ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41272 Posts in 6178 Topics- by 8280 Members - Latest Member: Nice0373
mPEC ForumRecent Posts
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 51 
 on: November 08, 2019, 06:34:22 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
รูปข้อ 14
รูปสวยมาเลยๆ ใช้โปรแกรมอะไร  Smiley

สแกนจากหนังสือครับ

 52 
 on: November 07, 2019, 11:39:03 PM 
Started by Ittipat - Last post by PT_CIS
รูปข้อ 14
รูปสวยมาเลยๆ ใช้โปรแกรมอะไร  Smiley

 53 
 on: November 07, 2019, 11:27:22 PM 
Started by PT_CIS - Last post by PT_CIS
โจทย์ที่ป๋าบอกว่า ทำเล่นๆ ฝึกแมท
(อย่าไปสนใจที่ผมเขียนมานะ ผมทำผิด Cry)​

 54 
 on: November 07, 2019, 11:24:40 PM 
Started by PT_CIS - Last post by PT_CIS
จะค่อยๆทยอยโพสต์นะครับ  :reading

 55 
 on: November 07, 2019, 11:23:55 PM 
Started by MnMangania - Last post by PT_CIS
ขอบคุณครับ

 56 
 on: October 31, 2019, 05:19:50 AM 
Started by punpunyawish - Last post by Ittipat
2.
จาก x(t) = t^2 + 2

v(t)=\dfrac{d}{dt}(t^2+2)

v(t)=2t

ดังนั้น ที่เวลา t=4จะได้ v_{t=4}=2(4)=8\,\text{cm/s}

จาก \vec{v}_{av}=\dfrac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}

ข้อ ง. ถ้าให้ \Delta t=\dfrac{1}{100}

จะได้ \vec{v}_{av}=2(4)+\dfrac{1}{100}

\therefore \vec{v}_{av}=8.01\,\text{cm/s}

 57 
 on: October 31, 2019, 05:09:38 AM 
Started by punpunyawish - Last post by Ittipat
1.
จาก \vec{v}_{av}=\dfrac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}

ก.
\vec{v}_{av}=\dfrac{(4.5)^2+2-((4.0)^2+2)}{4.5-4.0}

\therefore \vec{v}_{av}=8.5\,\text{cm/s}

ข.
\vec{v}_{av}=\dfrac{(5.0)^2+2-((4.0)^2+2)}{5.0-4.0}

\therefore \vec{v}_{av}=9\,\text{cm/s}

ค.
\vec{v}_{av}=\dfrac{(6.0)^2+2-((4.0)^2+2)}{6.0-4.0}

\therefore \vec{v}_{av}=10\,\text{cm/s}

ง.
\vec{v}_{av}=\dfrac{(t+\Delta t)^2+2-((t)^2+2)}{t+\Delta t}

\vec{v}_{av}=\dfrac{2t\Delta t+\Delta t^2}{\Delta t}

\therefore \vec{v}_{av}=2t+\Delta t\,\text{cm/s}

 58 
 on: October 30, 2019, 03:39:47 PM 
Started by MnMangania - Last post by MnMangania
ไฟล์ pdf (ทำมือนะครับ  buck2 )

 59 
 on: October 30, 2019, 03:33:33 PM 
Started by MnMangania - Last post by MnMangania
ข้อสอบปลายค่าย 1 สสวท. 2562-2563
ภาคทฤษฎี มี 3 ชุด ชุดละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ชุดที่ 1 แม่เหล็กไฟฟ้า ดร.วิทยา
ชุดที่ 2 กลศาสตร์และสัมพัทธภาพ ดร.มนต์สิทธิ์
ชุดที่ 3 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์สถิติ ดร.วุทธิพันธุ์
// pdf ทำมืออยู่ reply ต่อไปนะครับ  buck2

 60 
 on: October 29, 2019, 09:19:10 PM 
Started by Ittipat - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
^ถ้าอยากให้ใช้ฟอนต์ภาษาอังกฤษตอนที่พิมพ์ภาษาอังกฤษ ก็ให้เปลี่ยนที่ \setTransitionFrom{Thai}{\englishfont} โดยไปนิยาม englishfont ไว้ว่าเราจะใช้ฟอนต์ไหน

ดูตัวอย่าง

Code:
\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage{fontspec}
 
\setmainfont{CMU Serif}
\setsansfont{TeX Gyre Heros}
\setmonofont{TeX Gyre Cursor}

\newfontfamily{\englishfont}{CMU Serif}
\newfontfamily{\thaifont}[Scale=MatchUppercase]{TH Sarabun Chula}
%\newenvironment{thailang}{\thaifont}

\usepackage[Latin,Thai]{ucharclasses}
\setTransitionTo{Thai}{\thaifont}
\setTransitionFrom{Thai}{\englishfont}

\usepackage{setspace}
\onehalfspacing

\usepackage{amsmath,amsthm,amssymb}

\begin{document}
    \section*{ชั่งน้ำหนักมวล}
   มองมวล  
  
   จะได้ว่า $W=mg$  ทดลองดู English ไทย  $\vec{W}=m\vec{g}$ ทดลองดู English ไทย

\end{document}

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »