ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41665 Posts in 6286 Topics- by 10006 Members - Latest Member: Firsttt
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Go Down
Print
Author Topic: ฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายหนึ่ง 2552-53  (Read 118761 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Online Online

Posts: 6370


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« on: September 17, 2009, 06:10:00 PM »

ตารางการเรียนและเนื้อหา

ตารางอบรมเข้ม ฟิสิกส์โอลิมปิก
ค่าย 1 (ตุลาคม 2552)

เรียน 09.00-12.00 น.   พักเที่ยง   เรียน 13.00-16.00 น.
วัน-เดือน-ปี   เนื้อหา/ผู้สอน      เนื้อหา/ผู้สอน
จ. 12 ตุลาคม 2552   ปฏิบัติการ/สุวรรณ, รัชภาคย์      ปฏิบัติการ/สุวรรณ, รัชภาคย์
อ. 13 ตุลาคม 2552   ฟิสิกส์ยุคใหม่/สิรพัฒน์      ฟิสิกส์ยุคใหม่/สิรพัฒน์
พ. 14 ตุลาคม 2552   คลื่น/ขวัญ      คลื่นเสียง/ขวัญ
พฤ. 15 ตุลาคม 2552   อุณหพลศาสตร์/อนันตสิน      อุณหพลศาสตร์/อนันตสิน
ศ. 16 ตุลาคม 2552   แม่เหล็กไฟฟ้า/วุทธิพันธุ์      แม่เหล็กไฟฟ้า/วุทธิพันธุ์
ส. 17 ตุลาคม 2552   กลศาสตร์/ปิยพงษ์      กลศาสตร์/ปิยพงษ์
อา. 18 ตุลาคม 2552   กลศาสตร์/ปิยพงษ์      กลศาสตร์/ปิยพงษ์
จ. 19 ตุลาคม 2552   ปฏิบัติการ/สุวรรณ, รัชภาคย์   พัก   ปฏิบัติการ/สุวรรณ, รัชภาคย์
อ. 20 ตุลาคม 2552   ฟิสิกส์ยุคใหม่/สิรพัฒน์      แม่เหล็กไฟฟ้า/วุทธิพันธุ์
พ. 21 ตุลาคม 2552   แม่เหล็กไฟฟ้า/วุทธิพันธุ์      แม่เหล็กไฟฟ้า/วุทธิพันธุ์
พฤ. 22 ตุลาคม 2552   อุณหพลศาสตร์/อนันตสิน      อุณหพลศาสตร์/อนันตสิน
ศ. 23 ตุลาคม 2552   ทฤษฎีสัมพัทธภาพ/ปิยพงษ์      ทฤษฎีสัมพัทธภาพ/ปิยพงษ์
ส. 24 ตุลาคม 2552   ฟิสิกส์ยุคใหม่/สิรพัฒน์      ฟิสิกส์ยุคใหม่/สิรพัฒน์
อา. 25 ตุลาคม 2552   คลื่นแสง/ขวัญ      คลื่นแสง/ขวัญ
จ. 26 ตุลาคม 2552   ปฏิบัติการ/สุวรรณ, รัชภาคย์   พัก   ปฏิบัติการ/สุวรรณ, รัชภาคย์
อ. 27 ตุลาคม 2552   แม่เหล็กไฟฟ้า/วุทธิพันธุ์      แม่เหล็กไฟฟ้า/วุทธิพันธุ์
พ. 28 ตุลาคม 2552   เตรียมตัวสอบ
พฤ. 29 ตุลาคม 2552   สอบทฤษฎี
ศ. 30 ตุลาคม 2552   สอบปฏิบัติการ

 
หัวข้อการอบรมเข้มฟิสิกส์โอลิมปิก
กลศาสตร์
1. Mechanics
a)    Foundation of kinematics of a point mass.
b)    Newton's laws, inertial systems.
c)    Closed and open systems, momentum and energy, work, power.
d)    Conservation of energy, conservation of linear momentum, impulse.
e)    Elastic forces, frictional forces, the law of gravitation, potential energy and work in a gravitational field.
f)    Centripetal acceleration, Kepler's laws
2. Mechanics of Rigid Bodies
a)    Statics, center of mass, torque.
b)    Motion of rigid bodies, translation, rotation, angular velocity, angular acceleration, conservation of angular momentum.
c)    External and internal forces, equation of motion of a rigid body around the fixed axis, moment of inertia, kinetic energy of a rotating body.
d)    Accelerated reference systems, inertial forces.
3. Hydromechanics                              
     No specific questions will be set on this but students would be expected to know the elementary concepts of pressure, buoyancy and the continuity law.
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
1. Relativity
a)    Principle of relativity, addition of velocities, relativistic Doppler effect.
b)    Relativistic equation of motion,   momentum, energy, relation between energy and mass, conservation of energy and momentum.
อุณหพลศาสตร์
1. Thermodynamics and Molecular Physics
a)     Internal energy, work and heat, first and second laws of thermodynamics.
b)     Model of a perfect gas, pressure and molecular kinetic energy,  Avogadro's number,  equation of state of a perfect gas, absolute temperature.
c)     Work done by an expanding gas limited to isothermal and adiabatic processes.
d)    The Carnot cycle, thermodynamic efficiency, reversible and irreversible processes, entropy(statistical approach), Boltzmann factor.
คลื่น เสียง แสง
1. Oscillations and waves
a)    Harmonic oscillations, equation of harmonic oscillation.
b)    Harmonic waves, propagation of waves, transverse and longitudinal waves, linear polarization, the classical Doppler effect, sound waves.
c)    Superposition of harmonic waves, coherent waves, interference, beats, standing waves.
 2. Electromagnetic waves
a)     Oscillatory circuit, frequency of oscillations, generation by feedback and resonance.
b)     Wave optics, diffraction from one and two slits, diffraction grating, resolving power of a grating, Bragg reflection.
c)     Dispersion and diffraction spectra, line spectra of gases.
d)     Electromagnetic waves as transverse, waves polarization by reflection, polarizers.
e)     Resolving power of imaging systems.

แม่เหล็กไฟฟ้า
1.   Electric Charge and Electric Field
a)     Conservation of charge, Coulomb's law.
b)     Electric field, potential, Gauss' law.
c)     Capacitors, capacitance, dielectric constant, energy density of electric field.
2. Current and Magnetic Field
a)     Current, resistance, internal resistance of source, Ohm's law, Kirchhoff's laws, work and power of direct and alternating currents, Joule's law.
b)    Magnetic field (B) of a current, current in a magnetic field, Lorentz force.
c)    Ampere's law.
d)    Law of electromagnetic induction, magnetic flux, Lenz's law, self-induction, inductance, permeability, energy density of magnetic field.
e)     Alternating current, resistors, inductors and capacitors in AC-circuits, voltage and current (parallel and series) resonances.

ฟิสิกส์ยุคใหม่
1. Quantum Physics
a)    Black body, Stefan-Boltzmann law.
b)    Photoelectric effect, energy and impulse of the photon.
c)    De Broglie wavelength, Heisenberg's uncertainty principle.  
2. Matter
a)       Simple applications of the Bragg equation.
b)   Energy levels of atoms and molecules (qualitatively), emission, absorption, spectrum of hydrogenlike atoms.
c)   Energy levels of nuclei (qualitatively), alpha-, beta- and gamma-decays, absorption of radiation, half-life and exponential decay, components of nuclei, mass defect, nuclear reactions

                        
ปฏิบัติการ
1.   ตระหนักว่าเครื่องมือวัดมีผลต่อค่าที่วัดได้
2.   มีทักษะและพื้นฐานในเทคนิคการวัดปริมาณต่างๆ
3.   มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดอย่างง่าย เช่น calipers, thermometers, simple volt-, ohm- and ammeters, potentiometers, diodes, transistors, simple optical device
4.   มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดที่ซับซ้อนที่ได้รับคำแนะนำในการใช้ เช่น double-beam oscilloscope, counter, rate meter, signal and function generators, analog-to-digital converter connected to a computer, amplifier, integrator, differentiator, power supply, universal (analog and digital) volt-, ohm- and ammeters
5.   สามารถระบุความคลาดเคลื่อนของการวัด การคำนวณ และผลต่อค่าคำตอบสุดท้ายได้
6.   มีความเข้าใจเกี่ยวกับ absolute และ relative errors, ความแม่นยำของเครื่องมือวัด, ความคลาดเคลื่อนสำหรับการวัดครั้งเดียว (single measurement), ความคลาดเคลื่อนสำหรับการวัดหลายๆ ครั้ง, ความคลาดเคลื่อนของปริมาณที่เป็นฟังก์ชันของปริมาณที่วัดได้
7.   สามารถแปลงความสัมพันธ์ของปริมาณให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์เชิงเส้นเพื่อใช้ในการเขียนกราฟเส้นตรงได้
8.   สามารถใช้กราฟที่มีสเกลเหมาะสมกับข้อมูล เช่น polar graph หรือ semi-logarithmic graph และ logarithmic graph ได้
9.   มีความเข้าใจเกี่ยวกับเลขนัยสำคัญ สามารถเขียนคำตอบสุดท้ายให้มีจำนวนเลขนัยสำคัญที่ถูกต้อง
10.   มีความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำการทดลอง

---------------------------------------

Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
zealzonix
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 58


« Reply #1 on: September 18, 2009, 09:46:30 AM »วันที่ 17-19 (เสาร์ อาทิตย์ จันทร์) ผมจะต้องไปสอบทุนเล่าเรียนหลวงครับ

เลยอยากทราบครับว่า จะต้องทำเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่่าครับ
Logged
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Online Online

Posts: 6370


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #2 on: September 18, 2009, 10:35:30 AM »วันที่ 17-19 (เสาร์ อาทิตย์ จันทร์) ผมจะต้องไปสอบทุนเล่าเรียนหลวงครับ

เลยอยากทราบครับว่า จะต้องทำเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่่าครับ

คนที่มีความจำเป็นต้องขาดเรียนให้ทำเรื่องขออนุญาตกับอาจารย์ผู้สอนและสสวท.  coolsmiley
Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
GunUltimateID
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 533« Reply #3 on: September 18, 2009, 07:33:58 PM »

ไม่มีวันหยุดเลย  Shocked
Logged
nuttawuts
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 47


« Reply #4 on: September 18, 2009, 07:34:34 PM »

วันที่ 17 มีสัมภาษณ์คณะวิทย์จุฬา โดดสัมภาษณ์มาเรียนดีไหมครับ - -"  (แล้วคอยรอมหิดลแทน)

ว่าแต่ไม่ยักกะมี แมกซ์เวลล์แฮะ
« Last Edit: September 18, 2009, 07:41:29 PM by nuttawuts » Logged
GunUltimateID
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 533« Reply #5 on: September 18, 2009, 07:36:31 PM »

วันที่ 17 มีสัมภาษณ์จุฬา โดดสัมภาษณ์เรียนดีไหมครับ - -"

ว่าแต่ไม่ยักกะมี แมกซ์เวลล์แฮะ
สัมภาษณ์อะไรหรือครับ  idiot2
Logged
nuttawuts
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 47


« Reply #6 on: September 18, 2009, 07:44:00 PM »

โควต้า คณะวิทยาศาสตร์ ของจุฬาครับ แต่ผมสมัครไว้ 2 ที่คือ จุฬา กับ มหิดล
ดังนั้น เลยคิดว่าจะสละสิทธิ์ของจุฬา แล้วคอยไปเอามหิดลทีหลัง (แต่ก็กลัวจะไม่ติดมหิดลแทน)
ดีไหม?  Sad
Logged
nklohit
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 268« Reply #7 on: September 18, 2009, 08:56:55 PM »

ค่ายนี้จะเจอ vector calculus บ่อยจนกลายเป็นของธรรมดาเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านี่  Grin
Logged

It seems that if one is working from the point of view of getting beauty in one's equations, and if one has really a sound insight, one is on a sure line of progress. ------------------------------ Paul Dirac
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Online Online

Posts: 6370


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #8 on: September 18, 2009, 10:07:36 PM »

โควต้า คณะวิทยาศาสตร์ ของจุฬาครับ แต่ผมสมัครไว้ 2 ที่คือ จุฬา กับ มหิดล
ดังนั้น เลยคิดว่าจะสละสิทธิ์ของจุฬา แล้วคอยไปเอามหิดลทีหลัง (แต่ก็กลัวจะไม่ติดมหิดลแทน)
ดีไหม?  Sad

ติดสสวท.ค่ายหนึ่งแล้วไม่น่ามีปัญหา  ตอนที่อาจารย์ขวัญไปสอนให้คุยกับอาจารย์เรื่องนี้  Wink
Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
nuttawuts
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 47


« Reply #9 on: September 18, 2009, 10:19:52 PM »

ขอบคุณครับ  Smiley
Logged
Great
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1123


물리학 아름답다 ฟิสิกส์คือความสวยงาม


« Reply #10 on: September 18, 2009, 11:50:07 PM »

ค่ายนี้จะเจอ vector calculus บ่อยจนกลายเป็นของธรรมดาเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านี่  Grin
อย่างนี้ต้องถามป๋า  Grin
Logged

ถ้าวิทย์แข็งแรง-->การเมืองก็แข็งแรง-->ประเทศชาติก็แข็งแรง
CUD'44 * APhO9th Ulaanbaatar MNG * CA901* Gold 10thAPhO * Silver 40th IPhO
SNSD: GG-TH SeoHyun Family & SeoRi Home
Mwit_Psychoror
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 780


Reality is the average of all illusion


« Reply #11 on: September 19, 2009, 12:37:42 AM »

เห็นตารางสอนค่ายรู้สึกตื่นเต้นแทนรุ่นน้อง  smitten ความทรงจำเก่าๆมันผุดขึ้นมาในสมอง  Grin (พร่ำแพ้อเหมือนคนแก่เลยเรา)
Logged
varith
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 1


« Reply #12 on: September 19, 2009, 11:33:12 PM »

ตกค่าย Thpo แต่ใจอยากเรียน มาแจมได้ไหมครับอาจารย์ embarassed
Logged
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Online Online

Posts: 6370


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #13 on: September 20, 2009, 06:34:09 AM »

ตกค่าย Thpo แต่ใจอยากเรียน มาแจมได้ไหมครับอาจารย์ embarassed

ไม่ได้ เดี๋ยวโดนผู้ปกครองคนอื่นเอาลูกมาแจมเต็มไปหมด  Shocked
Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
toaster
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 466

ในเมื่อใจคิดว่าทำไม่ได้ แล้วมันจะทำได้ได้ยังไง


« Reply #14 on: September 20, 2009, 08:52:53 AM »

คิดถึงความหลัง... สองปีแล้วสินะ   Cry
Logged

ระหว่างสิ่งที่เรารัก กับคนที่เรารัก เราควรเลือกสิ่งใดกัน
แต่ถ้าคนที่เรารัก ไม่รักเรา แล้วเราจะมีทางให้เลือกไหม
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Go Up
Print
Jump to: