ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41486 Posts in 6257 Topics- by 9135 Members - Latest Member: Armm
mPEC Forumข่าวและประกาศ News & Announcementข่าวฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ผลสอบเข้าค่ายหนึ่งฟิสิกส์สอวน.ศูนย์กทม. 2555-56 อย่างไม่เป็นทางการ
Pages: 1 2 »   Go Down
Print
Author Topic: ผลสอบเข้าค่ายหนึ่งฟิสิกส์สอวน.ศูนย์กทม. 2555-56 อย่างไม่เป็นทางการ  (Read 26025 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6300


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« on: September 14, 2012, 05:19:11 PM »

ผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการดีใจหรือเสียใจ  Grin  เรียงตามอะไรก็คิดเอาเองแล้วกัน

ระดับชั้นไม่เกินม.5

นาย   จิรธันว์   ตั้งทิปต์ธันว์ธนะ   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ณัฐชนน   เครือวัฒนกุล   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   นิพิฐ   เตียจันทร์พันธ์ุ   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   สิรวิชญ์   พิพัฒน์ประทานพร   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นาย   ธิปยวิศว์   ชื่นจิตร   สามเสนวิทยาลัย
นาย   สรวิชญ์   เลิศวิไลกุลนที   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ธนกิจ   จิวะเจริญ   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นาย   ณรงค์กฤต   เขียวประภัสสร   เซนต์คาเบรียล
นาย   กันต์   ศรีรุ่งโรจน์   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นาย   ธนกฤษณ์   มงคลวิทย์   วัดสุทธิวราราม
นาย   ณัชพงศ์   สิทธิวิจารณ์กิจ   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ชวกร   เซียงคิ้ว   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ธนภรณ์   ศิริบุตรดา   มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นาย   กวิน   อธิภาส   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ธีรภัสส์   เจนรุ่งโรจน์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ไชยสิทธิ   เลิศกุลทานนท์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ปวีณ   ตั้งงามสกุล   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   บรรพต   สุวัฒน์รณกร   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ปริญญ์   จิตเสรีธรรม   เซนต์คาเบรียล
นาย   วิศรุต   ไตรรัตนาภา   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นาย   เทพ   วัชโรทยางกูร   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   จิรายุ   ฉิมวิไลทรัพย์   วัดสุทธิวราราม
นาย   กุลธวัช   วิทวุฒิศักดิ์   โพธิสารพิทยากร
นาย   ชยุตม์   ลิขิตพงศธร   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ธีรนัย   อมรรัตน์   อัสสัมชัญธนบุรี
นาย   ธันยพงศ์   มหาพล   อัสสัมชัญ
นาย   ภาณิน   อนันต์วทัญญู   สามเสนวิทยาลัย
นาย   เจนณรงค์   กล่อมเกลา   เทพศิรินทร์


ระดับชั้นไม่เกินม.4

เด็กชาย   อภิชาตเมธี   โชติรัตนพิทักษ์   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นาย   สัณหณัฐ   พรพนาวัลย์   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชาย   พิชญ์พล   จิรวงศาพันธ์ุ   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นาย   ณัฐวัตร   โพธิ์สุวรรณ์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ภูริช   ประคองวงศ์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ชยพล   หล่อธราประเสริฐ   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว   ณัฐชนน   คงไพจิตรวงศ์   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กหญิง   ณพัฐอร   ประเสริฐธรรม   สตรีวิทยา
นาย   พงศ์วิชญ์   จิตราอาภรณ์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   วัชระ   ศรวณีย์   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชาย   กิตติพงศ์   ลิ่มชูเชื้อ   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ธนาดุลย์   ก่อเกิดสันติสุข   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   เมธัส   พิริยจิตรกรกิจ   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชาย   ศิวกร   สงวนหมู่   สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เด็กชาย   ภณธร   ด่านเจริญผล   สามเสนวิทยาลัย
นาย   ศรัณญ์   อินทรลาวัณย์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ปฏิพล   สถิตย์วิภาวี   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ตรีทเศศ   ตันติธนกิจ   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ณัฐพล   ภาณุดุลกิตติ   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   รชฏ   คงชีพ   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   พีรธัช   ฤทธิกาญจน์   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชาย   ก้องเกียรติ   ทิพย์รัตน์   สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นาย   ปฏิภาณ   วิสุทธิชาติ   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นาย   สุรเชษฐ์   แซ่ล้อ   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ณชกล   พุทธพฤกษ์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   พัสสน   เรืองวรเวทย์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   นิชฌาน   นรัฐกิจ   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   กฤติน   รัตนานนท์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ตุลย์   เจรีรัตน์   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชาย   ณัฐวุฒิ   บุณสิริพัฒนาเจริญ   สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เด็กชาย   พชร   เลาห์เรณู   สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นาย   ณัฐจักษ์   พลเสน   อัสสัมชัญ
นาย   รัชชานนท์   จิวศิริตระกูล   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   พฤกษ์   ฐานิวัฒนานนท์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   กฤตภาส   รุจิรประเสริฐ   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว   กตัญญู   มหามงคล   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชาย   ชาคร   ตังคณะกุล   เซนต์คาเบรียล
นาย   กาญจน์บดินทร์   เกชาคุปต์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ก่อพงศ์   สวัสดิ์อักษรชื่น   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   วิศรุต   หรรษาไพบูลย์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   นิติพงศ์   คำดี   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ปารินทร์   วงศ์สานุภา   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว   ธัญธิดา   เจียมพจมาน   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชาย   จิรเมธ   เงาจินตรักษ์   เซนต์คาเบรียล
นาย   คณิต   สุนันท์ภาณุจรัญ   บดินทรเดชา(สิงห์เสนี)
เด็กชาย   ธนภัทร   จันทราธิกุล   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นาย   พิตรพิบูล   จริงรักวงษ์   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เด็กชาย   กิตติพศ   ปรางค์ศรีเจริญ   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   สุรเกียรติ   ไชยมงคล   สวนกุหลาบวิทยาลัย
เด็กชาย   เก่งกิจ   พร้อมสุทธิพงศ์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ธนพงศ์   สิริรัตนปัญญา   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ณัฐภัทร     ระลึกฤาเดช   เทพศิรินทร์
นางสาว   เกวลี   อัศวะไพฑูรย์ประเสริฐ   ศึกษานารี
นาย   รพี   วนเศรษฐ   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
นาย   เจตริน   ฉัตราติชาต   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ธัญญาพงษ์   พอสอน   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชาย   กฤตภาส   ไพรสุวรรณา   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว   ญาดา   โตสปันตี   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   จิรพนธ์   เย็นพระพาย   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว   พิชญา   จิตรศิลป์โสภณ   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ภาสกร   พละเดชานันท์   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชาย   สิรภพ   จิตรมีศิลป์   สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เด็กชาย   ณภัทร   ศิริพรสวรรค์   สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นาย   เมธาสิทธิ์   การะเกตุ   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   วิศรุต   กัลยาธนทรัพย์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ฆนรุจ   จันทรทองดี   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ธนวัฒน์     พรหมธนภัทร   เทพศิรินทร์
นาย   ชนกนันท์   สรตรัยอาคม   รัตนโกสินทร์สมโภช
นางสาว   พีรดา   วโรพิเชฐสรรค์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ประวีณ   ลีลาเกรียงศักดิ์   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว   ภัทรศยา   วีระโชติสกุล   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   จักรรัฐ   สุนทรรักษ์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   โชติภูมิ   เหลืองประเสริฐ   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   สมภพ   ชนกประสิทธิ์   โยธินบูรณะ
นาย   รวีโรจน์   รักไทยนิยม   อัสสัมชัญ
เด็กหญิง   แพรว   สิทธิชีวภาค   บดินทรเดชา(สิงห์เสนี)
เด็กชาย   วรัญญู   พักตร์ฉวี   สวนกุหลาบวิทยาลัย
เด็กชาย   ณัฐพล   วุฒิวณิชย์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นางสาว   พีรยา   เวชวิทารณ์   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชาย   ธนดล   วรรณจีรวิไล   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ณัฏชภัทร   โพธิ์ดี   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ธนทัต   สุกิจโสภณ   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ปรเมศวร์   อมรทศพรพงศ์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   เมธินท์   ภาสพานทอง   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ภูดิศ   มารยาทตร์   สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาว   นัชชา   ภู่ระหงษ์   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นาย   ภาสวุฒิ   สุขพณิชนันท์   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว   พรปรียา   ล้อกาญจนรัตน์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ศราธร   เศวตสุทธิสิริกุล   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว   ณิชชา   วนิชเวชารุ่งเรือง   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   จิรัสย์   รุจิขจรเดช   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   สรสิช   สมิทธินันท์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ณัฐภัทร   วิริยะ   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว   เจียระไน   จึงสงวนพรสุข   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว   วศินี   ทรัพย์ร่มเย็น   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   กฤตณัฐ   จิรฐาวงศ์   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชาย   ปฏิภาณ   สิทธิประเวศ   สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย   รัชภาคศ์   ตันติแสงหิรัญ   สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เด็กชาย   กลวัชร   ลุ่มเจริญ   สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เด็กชาย   คณาสิน   แหลมหลักวรกุล   สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เด็กชาย   ปวริส   วิภาสวัชรโยธิน   สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เด็กชาย   ภูมิ   ชื่นชูเวส   สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เด็กชาย   ณัติชัย   สูติพันธ์วิหาร   สวนกุหลาบวิทยาลัย
เด็กชาย   นวพล   ศรีวรเวทย์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
เด็กชาย   กฤตเมธ   เล้งรักษา   สวนกุหลาบวิทยาลัย
เด็กชาย   สุปวีณ์   สุวัฒนะพงศ์เชฏ   สามเสนวิทยาลัย
เด็กชาย   ศุภฤกษ์   จำปาเงิน   สามเสนวิทยาลัย
นาย   สิรภพ   ธรรมวัน   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว   จิรชยา   วินมูน   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ภูมิภัทร   กอบเกื้อชัยพงษ์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ภานุพงษ์   เหลืองศิริธัญญา   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กหญิง   ชนิตา   กลมเดชเดชา   สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นาย   ณัฐดนัย   ศรีชื่น   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   จักณพัฒน์   ผลิตนนท์เกียรติ   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
นางสาว   โชติกา   เลิศลักษณ์นิธิ   สามเสนวิทยาลัย
เด็กชาย   สิรภพ   กลิ่นขจร   ณ ดรุณ
นาย   พสธร   บัวคอม   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ศุภวิชญ์   ธรรมานุธรรม   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาว   เบญจพร   มโนสุทธิกิจ   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   วัศพล   เฮงโรจนโสภณ   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   จิรภัทร   บุญศิริศักดิ์   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   สุกฤษฎิ์   ตรีวารี   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ณพงศ์   บัวบุตร   เตรียมอุดมศึกษา
นาย   ปรัชญา   เทียมเศวต   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กหญิง   ศุภัชฌา   ศรีพลากิจ   สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นางสาว   ปัทมพร   สักกะวงศ์   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นาย   กฤตเมธ   คีรีวิเชียร   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   กรชวัล   อรรถอุดมพร   สวนกุหลาบวิทยาลัย
เด็กชาย   คุณานนต์   ลีฬหะกร   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย   ณัฐกร      เจียวท่าไม้   เทพศิรินทร์

« Last Edit: November 20, 2012, 05:34:33 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
It is GOL
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 337


« Reply #1 on: September 14, 2012, 05:52:46 PM »

ยินดีกับเพื่อนๆ และพี่ๆ ทุกคนด้วยนะครับ  Shocked great
Logged

It is GOL coming !!! ผมจะเอาชนะความไม่รู้ให้ได้!!
mopyi
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 373


« Reply #2 on: September 14, 2012, 07:08:03 PM »

ยินดีกับทุกๆคนด้วยครับ  Wink
Logged

Hitch your wagon to the star.
jirawas
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 23


« Reply #3 on: September 14, 2012, 07:20:18 PM »

 great
ยินดีกับทุกคนด้วยครับ...
Logged
peerawich
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 33


« Reply #4 on: September 14, 2012, 08:02:46 PM »

ยินดีด้วยกับทุกคนนะคับบ smitten smitten smitten Smiley
Logged
dx
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 30


A person who never made a mistake never tried anyt


« Reply #5 on: September 14, 2012, 08:24:49 PM »

ดีใจกับทุกคนด้วยนะ
ปล.ค่ายชายล้วนชัดๆ
Logged

mopyi
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 373


« Reply #6 on: September 14, 2012, 08:27:14 PM »

ดีใจกับทุกคนด้วยนะ
ปล.ค่ายชายล้วนชัดๆ
ทุกค่ายก็แบบนี้แหละครับ  Grin
Logged

Hitch your wagon to the star.
Marinus
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 7


Physics is all around


« Reply #7 on: September 14, 2012, 08:37:47 PM »

ยินดีด้วยกับน้องๆ ทุกคนนะครับ  great
Logged

Nothing last forever, nothing is impossible.
Wanted
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 144« Reply #8 on: September 14, 2012, 09:50:09 PM »

ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับ  Smiley smitten angel
Logged

ทุกครั้งที่เจอปัญหา อย่ายอมแพ้ เพราะถ้าเรายอมแพ้ เกมจะจบลงทันที แต่หากเราไม่ยอมแพ้ เกมยังดำเนินต่อไป
dy
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 384


Every problem has its solution, and its time,too.


« Reply #9 on: September 14, 2012, 10:33:41 PM »

ยินดีด้วยนะครับ ทุกท่าน ตั้งใจในค่ายนะครับ  smitten
Logged

smitten   Cool  (\dfrac{ \mbox{PHYSICS}}{ \mbox{BIOLOGY}})^ { \mbox{CHEMISTRY}} &=& \mbox{SCIENCE}

Fight for MIT.

Silver medalist from 44th IPhO , 14th APhO
Goo
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 8


« Reply #10 on: September 14, 2012, 10:40:36 PM »

ยินดีกับทุกคน เจอกันในค่ายนะครับ Grin
Logged
bloom
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 12


« Reply #11 on: September 15, 2012, 10:51:26 PM »

ผู้หญิง 22 คน แต่ไม่รู้จะมาเข้ากี่คน  Grin Grin Grin
Logged
mopyi
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 373


« Reply #12 on: September 15, 2012, 11:12:38 PM »

ผู้หญิง 22 คน แต่ไม่รู้จะมาเข้ากี่คน  Grin Grin Grin

เดี๋ยวก็รู้ครับ  2funny  2funny  2funny
Logged

Hitch your wagon to the star.
bloom
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 12


« Reply #13 on: September 16, 2012, 09:29:45 PM »

ผู้หญิง 22 คน แต่ไม่รู้จะมาเข้ากี่คน  Grin Grin Grin

เดี๋ยวก็รู้ครับ  2funny  2funny  2funny


ท่านเข้า ม.4 หรือ ม.5 ครับ
Logged
mopyi
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 373


« Reply #14 on: September 17, 2012, 04:56:59 PM »

ท่านเข้า ม.4 หรือ ม.5 ครับ
ผมฝีมือไม่ถึงเข้าม.5หรอกครับ  Grin
Logged

Hitch your wagon to the star.
Pages: 1 2 »   Go Up
Print
Jump to: