โจทย์เวกเตอร์ สมการระนาบ

(1/1)

CalZera:
คือว่ามีโจทย์เวกเตอร์ที่คณะทำไม่ได้ครับ
จะขออนุญาตขอความช่วยเหลือครับ!!
โจทย์:   จงหาสมการของระนาบที่ผ่านเส้นตรงL1และขนานกับเส้นตรงL2
     โดยเส้นตรงL1และL2มีสมการเป็น
              L1:(x+1)/2=(2y-1)=z-3
              L2:x=5;3y=1-z
และก็ขออนุญาตถามอีกข้อครับ
โจทย์:   จงหาสมการสมมาตรของเส้นตรงที่ผ่านจุด(0,-5,-1/2) ที่ตัดและตั้งฉาก
      กับเส้นตรงของระนาบ   M1:2x-y+4z=6
            และระนาบ   M2:x+3y-2z=5
ครับขอบคุณครับ

Navigation

[0] Message Index