ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
 
Advanced search

40987 Posts in 6083 Topics- by 6028 Members - Latest Member: asnaeb191191
mPEC ForumRecent Posts
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 61 
 on: February 15, 2019, 10:45:23 PM 
Started by PT_CIS - Last post by PT_CIS
หลักฟิสิกส์ ;
1. เวลาเราวิเคราะห์ สมการที่มีตัวแปร เวลา เยอะๆ เราควรวาดภาพสถารณ์การ โดยแยกช่วงเวลาอย่างชัดเจน
2. เวลาที่เสียงชนกำแพง จะวกกลับ ด้วยความเร็วเดิมเสมอ
3. ข้อควรระวัง คือ เสียงที่ปล่อยออกมาจากเรือ ที่มีความเร็ว! ดั้งนั้นต้องใช่ความเร็วสัมพัทธ์ ในการวิเคราะห์ด้วย

 62 
 on: February 15, 2019, 10:13:26 PM 
Started by PT_CIS - Last post by PT_CIS
6. เรือกำลังแล่นด้วยความเร็วคงที่หนีจากหน้าผาสูง เรือเปิดหวูดสั้นๆ เมื่อถึงตำแหน่ง (1) และได้ยินเสียงสะท้อนหลังจากนั้นเป็นเวลา t_1 ต่อมาหลังจากเปิดหวูดครั้งแรกไปแล้วเป็นเวลา T เรือก็เปิดหวูดอีกครั้งและได้ยินเสียงสะท้อนที่เวลา t_2 หลังจากเปิดหวูดครั้งที่สองนี้ จงหาขนาดความเร็วของเรือว่าเป็นกี่เท่า*ของอัตราเร็วของเสียงในอากาศ [สอวน.31 สิงหาคม 2551]
(จริงแล้วโจทย์ในเล่ม ถามว่าเป็นกี่ เปอร์เซ็นต์ แต่จริงๆแล้ว ผมว่าวิธีการวิเคราะห์ ไม่เปลี่ยนไปเท่าไรหรอก!)

 63 
 on: February 15, 2019, 10:08:36 PM 
Started by PT_CIS - Last post by PT_CIS
5. ถังน้ำทรงกระบอกรัศมี R ความสูง H ใส่น้ำจนเต็มเมื่อตั้งดิ่ง จากนั้นจึงจับเอียงทำมุม \theta กับ แนวดิ่ง จะเหลือน้ำในถังเป็นปริมาตรเท่าใด [สอวน.31 สิงหาคม 2551]

 64 
 on: February 15, 2019, 12:07:10 AM 
Started by PT_CIS - Last post by PT_CIS
ให้วัตถุ มีมวล m
ณ จุด เสียงต่อการหลุด ; mg = \dfrac {mv^2} {R}
 v^2 =gR
 E_{Before} = E_{After}
 mgh = mg2R + \frac {1}{2} mv^2
 \therefore h = \frac {5}{2} R

 65 
 on: February 14, 2019, 11:58:13 PM 
Started by PT_CIS - Last post by PT_CIS
หลักฟิสิกส์ ;
1.ผลรวมของแรงภายในที่ทำต่อระบบทั้งหมดเป็นศูนย์เสมอ (ว่าแต่ เราเลือกระบบเป็นอะไรล่ะ)

 66 
 on: February 14, 2019, 11:52:17 PM 
Started by PT_CIS - Last post by PT_CIS
หลักฟิสิกส์ ;
1. จุดที่เสี่ยงต่อการ หลุดออกจากวงกลม มากที่สุด คือ จุดที่มีแรงเข้า ลัพธ์ เข้าสู่ศูนย์กลางมากที่สุด (ทำไมละ? ไปวิเคราะห์เอง ! ไม่เกินความสามารถอยู่แล้ว)
2. จากจุดปล่อย ไปยังจุด ที่เสี่ยงต่อการหลุดมากที่สุด ไม่มีงานของแรงภายนอกมาทำขึ้น (แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก ไม่ทำงาน ส่วน แรงโน้มถ่วง คิดในรูปของพลังงานศักย์แล้ว)
3. บางอย่างเราก็ต้องสมมติ มิเช่นนั้น จะทำการวิเคราะห์ได้อย่างไร

 67 
 on: February 14, 2019, 11:39:35 PM 
Started by PT_CIS - Last post by PT_CIS
ข้อควรระวัง สมการเหล่านี้ตั้งจากเงื่อนไขที่ว่ามวลของ สองก้อนเท่ากัน
จากสมการพลังงาน  coolsmiley v^2 = u^2 +w^2
อนุรักษ์โมเมนตัมให้ว่า ; \vec{v} = \vec{u} + \vec {w} --->(1)
นำสมการ (1) ไปด็อทตัวเอง จะได้ว่า v^2 = u^2 + w^2 + 2 (w) \cdot (u)
สังเกตว่า พจน์ 2 (w) \cdot (u) =0 นี้ย่อมบ่งว่า w ทำมุม ตั้งฉากกับ u หรือว่า ขนาดของ u,v = 0
 \therefore w\perp u ; เมื่อเป็นการชนแบบหยืดหยุ่น และ วัตถุที่ เกิดแรงอันตรกิริยากัน มวลเท่ากัน

 68 
 on: February 14, 2019, 11:31:21 PM 
Started by PT_CIS - Last post by PT_CIS
โอเคผมมาแล้ว  Grin การหวังว่าครั้งนี้ผมจะไม่สะเพราะนะครับ  smitten
การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ;
 P_x = const. ; mv=mu \cos 30^{\circ} + mw \cos 30 ^{ \circ}
 v = u \cos 30^{\circ} + w \cos \theta ---> (1)
 P_y = const. ; 0=mu \sin 30^ {\circ} - mw \sin \theta
 \dfrac {u}{2} = w \sin \theta
 u = 2w \sin \theta ---> (2)
(2) ---> (1) ; v = 2w \sin \theta \left(\frac {\sqrt {3}}{2} \right) + w \cos \theta
 E_k = const. ; \frac {1}{2} mv^2 = \frac {1}{2} mu^2 + \frac {1}{2} mw^2
 3w^2 \sin ^2 \theta + w^2 \cos ^2 \theta + 2w^2 \sin \theta \cos \theta \sqrt {3} -1=0
 1 - 2 \sin ^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta \sqrt {3} - 1 = 0
สมการนี้มีคำตอบ คือ \theta = 60^{\circ}
สังเกตว่า มุมนี้ เมื่อรวมกับ ที่วัตถุก้อน แรกทำ ( 30 ^ {\circ} ) รวมกันได้ 90 ^ {\circ} พอดี ! นี้ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์ได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นใน ความเห็น ถัดไป
ทีนี้ได้อัตตราส่วน ยังครับ ในที่นี้ ผมขอบอกคำตอบเลยคือ อัตราเร็ว จะลดเหลือ 50 %

 69 
 on: February 14, 2019, 10:41:48 PM 
Started by PT_CIS - Last post by PT_CIS
4. \text {B} เป็นแผ่นไม้ซึ่งลอยน้ำได้ (รูป ก) \text{M} เป็นก้อนวัตถุซึ่งหนักกว่าน้ำ เมื่อนำ \text {M} ไปห้อยติดใต้ \text{B} ทำให้ \text{B} จมลงไปจากเดิมเป็นระยะทาง d (รูป ข) แต่ถ้านำ \text วางทับ \text {B} จะทำให้ \text {B} จมลงไปอีกเป็นระยะทาง h (รูป ค) จงหาความถ่วงจำเพาะของ \text{M} (นั่นคือ หาว่า \text{M} มีความหนาแน่นเป็นกี่เท่าของความหนาแน่นน้ำ) [สอวน.31 สิงหาคม 2551]

 70 
 on: February 14, 2019, 10:34:23 PM 
Started by PT_CIS - Last post by PT_CIS
3. ปล่อยมวลก้อนเล็กๆ ให้ไถลจากหยุดนิ่งที่จุด \text{A} เข้าสู่รางวงกลม \text{OB} รัศมี R อย่างนุ่มนวล (ไม่มีการสะดุดหรือกระแทก) จะต้องให้จุด \text{A} อยู่สูงจากพื้นระดับเป็นกี่เท่าของรัศมีของราง \text {OB} จึงจะทำให้มวลนั้นขึ้นถึงจุด \text{B} ได้พอดีโดยไม่แยกตัวจากรางก่อน [สอวน.31 สิงหาคม 2551]

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

คุณสมบัติของเด็กดี

ไม่ฟังเวลามีการนินทากัน ไม่มองหาข้อด้อยของผู้อื่น ไม่พูดนินทาเหยีบบย่ำผู้อื่น