ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41272 Posts in 6178 Topics- by 8280 Members - Latest Member: Nice0373
mPEC ForumRecent Posts
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 91 
 on: October 26, 2019, 09:40:47 PM 
Started by Ittipat - Last post by Jirat_auto
ความเร็ว A สัมพัทธ์ B  หาได้จาก  {\vec{v}_{AO}}-{\vec{v}_{BO}}

โดยการบวกเวกเตอร์จะได้ขนาดเวกเตอร์ลัพธ์เป็น  \sqrt{{v_{A}}^2+{{v_{B}}}^2-2{v_{A}}{v_{B}}\cos( {\alpha -\beta) }

ทิศทางทำมุม  \tan ^{-1}\left(\dfrac{v_A \sin \alpha -v_B \sin \beta }{ v_A \cos \alpha -v_B \cos \beta  }\right)  

ซึ่งมุมนี้หาได้จากนำความเร็วลัพธ์แกน y หารด้วยความเร็วลัพธ์แกน x

 92 
 on: October 26, 2019, 09:17:40 PM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
กราฟสีฟ้าของ A
สีแดงของ B
จุดที่พลอตกราฟ A
(0,1) (1,3) ( 2,11) (3,25) (4,45)
จุดที่พลอตกราฟ B
(0,0) (1,-1) ( 2,-6) (3,-15) (4,-28) (5,-45)

 93 
 on: October 26, 2019, 09:05:15 PM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
วาดกราฟๆ

 94 
 on: October 26, 2019, 07:57:12 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
หาความเร็ว

คิดแกน x

v_x=\dfrac{d}{dt}(A\sin \omega t)=A\omega \cos \omega t \hat{i}

คิดแกน y

v_y=\dfrac{d}{dt}(Acos \omega t)=-A \omega \sin \omega t \hat{j}

คิดแกน z

v_z=\dfrac{d}{dt}(ut)=u \hat{k}

จะได้ \vec{v}=A\omega \cos \omega t \hat{i}-A \omega \sin \omega t \hat{j}+u \hat{k}

หาอัตราเร็วโดยการหาขนาดของความเร็ว

v=\sqrt{(A\omega \cos \omega t)^2+(-A \omega \sin \omega t)^2+u^2}

จาก (\cos \omega t)^2+(\sin \omega t)^2=1

\therefore v=\sqrt{(A \omega)^2+u^2}

 95 
 on: October 26, 2019, 07:17:16 PM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
เป็นสปริงครับ

 96 
 on: October 26, 2019, 06:47:03 PM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
ข้อ23

 97 
 on: October 26, 2019, 06:46:31 PM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
ข้อ22

 98 
 on: October 26, 2019, 06:10:29 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
23. Aเคลื่อนที่ตามแนวรัศมี Rรอบจุดยอด Oด้วยอัตราเร็วเชิงมุม \frac{d}{dt}\theta =\omegaซึ่งคงที่ และตั้งต้นเมื่อ \theta =0ส่วน Bเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ uในแนว \overrightarrow{XO}โดย Bกำลังผ่านจุด Oเมื่อ t=0\;\;Bจะสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของ Aเป็นรูปแบบใด

 99 
 on: October 26, 2019, 06:04:07 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
22. Aและ Bกำลังเคลื่อนที่มีความเร็ว \vec{v}_Aและ \vec{v}_Bทำมุม \alphaและ \betaกับ \overrightarrow{OX}ตามลำดับ จงหาขนาดและทิศทางของความเร็วของ Aสัมพัทธ์กับ B

 100 
 on: October 26, 2019, 05:58:06 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
21. ถ้าทั้ง Aและ Bกำลังเคลื่อนที่ตามแนวแกน Xโดยที่ตำแหน่งของ Aและ Bที่เวลา tใดๆ (t>0)เป็นฟังก์ชัน

x_A=x_A(t)\equiv 1-t+3t^2

x_B=x_B(t)\equiv t-2t^2 ตามลำดับ

ก. จงเขียนกราฟของ x_Aและของ x_Bบนกราฟเดียวกัน ใช้สเกลเดียวกัน
ข. ตำแหน่งของ Aสัมพัทธ์กับ Bเป็นฟังก์ชันรูปใดของ t
ค. Aอยู่ใกล้ Bที่สุดที่เวลากี่หน่วย (t=?)และระยะทางที่ใกล้ที่สุดนี้มีค่ากี่หน่วย
ง. ความเร็วของ Aสัมพัทธ์กับ Bเป็นฟังก์ชันรูปใดของ t
จ. ความเร็วสัมพัทธ์ของ Aเทียบกับ Bมีค่าเป็นเท่าไรที่จังหวะที่ Aอยู่ใกล้ Bที่สุด
ฉ. ความเร่งของ Aสััมพัทธ์กับ Bเป็นฟังก์ชันรูปใดของ tหรือว่าเป็นค่าคงที่ ถ้าคงที่, มีค่าเท่าไร (กี่หน่วย)
ช. เมื่อจังหวะที่ Aกับ Bอยู่ใกล้กันที่สุดนั้น Aและ Bมีความเร็วกี่หน่วยความเร็ว
ซ. เมื่อตอนที่ Aกับ Bอยู่ห่างกัน 52หน่วยระยะทางนั้น tมีค่าเท่าไร

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10