะต้องการขนาด

จากตู้เย็นคาร์โนต์ \dfrac{\delta Q_{room}}{T_{room}}=\dfrac{\delta Q_{out}}{T_{out}}

 \delta W=\delta Q_{out}-\delta Q_{room}=\delta Q_{room}(\dfrac{T_{out}}{T_{room}}-1)

แต่จากการที่แก๊สรั่วออกจากห้องได้ทำให้โมลของแก๊สไม่คงที่ โดย n_{room}=\dfrac{PV}{RT_{room}}

 dW=\dfrac{7PV}{2}(-\dfrac{T_{out}}{T_{room}^{2}}+\dfrac{1}{T_{room}})dT_{room}

 W=\dfrac{7PV}{2}(\dfrac{T_{out}}{T_{room}}+\ln T_{room}) \right| _{298}^{288}=2.09 \times 10^{4} J

 W_{real}=10W=2.09 \times 10^{5} J
Logged
อภิชาตเมธี
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 111


« Reply #3 on: October 29, 2015, 11:57:36 PM »

Laser Physics ข้อ 1

1.1 ใช้มวลของอะตอมนีออนเพราะเป็นตัวที่จะให้แสงเลเซอร์ออกมา

     v_{x}=\sqrt{\dfrac{KT}{M_{Ne}}}=\sqrt{\dfrac{1.38\times 10^{-23}\times 403}{0.0202/(6.02\times 10^{23})}}=407.1 m/s

1.2 มีผลเนื่องจากอะตอมนีออนที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมีการเคลื่อนที่เทียบกับผู้สังเกตภายนอก ทำให้ในมุมมองของผู้สังเกต แสงที่ปล่อยออกมามีความถี่ไม่ตรงกับค่ากลางของแสงที่ควรจะได้เนื่องจากเกิด Doppler Shift Effect ทำให้สุดท้ายแล้วแสงที่ออกมาไม่เป็น monochromatic ที่แท้จริง แต่จะมี linewidth บางส่วน

1.3  จาก \nu _{o}=\nu _{s} \sqrt{\dfrac{c\pm v_{s}}{c\mp v_{s}}}\simeq \nu _{s}(1\pm \dfrac{v_{s}}{c}) เมื่อ v_{s}\ll c

     \Delta \nu =\nu _{s}[(1+\dfrac{v_{s}}{c})-(1-\dfrac{v_{s}}{c})]=\dfrac{2v_{s}\nu _{s}}{c}=1.287 \times 10^{9} H_{z}

1.4 พิจารณาแค่ longitudinal mode \lambda _{m} =\dfrac{2l}{m}

     m=\dfrac{2l}{\lambda _{m}}=1,580,278

1.5 จาก \lambda _{m}=\dfrac{2l}{m}, \nu _{m}=\dfrac{mc}{2l}

     \Delta \nu _{m}=\left| \nu _{m+1}-\nu _{m}\right| =\dfrac{c}{2l} =2.998\times 10^{8} H_{z}

     \Delta \lambda _{m}=\left| \lambda _{m+1}-\lambda _{m} \right| =\dfrac{2l}{m(m+1)}=4.004\times 10^{-13} m

1.6 จาก \lambda _{m} =\dfrac{2l}{m}

     \delta \lambda _{m}=\dfrac{2}{m}\delta l=\dfrac{2}{m}l\beta \delta T=6.961\times 10^{-11} m

1.7 จาก \Delta \nu _{m}=\dfrac{c}{2l}, \Delta \lambda _{m}=\dfrac{2l}{m(m+1)}

     \delta (\Delta \nu _{m})=\Delta \nu _{m}(1-\dfrac{1}{1-\beta \delta T})=-3.298\times 10^{4} H_{z}

     \delta (\Delta \lambda _{m})=\Delta \lambda _{m}(1-(1-\beta \delta T))=4.404\times {10^{-14}}m

โดยเราให้เครื่องหมายบ่งบอกถึงการเพิ่มถ้าเป็นบวก ลดถ้าเป็นลบ
« Last Edit: October 30, 2015, 08:53:28 PM by อภิชาตเมธี » Logged
อภิชาตเมธี
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 111


« Reply #4 on: October 30, 2015, 08:45:57 PM »

Laser Physics ข้อ 2

2.1 จากสูตรที่โจทย์ให้มาเราแทนเข้าไปตรงๆเลย

      \left[ \dfrac{(1\pm \sqrt{R_{p}})(1+\sqrt{R_{s}})}{(1\mp \sqrt{R_{p}})(1-\sqrt{R_{s}})} \right]^{1/2}=\left[ \dfrac{(1+ \dfrac{n\cos \theta_{i}-\cos \theta _{t}}{n\cos \theta_{i}+\cos \theta _{t}})(1-\dfrac{\cos \theta_{i}-n\cos \theta _{t}}{\cos \theta_{i}+n\cos \theta _{t}})}{(1- \dfrac{n\cos \theta_{i}-\cos \theta _{t}}{n\cos \theta_{i}+\cos \theta _{t}})(1+\dfrac{\cos \theta_{i}-n\cos \theta _{t}}{\cos \theta_{i}+n\cos \theta _{t}})} \right]^{1/2}

      =\left[ \dfrac{(\dfrac{2n\cos \theta_{i}}{n\cos \theta_{i}+\cos \theta _{t}})(\dfrac{2n\cos \theta _{t}}{\cos \theta_{i}+n\cos \theta _{t}})}{(\dfrac{2\cos \theta _{t}}{n\cos \theta_{i}+\cos \theta _{t}})(\dfrac{2\cos \theta_{i}}{\cos \theta_{i}+n\cos \theta _{t}})} \right]^{1/2}

     ตัดแหลกลานเหลือ \left[ \dfrac{(1\pm \sqrt{R_{p}})(1+\sqrt{R_{s}})}{(1\mp \sqrt{R_{p}})(1-\sqrt{R_{s}})} \right]^{1/2}=[n^{2}]^{1/2}=n

2.2.1 n=\left[ \dfrac{(1+ \sqrt{R_{p}})(1+\sqrt{R_{s}})}{(1- \sqrt{R_{p}})(1-\sqrt{R_{s}})} \right]^{1/2} เมื่อ n\cos \theta_{i}-\cos \theta_{t}>0

      n\cos \theta_{i}>\cos \theta_{t}

     จาก Snell's law \sin\theta_{i}=n\sin\theta_{t}

     ถ้าแก้แล้วเราจะได้ \tan\theta_{i}<n และจาก \tan\theta_{B}=n

      \therefore 0<\theta_{i}<\theta_{B}

2.2.2 n=\left[ \dfrac{(1- \sqrt{R_{p}})(1+\sqrt{R_{s}})}{(1- \sqrt{R_{p}})(1+\sqrt{R_{s}})} \right]^{1/2} เมื่อ n\cos \theta_{i}-\cos \theta_{t}<0

       n\cos \theta_{i}<\cos \theta_{t}

     ถ้าแก้แล้วเราจะได้ \cos\theta_{t}<\dfrac{n}{\sqrt{n^{2}+1}}=\sin\theta_{B}=\cos (\dfrac{\pi}{2}-\theta_{B})

     ได้ว่า \theta_{t}>\dfrac{\pi}{2}-\theta_{B}

     แต่จาก 0<\theta_{i}<\dfrac{\pi}{2} แทนใน Snell's law ได้ \theta_{t_{max}}=\arcsin (\dfrac{1}{n})

      \therefore \arcsin (\cot\theta_{B})>\theta_{t}>\dfrac{\pi}{2}-\theta_{B}
Logged
ไหมฟ้า พญายม
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 11


« Reply #5 on: October 30, 2015, 09:21:22 PM »

ข้อสอบแลปครับ
« Last Edit: October 30, 2015, 09:24:59 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged
อภิชาตเมธี
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 111


« Reply #6 on: October 30, 2015, 09:47:27 PM »

Laser Physics ข้อ 3

3.1 จากค่าความสะท้อนมีค่าเท่ากันของทั้งแบบคลื่นแนวขนานและแนวตั้งฉากระนาบตกกระทบเมื่อตกกระทบแบบตั้งฉาก

     โดย R=\left| \dfrac{n-1}{n+1} \right|^{2}=\left| \dfrac{2.47-1.40i}{4.47-1.40i} \right| ^{2}=0.367

3.2 ถ้าพิจารณาเฉพาะสนามแม่เหล็กจะได้ว่าเมื่อความเข้มแสงลดลง1000เท่าแอมพลิจูดจะลดลงเป็นรากที่สองของ1000 หรือ E_{0}^\prime=\dfrac{E_{0}}{\sqrt{1000}}

     จาก E=E_{0}Te^{j(\omega t-kx)} เมื่อ T=1-R เป็น Transmistance

     k=\dfrac{2\pi n}{\lambda_{0}} เป็น wave number

     แทนค่าได้ E=E_{0}(1-R)e^{j(\omega t-\frac{2\pi (3.47-1.40i)}{\lambda_{0}}x)}

     E=E_{0}(1-R)e^{j(\omega t-\frac{2\pi \times 3.47}{\lambda_{0}}x)}e^{-2\pi (1.40)x/\lambda_{0}}

     \therefore E_{0}^\prime=E_{0}(1-R)e^{-2\pi (1.40)x/\lambda_{0}}

     \ln (\dfrac{1}{\sqrt{1000}(1-R)})=-\dfrac{2\pi (1.40)}{\lambda_{0}}s เมื่อตำแหน่งที่เราสนใจคือ x=s

     \therefore s=\dfrac{\lambda_{0}}{2\pi (1.40)}\ln (\sqrt{1000}(1-R))\approx 1.70\times 10^{-7}m

     ข้อนี้ทำไมผมคิดในห้องไม่ออกก็ไม่รู้ง่า  bang head bang head bang head
Logged
boomza654
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 24


« Reply #7 on: October 31, 2015, 01:40:17 PM »

ส่วนของสัมพัทธภาพครับ
« Last Edit: October 31, 2015, 06:45:17 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6358


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #8 on: November 01, 2015, 01:03:30 PM »

วิธีทำข้อ 1 ตอนที่ 1 โดย ณพ เติมตฤษณา  ช่วยตรวจดูด้วยครับ
« Last Edit: November 01, 2015, 01:06:41 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
Jitraponjamie
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 4


« Reply #9 on: November 01, 2015, 09:22:18 PM »

ข้อสอง พาร์ท statistical mechanics ครับ ^^
ช่วยกันเช็คความถูกต้องด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใด ขออภัยล่วงหน้านะครับ Smiley
« Last Edit: November 01, 2015, 09:38:46 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged
Jitraponjamie
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 4


« Reply #10 on: December 10, 2015, 09:21:36 PM »

ข้ออ.กุลพันธ์ นะครับ ^^
อันนี้ผมขอเพิ่มเติมจากเฉลยอันที่ลงอยู่ก่อนนะครับสำหรับตอนที่ 1 และเพิ่มเฉลยตอนที่ 2 การคิดเวลาในการเคลื่อนที่นะครับ
(ตอน 2 integrate ยากมากเลย T-T)
Logged
อภิชาตเมธี
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 111


« Reply #11 on: June 03, 2016, 06:13:41 PM »

Statistical Mechanics ข้อสองครับ ไม่มั่นใจเลยอยากให้ช่วยกันเช็ค

a. เลือกให้อนุภาคประเภท alpha ว่างได้ N_{a} = \dfrac{N!}{n!(N-n)!} แบบ

b. เลือกให้อนุภาคประเภท beta ว่างได้ N_{a} = \dfrac{N!}{n!(N-n)!} แบบ

c. S=k_{B}\ln \Omega

    S=k_{B}\ln (N_{a}N_{b})=2k_{B}\ln \right( \dfrac{N!}{n!(N-n)!} \left)

d. จาก U=n\varepsilon

    F = U-TS = n\varepsilon-2k_{B}T \ln \right( \dfrac{N!}{n!(N-n)!} \left)

   ที่สมดุลความร้อน \dfrac{dF}{dn }=0

    0=\varepsilon-2k_{B}T\dfrac{d}{dn }\ln \right( \dfrac{N!}{n!(N-n)!} \left) \approx \varepsilon-2k_{B}T\dfrac{d}{dn }(N\ln N-n\ln n-(N-n)\ln (N-n)) \approx \varepsilon-2k_{B}T\ln \dfrac{n}{N-n}

    \therefore n_{equilibrium}=\dfrac{N}{1+e^{\dfrac{\varepsilon }{2k_{B}T}}}

    U(T) =\dfrac{N\varepsilon }{1+e^{\dfrac{\varepsilon }{2k_{B}T}}}
Logged
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to: