ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41579 Posts in 6276 Topics- by 9831 Members - Latest Member: program007
Pages: « 1 2 3 »   Go Down
Print
Author Topic: ข้อสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก 2006 ที่สิงคโปร์  (Read 43392 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Mwitish
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 142

When the solution is simple, God is answering.


« Reply #15 on: July 25, 2006, 03:06:07 PM »

รูปภาพที่ใช้ในการทำข้อที่ 1
« Last Edit: July 25, 2006, 03:22:27 PM by Mwitish » Logged
Mwitish
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 142

When the solution is simple, God is answering.


« Reply #16 on: July 25, 2006, 03:07:18 PM »

1. ความโน้มถ่วงในอินเตอร์ฟีรอมิเตอร์ของนิวตรอน
 1.1 Sol.
      จากภาพ Fig1-1
\displaystyle b=\frac{a}{cos \theta} ...................... สมการที่ 1.1 a                         
และ z= b \sin 2\theta                               
z= b 2\sin \theta \cos \theta
นำสมการที่ 1.1 มาช่วยจะได้
\displaystyle z= \frac{a}{cos \theta}\times 2\sin \theta \cos \theta
\displaystyle z= 2a \sin \theta ...................... สมการที่ 1.1 b   
พื้นที่รูปสี่เหลี่ยนขนมเปียกปูนนี้ =A=bz
\displaystyle \therefore A = \frac{a}{cos \theta}2a \sin \theta
\displaystyle \therefore A = 2a^2 \tan \theta                                                   Ans.               


 1.2 Sol.
      จากภาพ Fig 1-2 จะได้
\displaystyle H=z\sin \phi
นำสมการที่ 1.1b มาช่วย ได้
\displaystyle H=2a\sin \theta \sin \phi                                                  Ans.               


 1.3 Sol.
  จาก \displaystyle N \equiv \frac{S}{\lambda}
  จากข้อมูลในภาพ 1.2
\displaystyle \Delta N = \frac{b}{\lambda_0}-\frac{b}{\lambda_1}
\displaystyle \Delta N = b(\frac{1}{\lambda_0}-\frac{1}{\lambda_1})
นำสมการที่ 1.1a มาช่วอีกที ได้
\displaystyle \Delta N = \frac{a}{cos \theta}(\frac{1}{\lambda_0}-\frac{1}{\lambda_1})
\displaystyle \Delta N = \frac{a}{\lambda_0 cos \theta}(1-\frac{\lambda_0}{\lambda_1}) ...................... สมการที่ 1.3a

ในที่นี้เราจะพิจารณาแบบ Semi-Classical
ก่อนอื่นเราควรทราบว่าพลังงานจลน์สามารถเขียนในรูปเท่ห์ๆที่มีโมเมนตัมมาเกี่ย Ans. 


 1.4 Sol.      เมื่อเรากำหนดให้ \displaystyle V \equiv \frac{h^2}{gM^2}
ดังนั้นเราสามารถเขียนผลในข้อ 1.3 ได้เป็น
\displaystyle \Delta N \approx \frac{2a^2\lambda_0\tan \theta \sin \phi }{V}
จากผลในข้อ 1.1 \displaystyle A = 2a^2 \tan \theta
\displaystyle \therefore \Delta N \approx \frac{A\lambda_0\sin \phi }{V} ...................... สมการที่ 1.4 a                                          Ans.1 
สำหรับ Ans.2 


 1.5 Sol. ค่าความเข้มของนิวตรอนจะสูงสุดเมื่อ
 \Delta N = 0,\pm 1,\pm 2,\pm 3,..........
เมื่อย้อนไปพิจารณาสมการที่ 1.4 a \displaystyle \Delta N \approx \frac{A\lambda_0\sin \phi }{V}
จะได้ว่าค่าความเข้มของนิวตรอนจะสูงสุดเมื่อ \displaystyle \sin \phi = \frac{n}{\frac{A\lambda_0}{V}} โดย \displaystyle n\epsilon \mathbb{I}^
เราพิจา Ans. 


 1.6 Sol. จากผลในข้อ 1.5
 จำนวนรอบ =2 \lfloor{\frac{A\lambda_0}{V}}\rfloor ...................... \heartsuit

แทนค่า
จำนวนรอพอดี! ดังนั้นไม่ต้องสนใจFloor Function
 V= 1.60\times 10^{-14} m^3 จากข้อ 1.4

สำหรับค่า A
จากผลในข้อ 1.1 \displaystyle A = 2a^2 \tan \theta
แทนค่า  a= 3.600 cm และ  \theta =22.10 องศา
A= 2(3.600 cm)^2 \tan (22.10^o)
A= 10.53 cm^2
A= 1.053 \times 10^{-3}m^2

แทนค่าท้งหมดที่ได้ลงใน \heartsuit
 \displaystyle 19.00=\frac{2\lambda_0(1.053\times10^{-3}m^2)}{1.60\times 10^{-14} m^3}
\therefore \lambda_0=0.144 nm                                                     Ans.


 1.7 Sol. จากผลในข้อ 1.5
     จำนวนรอบ =2 \lfloor{\frac{A\lambda_0}{V}}\rfloor ...................... \heartsuit

แทนค่า
จำนวนรอพอดี! ดังนั้นไม่ต้องสนใจFloor Function
 V= 1.60\times 10^{-14} m^3 จากข้อ 1.4
\lambda_0=0.200 nm

จะได้
\displaystyle 30.00=\frac{2(0.200\times10^{-9}m)A}{1.60\times10^{-14}m^3}
 \therefore A=1.20\times10^{-3}m^2=12.0cm^3                                                    Ans.

 \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit    
 

\beta \gamma M\omega \imath T\imath s \hslash
« Last Edit: July 26, 2006, 05:50:09 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged
MwitStu.
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 365

รักแท้แพ้ใกล้ชิด อยู่ห่างคนละทิศหมดสิทธิ์ครอบครอง


« Reply #17 on: July 26, 2006, 10:32:58 AM »

ขอลองทำข้อ 2 ต่อนะครับ

ข้อ 2.1
พิจารณาว่าแสงจะต้องใช้เวลาเดินทางจากวัตถุไปจนถึงกล้อง ดังนั้นภาพที่กล้องเห็นจึงเป็นตำแหน่งที่อยู่ก่อนตำแหน่งขณะนั้นของวัตถุ
จะได้ว่า x=\~ x+vt เมื่อ  t คือเวลาที่แสงใช้เดินทางจากวัตถุถึงกล้อง
ซึ่งเป็นไปตามสมการ t=\dfrac{\sqrt{(\~ x)^2+D^2}}{c}
ดังนั้น x=\~ x+\dfrac{v}{c}\sqrt{(\~ x)^2+D^2}=\~ x+\beta\sqrt{(\~ x)^2+D^2}   ตอบ 1

ข้อ 2.2
จัดรูปคำตอบในข้อ 2.1 ดังนี้
(x-\~ x)^2=\beta^2[(\~ x)^2+D^2]
0=\dfrac{(\~ x)^2}{\gamma^2}-2x(\~ x)+(x^2-(\beta D)^2)
แก้ quadratic equation จะได้ว่า
\~ x=\dfrac{\gamma^2[2x \pm (\sqrt{4x^2-(4)\dfrac{x^2-(\beta D)^2}{\gamma^2}})]}{2}

\~ x=\gamma^2[x-\beta\sqrt{x^2+(\dfrac{D}{\gamma})^2}]

เราตัดกรณีที่เป็นเครื่องหมายบวกออกไปโดยพิจารณาว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา เมื่อ x=0 ได้ว่า \~ x ต้องมีค่าเป็นลบ   ตอบ 2

ข้อ 2.3
We must not forget the effect of Special Relativity about length contraction. We know that the length of the rod at rest is L and the length of the rod which moves relative to an observer will be measured to be \dfrac{L}{\gamma}.
In this situation, we assume the observer is at rest in the frame of the pinhole camera.
ใช้ผลจากข้อ 2.2 จะได้ว่า
\Delta(\~ x)=\gamma^2[\dfrac{L}{\gamma}-\beta\sqrt{(x_0+\dfrac{L}{2\gamma})^2+(\dfrac{D}{\gamma})^2}+\beta\sqrt{(x_0-\dfrac{L}{2\gamma})^2+(\dfrac{D}{\gamma})^2}]   ตอบ 3

ข้อ 2.4
Consider function L^\prime(x)=\gamma^2[\dfrac{L}{\gamma}-\beta\sqrt{(x+\dfrac{L}{2\gamma})^2+(\dfrac{D}{\gamma})^2}+\beta\sqrt{(x-\dfrac{L}{2\gamma})^2+(\dfrac{D}{\gamma})^2}]
Differentiate it, we get slope(x)=\beta\gamma^2[-\dfrac{(x+\dfrac{L}{2})}{\sqrt{(x+\dfrac{L}{2})^2+(\dfrac{D}{\gamma})^2}}+\dfrac{(x-\dfrac{L}{2})}{\sqrt{(x-\dfrac{L}{2})^2+(\dfrac{D}{\gamma})^2}}]

1. When x is on the interval \dfrac{L}{2}<x
Because (\dfrac{D}{\gamma(x+\dfrac{L}{2\gamma})})^2<(\dfrac{D}{\gamma(x-\dfrac{L}{2\gamma})})^2,
therefore slope(x)=\beta\gamma^2[-\dfrac{1}{\sqrt{1+(\dfrac{D}{\gamma(x+\dfrac{L}{2})})^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{1+(\dfrac{D}{\gamma(x-\dfrac{L}{2})})^2}}] is always negative on this interval.
2. When x is on the interval x<-\dfrac{L}{2}
Because (\dfrac{D}{\gamma(x-\dfrac{L}{2\gamma})})^2<(\dfrac{D}{\gamma(x+\dfrac{L}{2\gamma})})^2,
therefore slope(x)=\beta\gamma^2[+\dfrac{1}{\sqrt{1+(\dfrac{D}{\gamma(x+\dfrac{L}{2})})^2}}-\dfrac{1}{\sqrt{1+(\dfrac{D}{\gamma(x-\dfrac{L}{2})})^2}}] is always negative on this interval.
3. When x is on the interval -\dfrac{L}{2}<x<\dfrac{L}{2}
Consider the function slope(x), then we will found that it's always negative.

Hence, This function is a decreasing function on the interval (-\infty, \infty)   Ans 4

ข้อ 2.5
กรณีเป็นภาพสมมาตร จะได้ว่า \~ x_1=-\dfrac{L^\prime}{2}\~ x_2=\dfrac{L^\prime}{2}
เมื่อ L^\prime เป็นความยาวปรากฏของวัตถุและ \~ x_1, \~ x_2 บอกตำแหน่งปลายทั้ง 2 ข้างของวัตถุตามลำดับ
ใช้ผลจากข้อ 2.1 จะได้ว่า
x_2-x_1=\~ x_2-\~ x_1+\beta\sqrt{(\~ x_2)^2+D^2}-\beta\sqrt{(\~ x_1)^2+D^2}
\dfrac{L}{\gamma}=L^\prime+\beta\sqrt{(\dfrac{L^\prime}{2})^2+D^2}-\beta\sqrt{(-\dfrac{L^\prime}{2})^2+D^2}
ดังนั้น L^\prime=\dfrac{L}{\gamma}   ตอบ 5

ข้อ 2.6
จะหาตำแหน่งพิกัดจริง โดยเริ่มจากตำแหน่งพิกัดจริงของปลายทั้งสองข้างของวัตถุ
ใช้ผลจากข้อ 2.1 จะได้ว่า
x_2=\~ x_2+\beta\sqrt{(\~ x_2)^2+D^2}
x_2=\dfrac{L}{2\gamma}+\beta\sqrt{(\dfrac{L}{2\gamma})^2+D^2}
พิกัดจริงของจุดกึ่งกลางจริงเท่ากับ x_2-\dfrac{L}{2\gamma}=\beta\sqrt{(\dfrac{L}{2\gamma})^2+D^2}   ตอบ 6

ข้อ 2.7
นำผลจากสมการ 2.7 แทนค่าในผลจากข้อ 2.2
จะได้ว่า \~x_c=\beta\gamma^2[\sqrt{(\dfrac{L}{2\gamma})^2+D^2}-\sqrt{(\beta\dfrac{L}{2\gamma})^2+D^2}]   ตอบ 7

ข้อ 2.8
ใช้ผลจากข้อ 2.3
ตอนที่วัตถุอยู่ไกลมากเราสามารถประมาณได้ว่า
\Delta(\~ x)=\gamma^2[\dfrac{L}{\gamma}-\beta\sqrt{(x_0+\dfrac{L}{2\gamma})^2+(\dfrac{D}{\gamma})^2}+\beta\sqrt{(x_0-\dfrac{L}{2\gamma})^2+(\dfrac{D}{\gamma})^2}]
          \approx\gamma^2[\dfrac{L}{\gamma}-\beta\sqrt{(x_0+\dfrac{L}{2\gamma})^2}+\beta\sqrt{(x_0-\dfrac{L}{2\gamma})^2}]
          \approx\gamma^2[\dfrac{L}{\gamma}-\beta|{x_0+\dfrac{L}{2\gamma}}|+\beta|{x_0-\dfrac{L}{2\gamma}}|]
เมื่อเป็น Very early picture จะได้ว่า \Delta(\~ x)=\gamma L(1+\beta) และสำหรับ Very late picture \Delta(\~ x)=\gamma L(1-\beta)
เนื่องจาก \beta ต้องเป็นค่าบวก ได้ว่า
1. 3   \mbox{m}=\gamma L(1+\beta) (Very early picture)
2. 1   \mbox{m}=\gamma L(1-\beta) (Very late picture)   ตอบ 8

ข้อ 2.9
จากข้อ 2.8 นำสมการทั้ง 2 มาหารกัน จะแก้สมการหาค่า
\beta=\dfrac{v}{c}=\dfrac{1}{2}
ดังนั้น v=1.5\times10^8   m/s   ตอบ 9

ข้อ 2.10
แทนค่ากลับจะแก้สมการได้ L=\sqrt 3   m   ตอบ 10

ข้อ 2.11
ใช้ผลในข้อ 2.5 และ 2.10 จะได้ว่า L^\prime=1.5   m   ตอบ 11               \mathfrak{ByMwitStu.}
« Last Edit: July 28, 2006, 10:45:04 AM by MwitStu. » Logged
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6346


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #18 on: July 26, 2006, 11:11:38 AM »

...
ข้อ 2.4
Huh ข้อนี้ต้องใช้กระดาษคำตอบหรือเปล่่าครับ Huh

...

เพิ่มเติมกระดาษคำตอบข้างล่างข้อสอบข้อที่ 2 ให้แล้ว  Grin

แต่ว่าคำตอบข้อ 2.3 ผิดนะ  และทำให้ข้อต่อมาผิดอีกหลายข้อ  Shocked
« Last Edit: July 26, 2006, 11:21:16 AM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
Peace
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 477


« Reply #19 on: July 26, 2006, 05:31:13 PM »

อย่างนี้ผิดยาวหมดเลยหรือเปล่่าครับ Grin icon adore
ขออภัยครับ เดี๋ยวกลับมาแก้ใหม่เมื่อหาที่ผิดเจอครับ

ใบ้ให้ว่าผิดเหมือนผม (และหลายๆ คน)  Grin
Logged

น้ำเงินขาว ดาวสวรรค์ ปัญญาชน เราทุกคนคือตราสถาบัน

P.S.P.2 สายวิทย์เฮฮา
Mwitish
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 142

When the solution is simple, God is answering.


« Reply #20 on: July 26, 2006, 07:43:11 PM »

ข้อ 2.5 ผมว่าน่าจะเป็
Logged
MwitStu.
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 365

รักแท้แพ้ใกล้ชิด อยู่ห่างคนละทิศหมดสิทธิ์ครอบครอง


« Reply #21 on: July 26, 2006, 08:57:24 PM »

I have edited it, but cannot type some statement in Thai.  icon adore
Please check my solutions again and tell me about my error. Smiley
Logged
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6346


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #22 on: July 27, 2006, 07:34:10 AM »

I have edited it, but cannot type some statement in Thai.  icon adore
Please check my solutions again and tell me about my error. Smiley

ข้อ 2.4 ควรแสดงการวิเคราะห์ด้วย  Grin
« Last Edit: July 27, 2006, 07:38:11 AM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
Mwitish
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 142

When the solution is simple, God is answering.


« Reply #23 on: July 29, 2006, 10:59:38 PM »

ภาพสำหรับข้อ 3-กล้องดิจิตอล
Logged
Mwitish
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 142

When the solution is simple, God is answering.


« Reply #24 on: July 29, 2006, 11:23:25 PM »

3-กล้องดิจิตอล ข้อนี้ไม่ชัวร์ครับ แปลกๆชักกล

 3.1 Sol. จาก Rayleigh's criterion
การแยกชัดแสงที่เลี้ยวเบนผ่านช่อวงกลม
\displaystyle \theta_{min}=1.22\frac{\lambda}{D}
จาก Fig 3-Digital camera-1 จะได้
\displaystyle \theta \approx \frac{\Delta x}{f}
\displaystyle \therefore \frac{\Delta x}{f} \approx 1.22\frac{\lambda}{D}
\displaystyle \therefore \Delta x \approx 1.22\frac{\lambda f}{D}
\displaystyle \therefore \Delta x \approx 1.22\lambda F\sharp ...................... สมการที่ 3-กล้องดิจิตอล-1
เราจะได้ \displaystyle \Delta x_{min}Ans.  

 3.2 Sol. การที่จุดอยู่บนคนละพิกเซลแสดงว่ากล้องสามารถแยกชัด 2 จุดนั้นได้
ดังนั้น พิกเซล 1 ช่องควรมีความยาวด้านละ \Delta x
\therefore 1 พิเซลมีพื้นที่ (\Delta x)^2

พื้นที่ทั้งหมดของชิพ CCD =L^2
\thereforeจำนวนพิกเซล  \displaystyle n=\frac{L^2}{(\Delta x)^2}
คิดค่าเป็นตัวเลข
 \displaystyle n=\frac{(35\times 10^{-3})^2}{(1.22\times 10^{-6}m)^2}
 \displaystyle \therefore n\approx 823Mpix
นั่นคือชิพ CCD ควรมี  823Mpix                                                  Ans.  

 3.3 Sol. ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการที่จะถ่ายภาพได้ดี
ความกว้างพิกเซล  y \geqslant \Delta x_{min}
ในทำนองเดียวกับสมการ 3- กล้องดิจิตอล-1
 y=1.22\lambda F\sharp_{choose}
 \displaystyle \therefore F\sharp _{choose}=\frac{y}{1.22\lambda } ...................... สมการที่ 3-กล้องดิจิตอล-2
วิเคราะห็ในทำนองเดียวกับข้อ 3.2 จะได้
\displaystyle n_0=\frac{L^2}{y^2}
\displaystyle \therefore y=\frac{L}{\sqrt n_0}
นำไปใช้ในสมการที่ 3-กล้องดิจิตอล-2 ได้
 \displaystyle \therefore F\sharp _{choose}=\frac{{L}/{\sqrt n_0}}{1.22\lambda }
แทนค่าตัวเลข
 L=35mm
n_0=16Mpix
\lambda = 500 nm

/tex] จึงจะเจ๋งที่สุด
 \displaystyle F\sharp _{choose}=11                                                  Ans.  

 3.4 Sol.
จากFig 3-Digital camera-2
\displaystyle \phi \approx \frac{\delta y}{z}
\displaystyle \therefore z \approx \frac{\delta y}{\phi} ...................... สมการที่ 3-กล้องดิจิตอล-3
ในทีAns.  
« Last Edit: July 30, 2006, 12:58:10 AM by Mwitish » Logged
Mwitish
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 142

When the solution is simple, God is answering.


« Reply #25 on: July 30, 2006, 12:03:16 AM »

3-ไข่ต้มสุกจนแข็ง

 3.5 Sol. ในที่นี้ เราสามารถเขียนได้ว่า
U=\mu Vc\Delta T
เราจะพิจารณาโดยประมาณว่าไข่เป็นทรงกลม
\displaystyle \therefore V=\frac{4}{3}\pi R^3
คิดค่าเป็นตัวเลขได้
\displaystyle V=65.45\times 10^{-6}m^3

ในที่นี้อุณหภูมิเริ่มต้นคือ 4^oC
อุณหภูมิที่แอลบูเมนแข็งตัวคือ 65^oC
\therefore \Delta T=61^oC=61K

\therefore U=(10^3kg/m^3)(65.45\times 10^{-6}m^3)(4.2JK^{-1}g^{-1})(61K)
U=(65.45\times 10^{-3}kg)(4.2JK^{-1}g^{-1})(61K)
U=(65.45 g)(4.2JK^{-1}g^{-1})(61K)
U=16,768.29Joule                                                 Ans.    

3.6 Sol. กฎของฟูเรียร์อย่างง่ายที่เราจะใช้คือ
\displaystyle J=\frac{k\Delta T}{\Delta r}
ในที่นี้เราพิจารณาโดยประมาณ
\Delta r=R
\Delta T=100^oC-4^oC=96^oC=96K

\displaystyle \therefore J=\frac{(0.64WK^{-1}m^{-1})(96K)}{2.5\times 10^{-2}m}
\displaystyle \therefore J=2,457.6W/m^2                                                 Ans.    

 3.7 Sol. เมื่อ P=AJ
ดังนั้น ในที่นี้
P=4\pi R^2J
P=4\pi (2.5\times10^{-2}m)^2(2,457.6W/m^2)
\therefore P=19.30W                                                 Ans.    

 3.8 Sol. สำหรับในที่นี้เราเขียนได้ว่า \displaystyle P=\frac{U}{T}
โดยที่ T\equiv เวลาที่ใช้ต้มไข่จนสุก
จากผลในข้อ 3.5 และ3.7
\displaystyle T=\frac{16,768.29J}{19.30W}

\displaystyle \therefore T=868.8วินาที                                                 Ans.    

« Last Edit: July 30, 2006, 12:16:21 AM by Mwitish » Logged
Mwitish
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 142

When the solution is simple, God is answering.


« Reply #26 on: July 30, 2006, 12:22:28 AM »

3-ฟ้าผ่า

 3.9 Sol.
ชั่วฟ้าดินสลาย! เราสามารถหาประจุได้จากพื้นที่กราฟระหAns.     

 3.10 Sol. ในที่นี้ เราสามารถแสดงได้ว่า
<I>=Q/\tau
คิดค่าเป็นตัวเลข
\displaystyle <I>=\frac{5C}{0.1\times10^{-3}s}=50kA                                                  Ans.     

 3.11 Sol. จินตนาการเพ้อฝันว่าเมฆและพื้นดินเป็นแผ่นตัวนำคู่ขนาน(ตัวเก็บประจุคู่ขนาน) ดังFig 3-lightning-1

เราสามารถแสดงได้ว่าพลังงานในตัวเก็บประจุ
\displaystyle U=\frac{1}{2}QV
ในที่นี้ V=E_0h
\displaystyle \therefore U=\frac{1}{2}QE_0h
คิดค่าเป็นตัววเลข
\displaystyle U=\frac{1}{2}(5C)(300\times 10^3 V/m)(1000m)
\displaystyle U=75\times 10^7 J
เมื่อฟ้าผ่าปีละ 32\times10^6 ครั้ง
ดังนั้นพลังงานี่ได้จากฟ้าผ่าในหนึ่งปีคือ \displaystyle 75\times 10^7 \times 32\times10^6 J=24\times 10^{15} J

ในการเปิดหลอดไฟ 100วัตต์ เปAns.     « Last Edit: July 30, 2006, 12:56:38 AM by Mwitish » Logged
Mwitish
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 142

When the solution is simple, God is answering.


« Reply #27 on: July 30, 2006, 03:57:54 PM »

รูปภาพที่ใช้ในข้อ 3-หลอดเลือดฝอย
Logged
Mwitish
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 142

When the solution is simple, God is answering.


« Reply #28 on: July 30, 2006, 04:29:26 PM »

3-หลอดเลือดฝอย

 3.12 Sol. จากFig 3-Capillary-1
เราจะพบว่า \Delta P=P_B-P_A ของทุกๆหลอดเลือดฝอยจะเท่ากัน
Ans.      


 3.13 Sol. เนื่องด้วยหลอดเลือดฝอยทุกเส้นมีความต้านทานการไหลเท่ากัน
อัตราการไหลในหลอดเลือดฝอยแต่ละAns.      
« Last Edit: July 30, 2006, 04:42:46 PM by Mwitish » Logged
Mwitish
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 142

When the solution is simple, God is answering.


« Reply #29 on: July 30, 2006, 04:48:59 PM »

ภาพที่ใช้ในข้อ 3-ตึกระฟ้า
Logged
Pages: « 1 2 3 »   Go Up
Print
Jump to: