แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

(1/1)

ammar:
บอลลูนลอยขึ้นจากพื้นด้วยความเร็ว 40 m/s ขึ้นได้ระยะหนึ่งมีชายผู้หนึ่งปล่อยถุงทราย ปรากฏว่าถุงเคลื่อนที่ตกถึงพื้นใช้เวลา 10s

1.จงหาความสูงจากพื้นขณะที่ชายผู้นั้นปล่อยถุงทราย
2.จงหาระยะสูงสุดที่ถุงทรายเคลื่อนที่ขึ้น

Stalker:
ถุงทรายที่เขาปล่อยจะมีความเร็วเท่ากับบอลลูน
ใช้ความรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงธรรมดา ครับ ลองคิดดู  :)

Navigation

[0] Message Index