ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41272 Posts in 6178 Topics- by 8280 Members - Latest Member: Nice0373
mPEC ForumRecent Posts
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 61 
 on: October 29, 2019, 08:52:48 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
ไม่รํู้ว่าไปลอกตัวอย่างมาจากไหน

ผมไปเอามาจากหลายๆที่มารวมๆกันครับ ก็เลยเกิดปัญหาครับ

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ icon adore

 62 
 on: October 29, 2019, 08:42:35 PM 
Started by Ittipat - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
ไม่รํู้ว่าไปลอกตัวอย่างมาจากไหน

เอา \newenvironment{thailang} ออก

เปลี่ยน

\setTransitionTo{Thai}{\begin{thailang}}
\setTransitionFrom{Thai}{\end{thailang}}

ดู code ที่แนบมา

Code:
\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage{fontspec}
 
\setmainfont{CMU Serif}
\setsansfont{TeX Gyre Heros}
\setmonofont{TeX Gyre Cursor}

\newfontfamily{\thaifont}[Scale=MatchUppercase]{TH Sarabun Chula}
%\newenvironment{thailang}
{\thaifont}

\usepackage[Latin,Thai]{ucharclasses}
\setTransitionTo{Thai}{\thaifont}
\setTransitionFrom{Thai}{\thaifont}

\usepackage{setspace}
\onehalfspacing

\usepackage{amsmath,amsthm,amssymb}

\begin{document}
  
   \section*{ชั่งน้ำหนักมวล}
   มองมวล  
  
   จะได้ว่า $W=mg$  ทดลองดู English ไทย  $\vec{W}=m\vec{g}$ ทดลองดู English ไทย

\end{document}

 63 
 on: October 29, 2019, 06:51:44 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
คำสั่งที่ใช้ในTeXstudio
"
\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage{fontspec}
 
\setmainfont{CMU Serif}
\setsansfont{TeX Gyre Heros}
\setmonofont{TeX Gyre Cursor}

\newfontfamily{\thaifont}[Scale=MatchUppercase]{TH Sarabun Chula}
\newenvironment{thailang}
{\thaifont}

\usepackage[Latin,Thai]{ucharclasses}
\setTransitionTo{Thai}{\begin{thailang}}
\setTransitionFrom{Thai}{\end{thailang}}

\usepackage{setspace}
\onehalfspacing

\usepackage{amsmath,amsthm,amssymb}

\begin{document}
   
   \section*{ชั่งน้ำหนักมวล}
   มองมวล
   จะได้ว่า$W=mg$

\end{document}
"
ผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็นว่ามันจะขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้งที่พิมพ์ภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์คณิตศาสตร์
ผู้รู้ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ ผมลองแก้มาหลายวันแล้วยังไม่ทราบวิธี buck2 ขอบคุณครับ

 64 
 on: October 29, 2019, 12:32:05 PM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
จาก \Sigma F=0

มองคน(พิจารณาแกนตั้งฉากกับเครื่องชั่ง)

จะได้ F_G-F_C \cos \psi-N=0

N=\frac{GMm}{R^2}-m\omega^2 R\cos^2 \psi

จากกฎข้อที่3ของนิวตัน

จะได้ว่าแรงที่คนดันตาชั่ง=แรงที่ตาชั่งดันคน (W=N)

\therefore W=m(\frac{GM}{R^2}-\omega^2R \cos^2 \psi)

แนวคิดจาก punpunyawish

*ข้อนี้ไม่แน่ใจครับ(ไม่ตรงเฉลย)

คุณ ittipat เข้าใจผมคลาดเคลื่อนไปหน่อย

ผมคิดจาก w=mg_e_f_f

โดย mg_e_f_f ของโลกเกิดจาก แรงดึงดูดระหว่างมวล กับ แรงเข้าสู่ศูนย์กลางของการหมุน

มองแนวเข้าศูนย์กลางโลก

mg_e_f_f =แรงดึงดูดระหว่างมวล - แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง  cos\Psi

mg_e_f_f =m( -\frac{GM}{R^2} + \omega ^2 Rcos\Psi cos\Psi  )

ดังนั้น อ่านน้ำหนักบนตาชั่งทิศตรงข้ามกับน้ำหนัก (ตาชั่งดันคน) = m( \frac{GM}{R^2} - \omega ^2 Rcos^2\Psi )

 65 
 on: October 29, 2019, 12:15:14 PM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
ข้อนี้ผมไม่ได้ใช้ นิวตันคิดนะครับ

 66 
 on: October 29, 2019, 11:27:08 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
จาก \Sigma F=ma_c

จะได้ f=m\omega^2 R

-\dfrac{\gamma Mm}{R^3}=m\omega^2R

\omega =\sqrt{\dfrac{\gamma M}{R^4}}

จาก T=\dfrac{2\pi}{\omega}

\therefore T=2\pi (\dfrac{R^2}{\sqrt{\gamma M}})

 67 
 on: October 29, 2019, 08:38:34 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
จาก \Sigma F=0

มองคน(พิจารณาแกนตั้งฉากกับเครื่องชั่ง)

จะได้ F_G-F_C \cos \psi-N=0

N=\frac{GMm}{R^2}-m\omega^2 R\cos^2 \psi

จากกฎข้อที่3ของนิวตัน

จะได้ว่าแรงที่คนดันตาชั่ง=แรงที่ตาชั่งดันคน (W=N)

\therefore W=m(\frac{GM}{R^2}-\omega^2R \cos^2 \psi)

แนวคิดจาก punpunyawish

*ข้อนี้ไม่แน่ใจครับ(ไม่ตรงเฉลย)

 68 
 on: October 29, 2019, 07:51:43 AM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
ข้อ 9 นะครับ
สมมติความเร็วในแนวดิ่ง = v
มองแค่ในแนวดิ่ง

สมมติใช้เวลา \tau

ระยะ AC = v \tau
เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ไม่คิดแรงโน้มถ่วง

และ ระยะ BC = v \tau - \frac{1}{2} g \tau ^2

ระยะ AB จึง = AC - BC = \frac{1}{2} g \tau ^2

 69 
 on: October 29, 2019, 07:47:50 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
8.
จาก \frac{mv^2}{2}-\frac{Kx^2}{2}=0

จะเห็นได้ว่าพลังงานที่ขึ้นอยู่กับ vคือ -\frac{Kx^2}{2}

\therefore -\frac{Kx^2}{2} คือรูปของพลังงานศักย์

 70 
 on: October 29, 2019, 07:45:12 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
7.
จาก \Sigma F=m\frac{d}{dt}v

จะได้ m\frac{d}{dt}v=Kx

mv\frac{dv}{dx}=Kx

\displaystyle{\int_0^vmvdv=\int_0^xKxdx}

\frac{mv^2}{2}=\frac{Kx^2}{2}

\therefore \frac{mv^2}{2}-\frac{Kx^2}{2}=0\;;หลักการอนุรักษ์พลังงานกล

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »