ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41729 Posts in 6303 Topics- by 10136 Members - Latest Member: สุกัญญา สายวัน
Pages: 1 2 »   Go Down
Print
Author Topic: ช่วยเฉลยข้อสอบ PAT ด้วยจ้า  (Read 13879 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
tipapan
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18


« on: March 27, 2010, 08:47:34 PM »

รบกวนขอถามคำถามสักหลายข้อหน่อยค่ะ
ไม่ทราบจะหาข้อมูลได้จากที่ไหน จากคนใกล้ๆ หรือจากตำรา ก็ยังหาไม่เจอ เลยต้องรบกวนกูรูหน่อยนะคะ
1.โรงงานแห่งหนึ่งมีภาระโหลด 90kVA โดยมีค่าตัวประกอบกำลังเท่ากับ 0.6 หากโรงงานต้องการปรับปรุงตัวประกอบกำลังให้มีค่าเท่ากับ 0.8 จงคำนวณหาค่าความจุไฟฟ้าที่ต้องใช้ (คำตอบ ก 31.5kVar ข 40.5kVar ค 72.0kVar ง 87.5kVar)
ได้โปรดสละเวลามาช่วยหน่อยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงคะ
2.ต้มน้ำ 4kg ที่ความดันบรรยากาศ 100Pas โดยฝาหม้อมีน้ำหนัก 6.3kg เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1m จงหาว่าความดันของไอน้ำที่บริเวณผิวมีค่าเป็นเท่าใด น้ำในหม้อจึงเดือด
คำตอบ (ก 100kPas ข 104kPas ค 108kPas ง 110.8kPas)
3.ถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน มีความจุ 500m3 รองรับด้วยแท่งเหล็กกลมตันสูง 20m พื้นที่หน้าตัด 1m2 มีค่า E 2xE10 N/m2 จงหาว่าเมื่อน้ำเต็มถัง เหล็กจะหดลงเท่าใด ให้ค่าความหนาแน่นของน้ำ 1E3 kg/m3
คำตอบ (ก 5E-4m ข 1.25E-6m ค 2E-4m ง 2E4m)
4.พิจารณาอุปรกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้อากาศเป็นสารทำงานทั้งภายในและภายนอกท่อ ถ้าอากาศภายในท่อมีอัตราการไหล 1kg/s และอุณหภูมิเข้า-ออกจากท่อเป็น 95 และ 45 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ส่วนด้านนอกท่อเป็นอากาศที่มีอัตราการไหล 0.9 m3/s ความดัน 100kPas และอากาศไหลเข้าสู่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส จงหาอุณหภูมิอากาศขณะที่ไหลออกจากอุปกรณ์ดังกล่าว มีค่ากี่องศาเซลเซียส (ค่าความจุความร้อนของอากาศ 1kJ/kgC ค่าคงที่อากาศมีค่า 0.287 kPa-m3/kgK)
คำตอบ (ก 31 ข 75 ค 79 ง 83)
5. เครื่องอบผ้าไฟฟ้าในบ้านอบผ้าน้ำหนักรวมเป็น 10kg โดยผ้ามีความชื้น 20% อุณหภูมิเริ่มต้น 20C ถ้าตลอดเวลาที่ใช้อบแห้ง 2 hr มอเตอร์ใช้กำลังไฟ 4A และมีองค์ประกอบกำลัง 0.8 ถ้าระบบทำความร้อนมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนความร้อน 100% และไม่พิจารณาความร้อนที่ให้กับเส้นใยผ้า จงหาว่าต้องใช้กำลังไฟฟ้าทั้งหมดกี่กิโลวัตต์ (ค่า cpน้ำ = 4.2 kJ/kgK, ค่าความร้อนแผงการกลายเป็นไอของน้ำ 2200 kJ/kg)
คำตอบ (ก 1.11 ข 1.37 ค 5.7 ง 7.3)
6. ถ้าสภาวะตอนแรกก่อนผสมของ แก๊สอาร์กอน 2 kmol ปริมาตร 0.4m3 อุณหภูมิ 50C และแก๊สฮีเลียม 10 kmol ปริมาตร 0.4m3 อุณหภูมิ 50C อยู่ด้วยกันในถังหุ้มฉนวนกันความร้อนเป็นอยางดี หลังผสมแก๊สทั้งสองเข้าด้วยกัน จะได้อุณหภูมิผสมเป็นกี่องศาเซลเซียส (มวลโมเลกุลของอาร์กอน 40 kg/kmol, cอาร์กอน = 0.5 kJ/kgK , มวลโมเลกุลของฮีเลียม 4 kg/kmol, cฮีเลียม = 5 kJ/kgK)
คำตอบ (ก 12.5 ข 37.5 ค 24.00 ง42.50)
*** ข้อนี้ตอนแรกเข้าใจว่าอุณหภูมิผสมต้องเป็น 50C เท่าเดิม เพราะใช้สูตร nT = nT + nT แต่ไม่มีคำตอบค่ะ สงสัยจังเลย
7. เครื่องยนต์ชนิดเดียวกัน 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 ใช้น้ำมันเบนซิน ซึ่งมีค่าความร้อน 31.8MJ/L เครื่องที่สองใช้แก๊ส CNG ที่มีค่าความร้อน 8.1 MJ/L ถ้าต้องการกำลังเครื่องยนต์เท่ากัน เครื่องยนต์เครื่องใดจะมีการสึกหรอที่สูงกว่า
คำตอบ
ก.เครื่องยนต์ที่ 1 เนื่องจากเชื้อเพลิงมีค่าความร้อนสูงกว่า
ข.เครื่องยนต์ที่ 1 เนื่องจากต้องเดินเครื่องยนต์ที่ความเร็วรอบสูงกว่า
ค.เครื่องยนต์ที่ 2 เนื่องจากความดันในกระบอกสูบสูงกว่า
ง.เครื่องยนต์ที่ 2 เนื่องจากต้องเดินเครื่องที่ความเร็วรอบสูงกว่า
8.ตามกฏของแก๊สอุดมคติ ถ้าบรรจุลมยางรถยนต์ด้วยแก๊สเฉื่อยจะมีประโยชน์ตามข้อใดมากที่สุด ถ้าสมมติฐานที่ว่า ช่วงอุณหภูมิที่ยางทำงาน ปริมาตรแปรผันแบบเส้นตรงตามอุณหภูมิ โดยเมื่อรถเคลื่อนที่อุณหภูมิของยางรถจะสูงขึ้น และจากข้อมูลปริมาตรจำเพาะของอากาศที่ 0 C = 1.293 m3/kgC และที่ 20 C = 1.205 m3/kgC ส่วนปริมาตรจำเพาะของแก๊สเฉื่อยที่ 0 C = 1.250 m3/kgC และที่ 20 C = 1.165 m3/kgC
คำตอบ
ก.อุณหภูมิของยางต่ำกว่า ถ้ารถวิ่งด้วยความเร็วเท่ากัน
ข.ความดันของยางต่ำว่า ถ้ารถวิ่งด้ยความเร็วเท่ากัน
ค.มีมวลของแก๊สที่ต่ำกว่า ทำให้รถมีน้ำหนักเบา
ง.มีมวลของแก๊สที่สูงกว่า ทำให้ศูนย์ถ่วงของรถดีกว่า
9.สัญญาณไฟจราจรถูกตั้งจังหวะให้รถวิ่งด้วยความเร็ว 10m/s จะวิ่งถึงไฟสัญญาณถัดไปในเวลาที่เป็นสัญญาญไฟเขียวพอดี รถยนต์คันหนึ่งพลาดสัญญาณไฟ ทำให้จำเป็นต้องจอดรอที่สัญญาณไฟ A สัญญาณไฟ B อยู่ห่างไปข้างหน้าเป็นระยะทาง 300 m ผู้ขับขี่ทราบว่ารถของตนมีความเร่งสูงสุด 1.2m/s2 ดังนั้นจะต้องขับรถด้วยความเร็วสูงสุดกี่เมตรต่อวินาที จึงจะถึงสัญญาณไฟ B ขณะไฟเขียวพอดี
คำตอบ (ก 12 ข 15 ค 18 ง 21)
10.หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 10kVAR ระบบ 1 เฟส ใช้สำหรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก 2200V เป็น 220V หากหม้อแปลงลูกนี้จ่ายโหลดเท่ากับ 70% ที่ตัวประกอบกำลัง 0.85 จงคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิมีค่ากี่แอมแปร์
คำตอบ (ก 27.1 ข 31.8 ค 38.6 ง 45.5)
11.เมื่อช่างทาสีปีนบันไดขึ้นไปได้ 2m บันไดจะเริ่มไถล ถ้าน้ำหนักบันไดเป็น 150N และมวลของคนพร้อมอุปกรณ์เป็น 80kg กำหนด g = 10m/s2 คำตอบข้อใดเป็นจริง
(รูป เป็นบันไดพับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีฐานยาว 2m สูง 4m คนยืนอยู่ตรงกลางของบันไดฝั่งซ้าย)
คำตอบ
ก.บันไดซีกซ้ายเริ่มไถลก่อน
ข.บันไดซีกขวาเริ่มไถลก่อน
ค.บันไดเริ่มไถลทั้ง 2 ด้านพร้อมกัน
ง.ไม่มีการไถล
12. เมื่อนำแท่งเหล็กยาวมาดึงที่ปลายข้างหนึ่ง โดยที่ยึดปลายอีกข้างไว้ วัสดุจะเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางการเดินของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงดึงกับความยาวที่สปริงยืดออก จากจุด 0 ไปยังจุด a (ขีดจำกัดการแปรผันตรง) ไปยังจุด b (ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น)และไปยังจุด c เมื่อปล่อยแรงดึงแล้วแท่งเหล็กจะคืนตัวในเส้นทางใด
คำตอบ
ก.c > b > a > 0
ข.c > b > a > d
ค.c > 0
ง.c > d
*** จุด d เป็นจุดบนแกน x ค่ะ อยู่ใต้จุด a พอดี
ขอรบกวนด้วยนะค่ะ


Logged
tipapan
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #1 on: March 27, 2010, 10:24:37 PM »

ลองคิดดูนะจ๊ะ
โรงงานแห่งหนึ่งมีภาระโหลด 90kVA โดยมีค่าตัวประกอบกำลังเท่ากับ 0.6 หากโรงงานต้องการปรับปรุงตัวประกอบกำลังให้มีค่าเท่ากับ 0.8 จงคำนวณหาค่าความจุไฟฟ้าที่ต้องใช้ (คำตอบ ก 31.5kVar ข 40.5kVar ค 72.0kVar ง 87.5kVar)
ถ้า หา P จาก P = 90k x 0.6
จากนั้น คิดว่า การเปลี่ยนตัวประกอบกำลัง แต่จะต้องให้ค่า P เท่าเดิม ดังนั้น หาค่า VA ใหม่ออกมาจาก S x 0.8 = 90k x 0.6
แล้วเอา S ที่หาได้ ไปคำนวณหา VAR จาก Q = (90k x 0.6)/0.8 x (3/5) = 40.5 kVAR
ตอบข้อ ข ใช่มั๊ยน้า รบกวนตรวจคำตอบให้ด้วยจ้า smiley6600
« Last Edit: March 27, 2010, 11:16:15 PM by tipapan » Logged
tipapan
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #2 on: March 27, 2010, 10:28:05 PM »

ต้มน้ำ 4kg ที่ความดันบรรยากาศ 100kPas โดยฝาหม้อมีน้ำหนัก 6.3kg เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1m จงหาว่าความดันของไอน้ำที่บริเวณผิวมีค่าเป็นเท่าใด น้ำในหม้อจึงเดือด
คำตอบ (ก 100kPas ข 104kPas ค 108kPas ง 110.8kPas)
P = Pa + \dfrac{mg}{A}
P = 100k + \dfrac{6.3 \times 10}{\pi \times 0.1^2}
P = 108 kPas
Yeah!!!!
ขอบคุณมากค่ะ ถูกมั๊ยะค่ะ smitten
« Last Edit: March 28, 2010, 07:05:06 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6391


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #3 on: March 27, 2010, 10:33:55 PM »

...
ข้อนี้ไม่มี concept ในการหาคำตอบ
น้ำควรจะเดือด เมื่อ ความดันไอของไอน้ำเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ

น้ำเดือดเมื่อความดันไอเท่ากับความดันเหนือผิวน้ำ  coolsmiley
Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
tipapan
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #4 on: March 27, 2010, 10:38:36 PM »

ถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน มีความจุ 500m3 รองรับด้วยแท่งเหล็กกลมตันสูง 20m พื้นที่หน้าตัด 1m2 มีค่า E 2xE10 N/m2 จงหาว่าเมื่อน้ำเต็มถัง เหล็กจะหดลงเท่าใด ให้ค่าความหนาแน่นของน้ำ 1E3 kg/m3
คำตอบ (ก 5E-4m ข 1.25E-6m ค 2E-4m ง 2E4m)
ข้อนี้ลองคำนวณจากความคิดตัวเอง แต่คำตอบไม่ตรงกับตัวเลือก  uglystupid2
จากสมการ Y=\dfrac{F}{A} x \dfrac{L}{\Delta{L}}
จะได้ Delta - L = 5 x 10^3
« Last Edit: March 28, 2010, 02:29:23 AM by tipapan » Logged
tipapan
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #5 on: March 27, 2010, 10:53:48 PM »

พิจารณาอุปรกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้อากาศเป็นสารทำงานทั้งภายในและภายนอกท่อ ถ้าอากาศภายในท่อมีอัตราการไหล 1kg/s และอุณหภูมิเข้า-ออกจากท่อเป็น 95 และ 45 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ส่วนด้านนอกท่อเป็นอากาศที่มีอัตราการไหล 0.9 m3/s ความดัน 100kPas และอากาศไหลเข้าสู่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส จงหาอุณหภูมิอากาศขณะที่ไหลออกจากอุปกรณ์ดังกล่าว มีค่ากี่องศาเซลเซียส (ค่าความจุความร้อนของอากาศ 1kJ/kgC ค่าคงที่อากาศมีค่า 0.287 kPa-m3/kgK)
คำตอบ (ก 31 ข 75 ค 79 ง 83)

ยังไม่เข้าใจ ค่าคงที่ของอากาศ กับ ความดันที่โจทย์ให้มาเท่าไร
แต่ลองคำนวณจาก  Q = Q
จะได้ mc \Delta{T} = mc \Delta{T}
แทนค่า 1 x (95 - 45) = 0.9 x (T - 27)
ได้ T แล้วไม่ใกล้เคียงกับตัวเลือกเลย  Cry
« Last Edit: March 28, 2010, 02:32:31 AM by tipapan » Logged
tipapan
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #6 on: March 27, 2010, 11:01:05 PM »

เครื่องอบผ้าไฟฟ้าในบ้านอบผ้าน้ำหนักรวมเป็น 10kg โดยผ้ามีความชื้น 20% อุณหภูมิเริ่มต้น 20C ถ้าตลอดเวลาที่ใช้อบแห้ง 2 hr มอเตอร์ใช้กำลังไฟ 4A และมีองค์ประกอบกำลัง 0.8 ถ้าระบบทำความร้อนมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนความร้อน 100% และไม่พิจารณาความร้อนที่ให้กับเส้นใยผ้า จงหาว่าต้องใช้กำลังไฟฟ้าทั้งหมดกี่กิโลวัตต์ (ค่า cpน้ำ = 4.2 kJ/kgK, ค่าความร้อนแผงการกลายเป็นไอของน้ำ 2200 kJ/kg)
คำตอบ (ก 1.11 ข 1.37 ค 5.7 ง 7.3)

ไม่รู้จะใช้ มอเตอร์ใช้กำลังไฟ 4A กับองค์ประกอบกำลัง 0.8 ตรงไหนดี
ข้อนี้ลองคำนวณดูจากสมการ Pt = mc (\DeltaT + L)
แทนค่าจะได้ P x 2 x 3600 = 0.2 x 10 x ( 4.2 x \frac{10}{3} 80 + 2200 x \frac{10}{3})
ได้ P ไม่มีในตัวเลือกอีกแล้ว แย่จัง  Cry
« Last Edit: March 27, 2010, 11:04:39 PM by tipapan » Logged
tipapan
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #7 on: March 27, 2010, 11:06:28 PM »

ถ้าสภาวะตอนแรกก่อนผสมของ แก๊สอาร์กอน 2 kmol ปริมาตร 0.4m3 อุณหภูมิ 50C และแก๊สฮีเลียม 10 kmol ปริมาตร 0.4m3 อุณหภูมิ 50C อยู่ด้วยกันในถังหุ้มฉนวนกันความร้อนเป็นอยางดี หลังผสมแก๊สทั้งสองเข้าด้วยกัน จะได้อุณหภูมิผสมเป็นกี่องศาเซลเซียส (มวลโมเลกุลของอาร์กอน 40 kg/kmol, cอาร์กอน = 0.5 kJ/kgK , มวลโมเลกุลของฮีเลียม 4 kg/kmol, cฮีเลียม = 5 kJ/kgK)
คำตอบ (ก 12.5 ข 37.5 ค 24.00 ง42.50)
*** ข้อนี้ตอนแรกเข้าใจว่าอุณหภูมิผสมต้องเป็น 50C เท่าเดิม เพราะใช้สูตร nT = nT + nT แต่ไม่มีคำตอบค่ะ สงสัยจังเลย Shocked

ขอแนวคิดข้อนี้หน่อยค่ะ เพราะตัวเองเข้าใจว่า ถ้า แก๊ส 2 ชนิด มีอุณหภูมิเท่ากัน จะได้อุณหภูมิผสมเท่าเดิม
« Last Edit: March 27, 2010, 11:16:52 PM by tipapan » Logged
tipapan
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #8 on: March 27, 2010, 11:08:15 PM »

เครื่องยนต์ชนิดเดียวกัน 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 ใช้น้ำมันเบนซิน ซึ่งมีค่าความร้อน 31.8MJ/L เครื่องที่สองใช้แก๊ส CNG ที่มีค่าความร้อน 8.1 MJ/L ถ้าต้องการกำลังเครื่องยนต์เท่ากัน เครื่องยนต์เครื่องใดจะมีการสึกหรอที่สูงกว่า
คำตอบ
ก.เครื่องยนต์ที่ 1 เนื่องจากเชื้อเพลิงมีค่าความร้อนสูงกว่า
ข.เครื่องยนต์ที่ 1 เนื่องจากต้องเดินเครื่องยนต์ที่ความเร็วรอบสูงกว่า
ค.เครื่องยนต์ที่ 2 เนื่องจากความดันในกระบอกสูบสูงกว่า
ง.เครื่องยนต์ที่ 2 เนื่องจากต้องเดินเครื่องที่ความเร็วรอบสูงกว่า

ข้อนี้จะใช้อะไรมาเป็นเหตุผลอ้างอิงในการตอบค่ะ Shocked
« Last Edit: April 18, 2010, 11:16:25 PM by tipapan » Logged
tipapan
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #9 on: March 27, 2010, 11:15:26 PM »

สัญญาณไฟจราจรถูกตั้งจังหวะให้รถวิ่งด้วยความเร็ว 10m/s จะวิ่งถึงไฟสัญญาณถัดไปในเวลาที่เป็นสัญญาญไฟเขียวพอดี รถยนต์คันหนึ่งพลาดสัญญาณไฟ ทำให้จำเป็นต้องจอดรอที่สัญญาณไฟ A สัญญาณไฟ B อยู่ห่างไปข้างหน้าเป็นระยะทาง 300 m ผู้ขับขี่ทราบว่ารถของตนมีความเร่งสูงสุด 1.2m/s2 ดังนั้นจะต้องขับรถด้วยความเร็วสูงสุดกี่เมตรต่อวินาที จึงจะถึงสัญญาณไฟ B ขณะไฟเขียวพอดี
คำตอบ (ก 12 ข 15 ค 18 ง 21)

ยังสงสัยคำว่า ความเร่งสูงสุด 1.2m/s^2 อยู่นะค่ะ แปลว่า ความเร่งไม่คงที่ จะใช้สูตรคำนวณเรื่องเส้นตรงได้หรือไม่น้า
ข้อนี้ลองคำนวณจากสูตร v^2 = u^2 +2aS
แทนค่าลองดู จะได้ v^2 = 2 x 1.2 x 300
ได้คำตอบประมาณ 27 ไม่มีในตัวเลือกอีกแล้วจ้า  bang head
Logged
tipapan
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #10 on: March 27, 2010, 11:26:41 PM »

เมื่อช่างทาสีปีนบันไดขึ้นไปได้ 2m บันไดจะเริ่มไถล ถ้าน้ำหนักบันไดเป็น 150N และมวลของคนพร้อมอุปกรณ์เป็น 80kg กำหนด g = 10m/s2 คำตอบข้อใดเป็นจริง
(รูป เป็นบันไดพับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีฐานยาว 2m สูง 4m คนยืนอยู่ตรงกลางของบันไดฝั่งซ้าย)
คำตอบ
ก.บันไดซีกซ้ายเริ่มไถลก่อน
ข.บันไดซีกขวาเริ่มไถลก่อน
ค.บันไดเริ่มไถลทั้ง 2 ด้านพร้อมกัน
ง.ไม่มีการไถล

หาวิธีใส่รูปก่อนจ๊ะ Sad
ยังสงสัย สงสัย สงสัย
« Last Edit: April 18, 2010, 11:04:27 PM by tipapan » Logged
tipapan
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #11 on: March 27, 2010, 11:37:14 PM »

เมื่อนำแท่งเหล็กยาวมาดึงที่ปลายข้างหนึ่ง โดยที่ยึดปลายอีกข้างไว้ วัสดุจะเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางการเดินของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงดึงกับความยาวที่สปริงยืดออก จากจุด 0 ไปยังจุด a (ขีดจำกัดการแปรผันตรง) ไปยังจุด b (ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น)และไปยังจุด c เมื่อปล่อยแรงดึงแล้วแท่งเหล็กจะคืนตัวในเส้นทางใด
คำตอบ
ก.c > b > a > 0
ข.c > b > a > d
ค.c > 0
ง.c > d
*** จุด d เป็นจุดบนแกน x ค่ะ อยู่ใต้จุด a พอดี

ข้อนี้ก็ต้องใส่รูป แต่หาวิธีใส่รูปไม่เป็นค่ะ

ข้อนี้อยากทราบว่า กราฟแรงดึงกับความยาวที่สปริงยืดออก จะเป็นไปตามที่เรียนรู้กันในหนังสือ แต่ถ้าปล่อยแรง มันจะถอยหลังกลับในเส้นทางเดิม รึเปล่า หรือปล่อยแรงดึง แปลว่า F = 0 ทันที ดังนั้น กราฟจะถอยไปจุด a โดยไม่ผ่านจุดอื่น  Sad
Logged
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6391


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #12 on: March 28, 2010, 06:57:23 AM »

...

ข้อนี้ก็ต้องใส่รูป แต่หาวิธีใส่รูปไม่เป็นค่ะ


ตอนที่โพสต์ ที่หน้าต่างมุมล่างซ้ายมือมีปุ่ม Additional Options... ให้คลิกที่นั่น จะเห็น Attach: Choose File คลิกปุ่มนั้นแล้วเลือกไฟล์ที่จะแนบ  coolsmiley
Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
Stalker
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 253


Physics with Love.


« Reply #13 on: March 30, 2010, 03:41:32 PM »

เมื่อนำแท่งเหล็กยาวมาดึงที่ปลายข้างหนึ่ง โดยที่ยึดปลายอีกข้างไว้ วัสดุจะเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางการเดินของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงดึงกับความยาวที่สปริงยืดออก จากจุด 0 ไปยังจุด a (ขีดจำกัดการแปรผันตรง) ไปยังจุด b (ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น)และไปยังจุด c เมื่อปล่อยแรงดึงแล้วแท่งเหล็กจะคืนตัวในเส้นทางใด
คำตอบ
ก.c > b > a > 0
ข.c > b > a > d
ค.c > 0
ง.c > d
*** จุด d เป็นจุดบนแกน x ค่ะ อยู่ใต้จุด a พอดี

ข้อนี้ก็ต้องใส่รูป แต่หาวิธีใส่รูปไม่เป็นค่ะ

ข้อนี้อยากทราบว่า กราฟแรงดึงกับความยาวที่สปริงยืดออก จะเป็นไปตามที่เรียนรู้กันในหนังสือ แต่ถ้าปล่อยแรง มันจะถอยหลังกลับในเส้นทางเดิม รึเปล่า หรือปล่อยแรงดึง แปลว่า F = 0 ทันที ดังนั้น กราฟจะถอยไปจุด a โดยไม่ผ่านจุดอื่น  Sad
จากการจินตนาการรูป โลหะมันจะถอยกลับไปเส้นทางเดิมเมื่อมันยังไม่เลย ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น ซึ่งถ้าเราปล่อยแรงดึง แปลว่าแรงที่กระทำเป็น 0 นั่นคือมันจะถอยกลับมาที่ตำแหน่ง ที่แรงดึงเป็นศูนย์บนกราฟ จากที่อธิบายมาน่าจะเป็นที่จุด 0 ครับ smitten
Logged

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
tipapan
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #14 on: April 18, 2010, 10:53:27 PM »

ขอบคุณค้า
« Last Edit: April 18, 2010, 11:15:09 PM by tipapan » Logged
Pages: 1 2 »   Go Up
Print
Jump to: