ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41579 Posts in 6276 Topics- by 9833 Members - Latest Member: Mn
mPEC Forumถามโจทย์ปัญหาถามโจทย์ปัญหาฟิสิกส์อื่นๆ ช่วยกันตรวจสอบเฉลยข้อสอบครับ
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: ช่วยกันตรวจสอบเฉลยข้อสอบครับ  (Read 10483 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
MwitStu.
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 365

รักแท้แพ้ใกล้ชิด อยู่ห่างคนละทิศหมดสิทธิ์ครอบครอง


« on: September 02, 2007, 10:42:07 PM »

บางส่วนของข้อสอบมีดังนี้ครับ

10.   ข้อความทางฟิสิกส์ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ต้องตอบถูกทั้งหมดในแต่ละข้อย่อยจึงจะได้คะแนนในข้อย่อยนั้น)
10.1) แรงและการเคลื่อนที่
ก.   ค่าแรงเสียดทานสถิตที่ต้านความพยายามที่จะเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันของผิววัตถุสองผิว จะมีค่าแปรผันตรงกันกับค่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างพื้นผิวสองผิวนั้น
ข.   เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุสองก้อนอย่างเท่าๆ กัน ความเร่งของวัตถุที่วัดได้ขณะนั้นจะแปรผกผันกับมวลของวัตถุแต่ละก้อนนั้น
ค.   เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นเครื่องที่จะใช้วัดแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุโดยตรง
ง.   เมื่อวางวัตถุนิ่งบนพื้นโลก แรงปฏิกิริยาตั้งฉากจากพื้นโลกกับน้ำหนักของวัตถุจะเท่ากันตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน
ตอบ     ข
10.2) งานและพลังงาน (ในเชิงกลศาสตร์นิวตัน)
ก.   งานและพลังงานเป็นปริมาณสเกลาร์ที่มีแต่ขนาดแต่ไม่มีทิศทาง และมีหน่วยสอดคล้องกับ โวลต์-แอมแปร์- วินาที  (V\cdot A \cdot s)
ข.   หลักการคงตัวของพลังงานกล่าวว่า “พลังงานสามารถหายไปได้ และจะเกิดขึ้นใหม่ได้ในปริมาณที่เท่ากัน”
ค.   งานโดยแรงเสียดทานสถิตมีค่าเป็นบวกได้
ง.   พลังงานจลน์มีค่าเป็นลบไม่ได้
ตอบ     ก,ค,ง
10.3) กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
ก.   หลักของอาร์คีมีดิสกล่าวว่า “เมื่อวัตถุทั้งก้อนหรือบางส่วนจมในของเหลว ของเหลวจะออกแรงในทิศขึ้นกระทำต่อวัตถุ มีขนาดเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่”
ข.   แรงลอยตัวเป็นแรงที่มีผลสืบเนื่องมาจากผลต่างของความดัน ณ ตำแหน่งต่างๆ ในของไหลที่วัตถุเข้าไปแทนที่อยู่
ค.   ไม่ว่าวัตถุจะลอยในของเหลวหรือจมมิดก็ตาม ความดันของของเหลวที่ก้นภาชนะก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนที่ใส่วัตถุลงไป
ง.   แม้แต่มนุษย์ที่ยืนอยู่บนพื้นดินไม่ได้มีส่วนจมอยู่ในของเหลว ก็ถูกแรงลอยตัวพยุงขึ้นเช่นกัน
ตอบ     ก,ข,ค,ง
10.4) อุณหภูมิและความร้อน
ก.   ค่าเชิงตัวเลขของอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสกับหน่วยองศาฟาเรนไฮต์จะเท่ากันที่ค่าอุณหภูมิ  -40 องศา
ข.   แห่งที่อุณหภูมิสูงกว่าคือ แห่งที่มีพลังงานความร้อนสะสมอยู่มากกว่า
ค.   เราสามารถทำให้พลังงานความร้อนเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าได้
ง.   เราเรียกค่าสมบัติเฉพาะของแต่ละวัตถุที่บ่งถึงพลังงานความร้อนที่ต้องรับเข้าไปต่อหนึ่งหน่วยการเปลี่ยนอุณหภูมิของวัตถุนั้นว่า ค่าความจุความร้อนจำเพาะ
ตอบ     ก,ค
10.5) แสงและการมองเห็น คลื่นเสียง
ก.   ถ้ารังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นตั้งฉาก (เส้นปกติ) ไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันแล้ว ภาพที่เราสังเกตได้คือมุมตกกระทบยังคงเท่ากับมุมสะท้อน
ข.   หากส่องลำแสงขนานเข้าไปหากระจกเงาโค้งเว้าซึ่งโค้งเป็นรูปพาราโบลา รังสีของแสงจะสะท้อนกลับมาตัดกันที่จุดสองจุดอยู่เหนือและใต้เส้นแกนมุขสำคัญอย่างสมมาตร เรียกจุดนี้ว่าจุดโฟกัสคู่ของกระจก
ค.   ทุกครั้งที่แสงเคลื่อนที่ผ่านผิวรอยต่อระหว่างตัวกลางสองตัวกลาง จะมีการเปลี่ยนทิศทางของลำแสงเกิดขึ้น
ง.   เสียงเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้เร็วกว่าในอากาศ เพราะไม่มีอนุภาคของสสารมาดูดกลืนพลังงาน หรือมาขัดขวางการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
ตอบ      ไม่มีข้อถูก
10.6) ไฟฟ้าและวงจรกระแสตรง
ก.   กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้านั้น แท้จริงเกิดจากเป็นกระแสอิเล็กตรอน
ข.   โดยทั่วไปแล้วประจุบวกจะดูดประจุลบ แต่ประจุลบจะเป็นตัวผลักประจุบวก
ค.   โดยปกติค่าความต้านทานไฟฟ้าของสายโลหะจะแปรผกผันกับผลคูณระหว่างพื้นที่หน้าตัดกับส่วนกลับของความยาวของสายโลหะนั้น
ง.   ขั้วเหนือของเข็มทิศจะชี้ไปยังแถบทางเหนือเพราะบริเวณนั้นมีขั้วแม่เหล็กโลกขั้วใต้อยู่
ตอบ      ก,ค,ง
10.7) การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
ก.   แม้จะคิดผลจากแรงต้านอากาศ แต่เวลาในการโยนวัตถุขึ้นไปบนท้องฟ้าในแนวเส้นตรงตั้งแต่เริ่มปล่อยจนกระทั่งถึงจุดสูงสุด จะเท่ากับเวลาที่วัตถุนั้นใช้เคลื่อนที่จากตำแหน่งสูงสุดนั้นกลับลงมาจนถึงพื้นโลก
ข.   ถ้าค่าความเร่งของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันของเวลาได้ ดังสมการ a=\beta t เมื่อ \beta เป็นค่าคงที่ จะสามารถเขียนระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ตั้งแต่เริ่มจับเวลาดังสมการ s=ut+\dfrac{1}{2}\beta t^3 
ค.   ในการพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนั้น ที่บริเวณใกล้ผิวโลกเราสามารถประมาณค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลกซึ่งไม่คงที่ให้คงที่ได้
ง.   เราสามารถหาระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้ในเวลา \Delta t ได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างอัตราเร็ว v กับเวลา t ที่วัตถุเคลื่อนที่ไปในช่วงเวลา \Delta t นั้น
ตอบ      ค,ง

10.8 ) ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
ก.   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ในเวลาในการเดินทางมาถึงโลกประมาณ  8 นาที
ข.   เราไม่มีทางเห็นดาวพุธอยู่เหนือหัวในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นจากขอบฟ้า
ค.   โลกนั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแนวการโคจรเกือบเป็นวงรีได้เพราะ แรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์ดึงดูดโลก มากกว่าแรงโน้มถ่วงที่โลกดูดดวงอาทิตย์
ง.   สีของดาวฤกษ์ที่เราสังเกตได้จะมีความสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิที่พื้นผิวของดาวฤกษ์นั้น เช่น ดาวสีแดงจะมีอุณหภูมิผิวสูงกว่าดาวสีขาว
ตอบ      ก,ข

ฝากผู้ที่สนใจช่วยตรวจสอบเฉลยที่ครับ หากมีข้อผิดพลาดใด หรือข้อสงสัยใดๆ ขอให้โพสด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
Logged
toaster
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 466

ในเมื่อใจคิดว่าทำไม่ได้ แล้วมันจะทำได้ได้ยังไง


« Reply #1 on: September 03, 2007, 08:01:20 PM »

ค.   งานโดยแรงเสียดทานสถิตมีค่าเป็นบวกได้
ข้อนี้สงสัยว่างานโดยแรงเสียดทานหายังไงครับ เหอๆ มึนๆ
Logged

ระหว่างสิ่งที่เรารัก กับคนที่เรารัก เราควรเลือกสิ่งใดกัน
แต่ถ้าคนที่เรารัก ไม่รักเรา แล้วเราจะมีทางให้เลือกไหม
MwitStu.
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 365

รักแท้แพ้ใกล้ชิด อยู่ห่างคนละทิศหมดสิทธิ์ครอบครอง


« Reply #2 on: September 04, 2007, 10:01:21 AM »

ลองวางยางลบเหลี่ยมไว้บนกระดาษแล้วลากให้กระดาษเคลื่อนที่ จากนั้นมองดูมันดีๆ
Logged
toaster
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 466

ในเมื่อใจคิดว่าทำไม่ได้ แล้วมันจะทำได้ได้ยังไง


« Reply #3 on: September 04, 2007, 04:43:31 PM »

ลองวางยางลบเหลี่ยมไว้บนกระดาษแล้วลากให้กระดาษเคลื่อนที่ จากนั้นมองดูมันดีๆ

อ่าครับ แล้วเวลากลิ้งโดนไถลครับ ทำไมงานโดยแรงเสียดทานถึงเอาระยะทางที่จุดสัมผัสเคลื่อนที่เหรอครับ
Logged

ระหว่างสิ่งที่เรารัก กับคนที่เรารัก เราควรเลือกสิ่งใดกัน
แต่ถ้าคนที่เรารัก ไม่รักเรา แล้วเราจะมีทางให้เลือกไหม
P o W i i
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 174


« Reply #4 on: May 07, 2008, 11:50:03 PM »

ลองวางยางลบเหลี่ยมไว้บนกระดาษแล้วลากให้กระดาษเคลื่อนที่ จากนั้นมองดูมันดีๆ

อ่าครับ แล้วเวลากลิ้งโดนไถลครับ ทำไมงานโดยแรงเสียดทานถึงเอาระยะทางที่จุดสัมผัสเคลื่อนที่เหรอครับ
แล้วกลิ้งโดยไถลอย่างที่ว่านี่พื้นเคลื่อนที่มั้ยนะ
Logged
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to: