ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41244 Posts in 6175 Topics- by 8114 Members - Latest Member: cmintada
mPEC ForumRecent Posts
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 91 
 on: October 24, 2019, 07:57:44 AM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
ภาพประกอบ

 92 
 on: October 24, 2019, 07:40:10 AM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
ข้อสุดท้าย

จะเท่ากันต่อเมื่อ

v_1 = v_2

จากการแก้สมการ

\dfrac{2v_1v_2}{v_1+v_2}=\fdrac{v_1+v_2}{2}

 93 
 on: October 24, 2019, 07:31:39 AM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ \dfrac{v_1+v_2}{2}

ดังนั้นผลคูณคือ v_1v_2

 94 
 on: October 24, 2019, 07:24:58 AM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
หา u โดยเอาระยะทั้งหมด / เวลาทั้งหมด

ระยะทั้งหมด = s

เวลาทั้งหมด = \dfrac{s}{2v_1}+ \dfrac{s}{2v_2} = \dfrac{s(v_1+v_2)}{2v_1v_2}

ระยะทั้งหมด/เวลาทั้งหมด =  \dfrac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}

 95 
 on: October 24, 2019, 06:39:17 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
8. ถ้าจุด Pเคลี่อนที่แบบที่ความเร่งที่ขณะใดๆ  \dfrac{d}{dt}vนั้นเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเร็ว \vec{v}(t)ปฏิภาคกลับ(ผกผัน) กับเวลา t นั้นคือ \dfrac{d}{dt}v = \beta \dfrac{v}{t}โดย \betaเป็นค่าคงที่ จงแสดงว่า \vec{v}(t)=ct^\betaเมื่อ cเป็นค่าคงที่

9. ถ้าในข้อ 8. นั้น \dfrac{d}{dt}v =\gamma v, \gammaเป็นค่าคงที่ จงหารูปฟังก์ชันของความเร็ว v(t)และตำแหน่ง x(t)ที่เวลา tใดๆ

 96 
 on: October 24, 2019, 06:30:00 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
6. รถไฟวิ่งในระยะทาง s โดยครึ่งระยะทางแรกวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ v_{1} และครึ่งระยะทางหลังวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ v_{2} จงหา
ก) ค่าอัตราเร็วเฉลี่ย u\equiv [(ระยะทางทั้งหมด)/(เวลาที่ใช้ทั้งหมด)] ในเทอมของ v_{1} ,v_{2}
ข)ค่าเฉลี่ยเลขคณิต \bar{v} ของ v_{1} กับ v_{2}
ค) ค่า u กับ \bar{v} เท่ากันหรือไม่ และผลคูณของ u กับ \bar{v} เป็นเท่าไร
(ดัดแปลงมาจากข้อสอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544)

7. ในข้อ 6. ภายใต้เงื่อนไขแบบใดจึงจะทำให้  u=\bar{v}

 97 
 on: October 24, 2019, 06:19:04 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
5. ดันท่อนวัตถุ AB ลงมาในแนว ABC ซึ่งทำมุมครึ่งมุมฉากกับแนวดิ่ง โดยท่อนวัตถุ AB นี้เคลื่อนที่ในแนวเดิมตลอดเวลาที่ดันลงมา ท่อน AB ทำให้ลิ่มถอยหนีไปทางขวามือ ถ้าอัตราเร็วของ AB เป็น u เมตรต่อวินาที ลิ่มถอยหนีด้วยอัตราเร็วเท่าใด (ตอบในเทอม u,a,b) (ดัดแปลงมาจากข้อสอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2543)

 98 
 on: October 23, 2019, 04:27:25 PM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
ข้อสอบภาคปฏิบัติการและเฉลย

 99 
 on: October 23, 2019, 03:41:30 PM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
ไฟล์ pdf ข้อสอบและเฉลย สะอาด ๆ

 100 
 on: October 23, 2019, 02:41:35 PM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
เฉลยข้อสอบโดยป๋าผู้ออกข้อสอบ

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10