ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41767 Posts in 6307 Topics- by 10292 Members - Latest Member: hellowriter101
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: ตารางสอนภาคทฤษฎี ระหว่าง 4-27 ตุลาคม 2549  (Read 5958 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6404


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« on: October 04, 2006, 06:02:47 PM »

ตารางสอนภาคทฤษฎี ระหว่าง 4-27 ตุลาคม 2549

   4 ตุลาคม 2549
      บทนำและภาพรวม
      กลศาสตร์:
         การเคลื่อนที่
            บทนำ  การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
            แผนภาพการเคลื่อนที่  แบบจำลองอนุภาค ตำแหน่ง และเวลา
          จลนศาสตร์ของการเคลื่อนที่แนวตรง
             ตำแหน่ง การกระจัด ระยะทาง
            ความเร็วเฉลี่ย อัตราเร็ว เฉลี่ย  ความเร็วขณะหนึ่ง  อัตราเร็วขณะหนึ่ง
            แผนภาพการเคลื่อนที่ กราฟของตำแหน่งกับเวลา ความชันของกราฟ
            
   5 ตุลาคม 2549
      จลนศาสตร์ของการเคลื่อนที่แนวตรง (ต่อ)
         การหาตำแหน่งจากความเร็ว กราฟของความเร็วกับเวลา พื้นที่ใต้กราฟ
         ความเร่ง การหาความเร็วจากความเร่ง
         การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว
         การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ในแนวตรง การบวกการกระจัด  การบวกความเร็ว
      คณิตศาสตร์: การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรต

   6 ตุลาคม 2549
      การเคลื่อนที่ในระนาบ
      คณิตศาสตร์: การวัดมุมในหน่วยเรเดียน  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
      คณิตศาสตร์: เวกเตอร์
         นิยาม  การบวกลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
         เวกเตอร์หนึ่งหน่วย  องค์ประกอบของเวกเตอร์
         การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ในรูปปริมาณเวกเตอร์

   9 ตุลาคม 2549
      จลนศาสตร์ของการเคลื่อนที่ในระนาบ
         การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
         การเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว และไม่คงตัว
   - เงาฉายของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

    10 ตุลาคม 2549
      กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
      กฎข้อที่หนึ่ง กรอบอ้างอิงเฉื่อย
      มวล  โมเมนตัม  แรง  กฎข้อที่สองและข้อที่สาม
      สมบัติความเป็นเวกเตอร์ของแรง หลักการซ้อนทับของแรง
      แรงสามัญต่าง ๆ  แรงพื้นฐาน
         แรงสัมผัส
         แรงเสียดทาน แรงหนืดในของไหล  แรงหนืด  แรงแนวฉาก แรงตึงเชือก แรงสปริง
         แรงจากระยะไกล
            แรงโน้มถ่วง  น้ำหนัก   สภาวะไร้น้ำหนัก
            แรงไฟฟ้าสถิต  กฎของคูลอมบ์  แรงแม่เหล็ก

   11 ตุลาคม 2549
      การประยุกต์ใช้กฎของนิวตัน
         แผนภาพวัตถุเสรี
         เงื่อนไขการเคลื่อนที่
         ตัวอย่างการใช้กฎของนิวตันกับสถานการณ์ต่าง ๆ

   12 ตุลาคม 2549
      งาน พลังงาน กำลัง
         นิยามของงาน งานโดยแรงคงตัว งานโดยแรงไม่คงตัว  แรงอนุรักษ์
         ทฤษฎีงาน-พลังงานจลน์   พลังงานศักย์  กฎการคงตัวของพลังงานกล
      คณิตศาสตร์: การคูณเวกเตอร์แบบสเกลาร์ 

   13 ตุลาคม 2549
      โมเมนตัม การดลและการชน
         กฎการคงตัวของโมเมนตัม  การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ การชนแบบไม่ยืดหยุ่น

   16 ตุลาคม 2549
      การเคลื่อนที่เชิงมุมของอนุภาค
         มุม การกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม
         โมเมนตัมเชิงมุม ทอร์ก

    17 ตุลาคม 2549
      ระบบหลายอนุภาค
         จุดศูนย์กลางมวล กฎนิวตัน จุดศูนย์ถ่วง
         พลังงานของระบบหลายอนุภาค พลังงานจลน์ของการหมุน
         โมเมนต์ความเฉื่อย  ทฤษฎีแกนขนาน

   18 ตุลาคม 2549
      การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
         ทอร์ก สมการการหมุน
         การสมดุล และความเสถียร


   19 ตุลาคม 2549
      การเคลื่อนที่แบบมีคาบ
         การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย


   20 ตุลาคม 2549
      ไฟฟ้าสถิต แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า หลักการซ้อนทับ
      กฎของเกาส์


   24 ตุลาคม 2548
      พลังงานศักย์ไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้า
      ตัวเก็บประจุไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  ความจุสมมูล
      พลังงานที่เก็บสะสมในตัวเก็บประจุ  พลังงานในสนามไฟฟ้า

   25 ตุลาคม 2548
      วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน แหล่งของอีเอ็มเอฟ (แรงเคลื่อนไฟฟ้า)
      ตัวต้านทานไฟฟ้า  กฎของโอห์ม
      กฎของ Kirchhoff ความต้านทานสมมูล
      พลังงานและกำลังไฟฟ้า

   27 ตุลาคม 2549   สอบทฤษฎี และปฏิบัติ

« Last Edit: October 04, 2006, 06:11:34 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to: