ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41500 Posts in 6266 Topics- by 9387 Members - Latest Member: namo37293
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: ช่วยเฉลยหน่อยค่ะ  (Read 5408 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
sweet1234
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 1


« on: November 23, 2008, 07:56:15 AM »

เอาแต่คำตอบพอค่ะ ไม่ต้องแสดงวิธีทำให้นะค่ะ   เพราะไม่มีเฉลยเลยไม่รู้ว่าที่ทำนี่ถูกหรือผิด

 เพราะถ้าผิด จะพยายามคิด จนกว่าจะถูก คำตอบบบ ช่วยเฉลยๆๆหน่อยค่ะ


อยากรู้คำตอบ

1.แหล่งกำเนิดเปล่งเสียงด้วยความถี่และกำลังเสียงคงที่ ถ้าเราวิ่งออกจากแหล่งกำเนิดนี้ เราจะได้ยินเสียงที่มีลักษณะใด
1. มีความเข้มลดลงและความถี่คงที่
2. มีความเข้มเพิ่มขึ้นและความถี่คงที่
3. มีความเข้มลดลงและความถี่ลดลง
4. มีความเข้มเพิ่มขี้นและความถี่ลดลง

2.ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ของเสียง แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอะไร
1. มลภาวะเสียง
2. ความเข้มเสียง
3. ความดังเสียง
4. ระดับเสียง

3. เมื่อยืนอยู่ริมถนนแล้วได้ยินเสียงแตรรถยนต์ 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งได้ยินนั้นปรากฎว่าเสียงพิตซ์เพิ่มขึ้นๆ รถยนต์คันนั้นมี การเคลื่อนที่อย่างไร
1. กำลังเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟังด้วยอัตราเร็วคงที่
2. กำลังออกจากผู้ฟังด้วยอัตราเร็วคงที่
3. จอดอยู่กับที่ในระยะที่ห่างจากผู้ฟัง
4. เคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยมีผู้ฟังเป็นจุกศูนย์กลาง

4. รถยนต์คันหนึ่งตรงเข้าหาโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งกำลังเปิดหวูดเลิกงานด้วยความถี่ 500 รอบต่อวินาที ต่อมารถดังกล่าว วิ่งสวนทางกลับทางเดิมด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม ถ้าอัตราเร็วของรถเป็น 1/20 เท่าของอัตราเร็วคลื่นเสียงในอากาศข้อใดถูกต้อง
1.คนในรถได้ยินเสี่ยงที่มีความถี่ต่างกัน 20 Hz
2.คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 10%
3.คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 50 Hz
4.คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 25%

5.แหล่งกำเนิดเสียง s มีความเร็ว 10 เมตร/วินาที เปล่งเสียงความถี่ 440 Hz ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศขณะ นั้นเท่ากับ 340 เมตร/วินาที ความถี่ที่ A  ได้รับจะต่างกับที่ B ได้รับกี่ Hz

1. 13.3 Hz     2. 25.9 Hz     3. 12.6 Hz     4. 52.9 Hz


6. เรือดำน้ำลำหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปทางบริเวณ A ด้วยความเร็วคงที่ Vs [v ห้อย s นะค่ะ] และปล่อยคืน ultrasound ความถี่ 21000 Hz ออกไปรอบตัวปรากฎว่าบริเวณที่กำลังดำอยู่นั้นมหินโสโครกมากมาย ถ้ารับคลื่น ultrasound ที่สะท้อนกลับมาได้ 20000 Hz ถ้าอัตราเร็วคลื่นเสียงในน้ำเท่ากับ 11000 เมตร/ วินาที  ข้อใดถูกต้อง

1.บริเวณ A มีหินโสโครกเพราะคลื่นที่รับได้ควมถี่ลดลง
2.บริเวณA มีหินโสโครก
3.บริเวณ B มีหินโสโครกเพราะคลื่นที่รับได้ความถี่ลดลง
4.บริเวณ A และ B ต่างก็มีหินโสโครก

7.s เป็นแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งอยู่นิ่งๆ ในอากาศและส่งคลื่นเสียงออกมาเต็มบริเวณไปหมด อยากทราบว่าเราจะต้อง วิ่งอย่างไรจึงจะพอดีที่จะไม่ได้ยินเสียงที่ส่งออกมาจาก s (ทั้งนี้กำหนดให้ว่าความเร็วของคลื่นเสียงเท่ากับ V และความถี่ที่เราไม่สามารถได้ยินนั้นมีค่าเท่ากับศูนย์พอดี ความถี่นอกนั้นได้ยินทั้งหมด )
1. วิ่งรอบ s เป็นแนววงกลมตามแนวของหน้าคลื่นด้วยอัตราเร็ว v
2. วิ่งเข้าหา s ด้วยความเร็ว v
3. วิ่งกลับไปกลับมาในแนวผ่านจุด S ด้วยความเร็ว V
4. วิ่งหนีจาก s ด้วยความเร็ว v

8. แหล่งกำเนิดเสียง s เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว Vs [v ห้อย s] และปล่อยเสียงความถี่หนึ่งออกมาตลอดเวลา ชาย2คนที่ A และ B กำลังวิ่งด้วยความเร็ว VA [v ห้อย a] และ VB [v ห้อย b] ในทิศดังแสดง ถ้าความเร็วคลื่นเสียงและ VB [v ห้อย b] เป็น 10 เท่า และ 3/4 เท่าของความเร็วของแหล่ง กำเนิด VB [v ห้อย b] จะเป็นกี่เท่าของ VA [v ห้อย a] จึงจะทำให้ชายทั้งสองได้ยินเสียงความถี่เดียวกัน


1. 3/4    2. 4    3. 1/4     4. 1/10


9.จากรูป S เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นเสียงในอากาศ อยากทรายบว่าขณะนี้มันกำลังเคลื่อนที่ไปทางไหน1. A         2. B        3.C            4. D10. จากปัญหาใน 9 จุดใดจะได้รับความถี่ของคลื่นเสียงต่ำที่สุด
1. A         2. B        3.C            4. D

Logged
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to: