ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41486 Posts in 6257 Topics- by 9135 Members - Latest Member: Armm
mPEC ForumRecent Posts
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 71 
 on: May 01, 2020, 07:40:46 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
39. ในเนื้อตัวนำที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กและที่มีสภาพนำไฟฟ้าเท่ากับ \sigmaเราสามารถแสดงได้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสารนี้เป็นไปตามสมการ

\displaystyle{\frac{\partial^2}{\partial z^2}E_x=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2}{\partial t^2}E_x+\mu_0\sigma\frac{\partial}{\partial t}E_x}

\displaystyle{\frac{\partial^2}{\partial z^2}B_y=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2}{\partial t^2}B_y+\mu_0\sigma\frac{\partial}{\partial t}B_y}

จงแก้สมการเหล่านี้โดยการสมมุติผลในรูป e^{-\alpha z}\sin(kz-\omega t+\beta)แล้วหาค่า \alphaและ kในรูป \mu_0,\varepsilon_0,\sigma,\omegaภายใต้เงื่อนไข \displaystyle{\left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0\omega}\right)^2\gg 1}

40. จงแสดงว่าตามเงื่อนไขในข้อ 39. นั้นจะได้ผลว่า

\displaystyle{\alpha\approx k\approx \sqrt{\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}}}

จงหาค่าของ \dfrac{1}{\alpha}และ \dfrac{2\pi}{k}สำหรับเนื้อทองแดงที่ความถี่ f=\dfrac{\omega}{2\pi}=10^6\;\mathrm{Hz} [ทองแดงมีค่า \sigma=5.9\times10^7\;\mathrm{\Omega^{-1}m^{-1}}]

 72 
 on: May 01, 2020, 07:03:44 AM 
Started by Jirat_auto - Last post by Ittipat
จาก \displaystyle \frac{\partial}{\partial z}B_y = -\mu _0 \varepsilon _0\frac{\partial}{\partial t}E_x

\displaystyle \frac{\partial}{\partial z}(\frac{\partial}{\partial z}B_y) = \frac{\partial}{\partial z}(-\mu _0 \varepsilon _0\frac{\partial}{\partial t}E_x)

\displaystyle \frac{\partial^2}{\partial z^2}B_y = -\mu _0 \varepsilon _0\frac{\partial}{\partial t}(\frac{\partial}{\partial z}E_x)

จาก \displaystyle \frac{\partial}{\partial t}B_y  = -\frac{\partial}{\partial z}E_x

จะได้ \displaystyle \frac{\partial^2}{\partial z^2}B_y = \mu _0 \varepsilon _0\frac{\partial}{\partial t}(\frac{\partial}{\partial t}B_y)

\displaystyle \frac{\partial^2}{\partial z^2}B_y = \mu _0 \varepsilon _0\frac{\partial^2}{\partial t^2}B_y

สมการนี้ เป็นสมการคลื่นโดยมี v^2=\dfrac{1}{ \mu _0 \varepsilon _0}

\therefore v=\dfrac{1}{\sqrt{ \mu _0 \varepsilon _0}}

 73 
 on: April 30, 2020, 07:03:58 PM 
Started by Jirat_auto - Last post by Jirat_auto
38.  จงแสดงว่าสมการต่อไปนี้บ่งว่ามีคลื่นของ \displaystyle E_x และ \displaystyle B_y เคลื่อนที่ในแนวแกน OX ด้วยความเร็วเท่ากับ \displaystyle \frac{1}{\sqrt{\mu _0 \varepsilon _0 }}

                    \displaystyle \frac{\partial}{\partial t}B_y  = -\frac{\partial}{\partial z}E_x

                    \displaystyle \frac{\partial}{\partial z}B_y = -\mu _0 \varepsilon _0\frac{\partial}{\partial t}E_x

 74 
 on: April 30, 2020, 06:55:12 PM 
Started by Jirat_auto - Last post by Jirat_auto
37.  ดูตัวอย่าง 3.25  ถ้าเปลี่ยนช่องเปิดของแกนทอรอยด์จากค่า 1 มิลลิเมตร ไปเป็น 2 มิลลิเมตร จะต้องพันลวดเป็นกี่รอบ
         
             คำนวณด้วยว่า ขดลวดทอรอยด์ใหม่นี้เมื่อใช้งานในสภาวะที่กำหนดให้จะมีความเหนี่ยวนำเท่าใด

 75 
 on: April 30, 2020, 06:17:24 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
36. จงวิเคราะห์วงจรนี้เพื่อหาค่า q,I_R,Iเป็นฟังก์ชันของเวลา t

 76 
 on: April 30, 2020, 06:15:08 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
ถ้าเกิดวัตถุอยู่ในเลนส์บางพอดี คือ p=0จะได้สมการ \dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{0}+\dfrac{1}{q} ถ้า fไม่ใช่ 0หรือ \infty

จะได้ว่า q=\infty

เพราะเหมือนจะวาดเส้นเดินทางของแสงไม่ได้

ถ้า  p \rightarrow 0 จะได้ q \rightarrow 0  ไม่ใช่หรือ

ขอบคุณอาจารย์ครับ ผมดูการกลับเศษส่วนผิดครับ icon adore

 77 
 on: April 30, 2020, 05:51:23 AM 
Started by Ittipat - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
ถ้าเกิดวัตถุอยู่ในเลนส์บางพอดี คือ p=0จะได้สมการ \dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{0}+\dfrac{1}{q} ถ้า fไม่ใช่ 0หรือ \infty

จะได้ว่า q=\infty

เพราะเหมือนจะวาดเส้นเดินทางของแสงไม่ได้

ถ้า  p \rightarrow 0 จะได้ q \rightarrow 0  ไม่ใช่หรือ

 78 
 on: April 29, 2020, 09:45:33 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
35. จงวิเคราะห์วงจรนี้เพื่อหาค่า q,I_R,I_Lเป็นฟังก์ชันของเวลา t

 79 
 on: April 29, 2020, 06:14:56 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
ถ้าเกิดวัตถุอยู่ในเลนส์บางพอดี คือ p=0จะได้สมการ \dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{0}+\dfrac{1}{q} ถ้า fไม่ใช่ 0หรือ \infty

จะได้ว่า q=\infty แล้วถ้าคิด m=-\dfrac{q}{p}

จะได้ m=-\dfrac{\infty}{0}=-\infty

ถูกหรือเปล่าครับ เพราะเหมือนจะวาดเส้นเดินทางของแสงไม่ได้

 80 
 on: April 28, 2020, 06:53:07 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
ใช้รูปจาก บทที่ 7 ข้อ 1

3. Bพบวัตถุ Pอยู่ที่ตำแหน่ง x^\prime=bที่เวลา t^\prime=0ที่ขณะที่ Bพบนี้ Aจะพบ Pอยู่ห่างจากจุด Oเป็นระยะทาง xเท่ากับเท่าไร

4. ในข้อ 3. ซึ่ง Bพบ Pอยู่ที่ x^\prime=bที่เวลา t^\prime=0นั้น เวลาในระบบที่ Aอยู่ขณะนั้นเป็นเวลา tเท่ากับเท่าไร

5. ใช้ค่าของ xจากข้อ 3. และค่าของ tจากข้อ 4. ปริมาณ x-utมีค่าเท่าไร ผลอันนี้เป็นไปตามความคาดหวังจากการหดสั้นของลอเรนท์ซ-ฟิตซเจอรัลด์หรือไม่

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »