ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41665 Posts in 6286 Topics- by 10009 Members - Latest Member: satianna
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: AIT scholarship  (Read 5169 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
FogRit
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 898


มีอะไร ใช้อย่างนั้น


« on: May 16, 2007, 11:18:03 PM »

==================================================================
ประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อปริญญาโทและเอกที่ สถาบันเอไอที เพื่อเพิ่มมวลวิกฤติด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
==================================================================
เรียนน้องๆชาวอินทาเนีย

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การศึกษาด้านวิศวกรรมศาตร์ ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ปัจจุบัน การศึกษาด้านวิศวกรรมเพียงปริญญาตรี อาจไม่พอเพียงสำหรับการประกอบอาชีพวิศวกรรมอีกต่อไปแล้ว น้องๆวิศวกรที่จบและทำงานแล้ว จะประสบปัญหาข้อจำกัดในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ข้อจำกัดในด้านการติดต่อสื่อสาร การนำเสนอและการเขียนรายงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น การเรียนรู้ด้วยตัวเองจะทำได้ต่อเมื่อท่านมีประสบการณ์และทักษะในการทำงานวิจัย สิ่งเหล่านี้ ท่านอาจต้องเริ่มคิดแล้วว่า ท่านจะยอมสละเวลาสัก 2 ปี เพื่อเรียนปริญญาโทต่อ คุ้มหรือไม่สำหรับอนาคตการทำงานที่ดีกว่าของเวลาที่เหลืออยู่อีกหลายสิบปี

โดยความร่วมมือกับรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดโอกาสให้วิศวกรไทยได้ร่วมศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กับนักศีกษานานาชาติ โดยเปิดรับสมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ จุดประสงค์ของทุนอุดหนุนนี้ เพื่อการผลิตวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ให้มีมวลวิกฤติ เพื่อความพร้อมในการเผชิญหน้ากับการเปิดการค้าและบริการโดยเสรี (FTA)

-----------------------
วัตถุประสงค์ของโครงการ
-----------------------
- พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเร่งรัด เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

- ให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิจัยอื่นๆ ทั้งของรัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งที่เป็นความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีโดยมีสถาบันเป็นศูนย์ประสานงานและดำเนินการ

------------------------------------------------
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา
------------------------------------------------

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
3. มีผลการศึกษาดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ เทียบเท่า
5. เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของสำนักวิชาต่างๆ ของสถาบัน ทุกสำนักวิชา ด้วยทุนการศึกษาประเภททุนบางส่วนในระหว่างปีงบประมาณในแต่ละปี

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
3. มีผลการศึกษาปริญญาโทดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 และปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0
4. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ เทียบเท่า
5. เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของสำนักวิชาต่าง ๆ ของสถาบัน ทุกสำนักวิชา ด้วยทุนการศึกษาประเภททุนบางส่วนในระหว่างปีงบประมาณในแต่ละปี

------------------------------------------
รายละเอียดเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุน (ไม่จำกัด)
-------------------------------------------

ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนสะสมตามที่กำหนด และมีความสามารถในภาษาอังกฤษพอควร โดยเข้าศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งของ สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี รายละเอียดของทุน มีดังต่อไปนี้

- ทุนอุดหนุนเต็ม (752,000 บาท). ผู้ได้รับทุนนี้ จะได้รับทุนเท่ากับค่าเล่าเรียนทั้งหมด สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.5

- ทุนอุดหนุน 75% (564,000 บาท). ผู้ได้รับทุนนี้ จะได้รับทุนมูลค่าเท่ากับค่าเล่าเรียนสามภาคการศึกษา โดยนักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาแรก เป็นเงิน 188,000 ยาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.0

- ทุนอุดหนุน 50% (376,000 บาท). ผู้ได้รับทุนนี้ จะได้รับทุนมูลค่าเท่ากับค่าเล่าเรียนสองภาคการศึกษา โดยนักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนสองภาคการศึกษา เป็นเงิน 376,000 ยาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75

ผู้สนใจ สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ www.ait.ac.th หรือ ติดต่อ ศ. ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (วศ 10) ทางอีเมล์ worsak@ait.ac.th, หรือ ติดต่อคุณวรรณภาทางโทรศัพท์ 02-524-5071

วันสุดท้ายที่รับสมัคร : 15 มิถุนายน 2550
สาขาที่ต้องการเรียน สามารถดูได้ที่ www.set.ait.ac.th


Logged

อดทนและทำงานอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to: