ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41486 Posts in 6257 Topics- by 9135 Members - Latest Member: Armm
mPEC ForumRecent Posts
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 81 
 on: April 28, 2020, 05:35:06 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
34. ขดลวด 3 ขดต่ออยู่เรียงกันดังรูป และพันลวดวนทางเดียวกัน L_i เป็นค่าความเหนี่ยวนำตัวเองของขดลวด i
M_{ij}เป็นค่าความเหนี่ยวนำระหว่างขด i กับขด j จงวิเคราะห์ค่าความเหนี่ยวนำรวมระหว่างปลาย a กับ b

 82 
 on: April 27, 2020, 02:57:00 PM 
Started by Ittipat - Last post by Jirat_auto
จากtime dilation A จะเห็นนาฬิกาบอกเวลา \displaystyle \frac{t^\prime }{\sqrt{1-(u/c)^2}}

 83 
 on: April 27, 2020, 05:52:15 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
ใช้รูปจาก บทที่ 7 ข้อ 1

2. Bมีนาฬิกาอยู่จำนวนมากวางอยู่ที่ตำแหน่ง x^\prime=0,1,2,............,i,i+1,.......และแต่ละเรือนบอกเวลาเดียวกันหมด ถ้า Aอ่านเวลาของนาฬิกาเหล่านี้ (หักลบเวลาที่แสงใช้เดินทางไปถึงตาของ Aและหักลบเวลาที่สมองของ Aใช้พิจารณาข้อมูลทั้งหลายออกไปเรียบร้อยแล้ว) Aจะพบนาฬิกา i+1มากกว่าเวลาของนาฬิกา iอยู่เท่าไร

 84 
 on: April 27, 2020, 05:46:28 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
33. จงวิเคราะห์ค่าความเหนี่ยวนำตัวเองสำหรับขดลวดในข้อ 31. ในกรณีพิเศษที่ขดลวดนี้ยาวมาก (\ell\gg a)ค่าความเหนี่ยมนำตัวเองจะเป็นประมาณเท่าใด

 85 
 on: April 26, 2020, 12:28:51 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
1. นาฬิกาของ Bวางอยู่ที่ตำแหน่ง x^\prime=0ชี้เวลา t^\primeนาฬิกาของ Aบอกเวลา tเท่ากับเท่าไร

 86 
 on: April 26, 2020, 09:50:48 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
32. ในตัวอย่าง 3.2 ถ้าหากกำหนดว่า \beta>\alpha b_0ค่า \mathcal{E}(t)จะเปลี่ยนแปลงกับเวลา tอย่างไร เริ่มจาก t=0เขียนกราฟของ \mathcal{E}(t)กับ t

 87 
 on: April 25, 2020, 09:58:27 AM 
Started by Ittipat - Last post by Jirat_auto
จากป๋า

ขอบคุณมากครับ

 88 
 on: April 25, 2020, 07:13:35 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
31. ดูตัวอย่าง 2.11 จงวิเคราะห์หาสนามแม่เหล็กที่จุดกึ่งกลางของขดลวดแบบโซลีนอยด์ยาว \ellจำนวน Nรอบแต่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว a(แทนที่จะเป็นรูปวงกลมรัศมี rตามปกติ)

 89 
 on: April 24, 2020, 11:24:45 PM 
Started by Ittipat - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
จากป๋า

 90 
 on: April 24, 2020, 08:18:49 PM 
Started by Ittipat - Last post by Jirat_auto
จะหา \displaystyle dA ของวงรียังไงได้บ้างครับ  idiot2

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »