ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41458 Posts in 6253 Topics- by 9029 Members - Latest Member: Airinint
mPEC ForumRecent Posts
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 41 
 on: May 01, 2020, 02:29:12 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
KVL Loop ซ้าย ; \mathcal{E}-\dfrac{q}{C}-I_R R=0

Modified KVL Loop ขวา ; I_R R-L\dfrac{d}{dt}I_L=0

KCL ; \dfrac{d}{dt}q=I_r+I_L

\dfrac{d}{dt} KVL Loop ซ้าย : -\dfrac{1}{C}\dfrac{d}{dt}q-R\dfrac{d}{dt}I_R=0

-\dfrac{1}{RC}\dfrac{d}{dt}q=\dfrac{d}{dt}I_R -\raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {1}}}

จาก Modified KVL Loop ขวา จะได้ \dfrac{I_R R}{L}=\dfrac{d}{dt}I_L -\raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {2}}}

\raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {1}}}+\raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {2}}} \; ; \; \dfrac{I_R R}{L}-\dfrac{1}{RC}\dfrac{d}{dt}q=\dfrac{d}{dt}(I_R+I_L)

จาก KCL จะได้ \dfrac{I_R R}{L}-\dfrac{1}{RC}\dfrac{d}{dt}q=\dfrac{d^2}{dt^2}q

จาก KVL Loop ซ้าย จะได้ I_R R=\mathcal{E}-\dfrac{q}{C}

นำไปแทนจะได้ \dfrac{1}{L}(\mathcal{E}-\dfrac{q}{C})-\dfrac{1}{RC}\dfrac{d}{dt}q=\dfrac{d^2}{dt^2}q

\dfrac{\mathcal{E}}{L}-\dfrac{q}{LC}-\dfrac{1}{RC}\dfrac{d}{dt}q=\dfrac{d^2}{dt^2}q

\dfrac{\mathcal{E}}{L}=\dfrac{d^2}{dt^2}q+\dfrac{1}{RC}\dfrac{d}{dt}q+\dfrac{q}{LC}

การแก้สมการนี้ เราไม่ทราบว่า root เป็นจำนวนเชิงซ้อนหรือไม่ แล้วเราจะทราบได้อย่างครับว่าเป็น คำตอบในรูปแบบใด

 42 
 on: May 01, 2020, 11:58:49 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
6. Sเป็นแหล่งกำเนิดแสงในสุญญากาศ กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว uไปทางขวา และส่งคลื่นแสงเคลื่อนที่มาทางซ้ายด้วยความเร็ว cเทียบกับผู้สังเกตเฉื่อย Aถามว่า Aจะพบแสงเคลื่อนที่ห่างจากแหล่งกำเนิดเป็นระยะทาง Dเท่ากับเท่าไรในช่วงเวลา \delta t

7. ถ้า Sในข้อ 6. อยู่นิ่งในระบบอ้างอิงเฉื่อยที่ Bอยู่นิ่ง (เป็นผู้สังเกตเฉื่อย) Bจะพบแสงเคลื่อนที่ได้ระยะทาง D^\primeเท่ากับเท่าไรในช่วงเวลา \delta t^\prime
ถ้ากำหนดต่อไปว่า \delta t^\primeนี้เป็นคาบของการสั่นของคลื่นแสง ความยาวคลื่นแสง \lambda^\primeที่ Bพบจะสัมพันธ์กับที่ Aในข้อ 6. พบ (สมมุติเป็น \lambda) อย่างไร

 43 
 on: May 01, 2020, 07:40:46 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
39. ในเนื้อตัวนำที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กและที่มีสภาพนำไฟฟ้าเท่ากับ \sigmaเราสามารถแสดงได้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสารนี้เป็นไปตามสมการ

\displaystyle{\frac{\partial^2}{\partial z^2}E_x=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2}{\partial t^2}E_x+\mu_0\sigma\frac{\partial}{\partial t}E_x}

\displaystyle{\frac{\partial^2}{\partial z^2}B_y=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2}{\partial t^2}B_y+\mu_0\sigma\frac{\partial}{\partial t}B_y}

จงแก้สมการเหล่านี้โดยการสมมุติผลในรูป e^{-\alpha z}\sin(kz-\omega t+\beta)แล้วหาค่า \alphaและ kในรูป \mu_0,\varepsilon_0,\sigma,\omegaภายใต้เงื่อนไข \displaystyle{\left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0\omega}\right)^2\gg 1}

40. จงแสดงว่าตามเงื่อนไขในข้อ 39. นั้นจะได้ผลว่า

\displaystyle{\alpha\approx k\approx \sqrt{\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}}}

จงหาค่าของ \dfrac{1}{\alpha}และ \dfrac{2\pi}{k}สำหรับเนื้อทองแดงที่ความถี่ f=\dfrac{\omega}{2\pi}=10^6\;\mathrm{Hz} [ทองแดงมีค่า \sigma=5.9\times10^7\;\mathrm{\Omega^{-1}m^{-1}}]

 44 
 on: May 01, 2020, 07:03:44 AM 
Started by Jirat_auto - Last post by Ittipat
จาก \displaystyle \frac{\partial}{\partial z}B_y = -\mu _0 \varepsilon _0\frac{\partial}{\partial t}E_x

\displaystyle \frac{\partial}{\partial z}(\frac{\partial}{\partial z}B_y) = \frac{\partial}{\partial z}(-\mu _0 \varepsilon _0\frac{\partial}{\partial t}E_x)

\displaystyle \frac{\partial^2}{\partial z^2}B_y = -\mu _0 \varepsilon _0\frac{\partial}{\partial t}(\frac{\partial}{\partial z}E_x)

จาก \displaystyle \frac{\partial}{\partial t}B_y  = -\frac{\partial}{\partial z}E_x

จะได้ \displaystyle \frac{\partial^2}{\partial z^2}B_y = \mu _0 \varepsilon _0\frac{\partial}{\partial t}(\frac{\partial}{\partial t}B_y)

\displaystyle \frac{\partial^2}{\partial z^2}B_y = \mu _0 \varepsilon _0\frac{\partial^2}{\partial t^2}B_y

สมการนี้ เป็นสมการคลื่นโดยมี v^2=\dfrac{1}{ \mu _0 \varepsilon _0}

\therefore v=\dfrac{1}{\sqrt{ \mu _0 \varepsilon _0}}

 45 
 on: April 30, 2020, 07:03:58 PM 
Started by Jirat_auto - Last post by Jirat_auto
38.  จงแสดงว่าสมการต่อไปนี้บ่งว่ามีคลื่นของ \displaystyle E_x และ \displaystyle B_y เคลื่อนที่ในแนวแกน OX ด้วยความเร็วเท่ากับ \displaystyle \frac{1}{\sqrt{\mu _0 \varepsilon _0 }}

                    \displaystyle \frac{\partial}{\partial t}B_y  = -\frac{\partial}{\partial z}E_x

                    \displaystyle \frac{\partial}{\partial z}B_y = -\mu _0 \varepsilon _0\frac{\partial}{\partial t}E_x

 46 
 on: April 30, 2020, 06:55:12 PM 
Started by Jirat_auto - Last post by Jirat_auto
37.  ดูตัวอย่าง 3.25  ถ้าเปลี่ยนช่องเปิดของแกนทอรอยด์จากค่า 1 มิลลิเมตร ไปเป็น 2 มิลลิเมตร จะต้องพันลวดเป็นกี่รอบ
         
             คำนวณด้วยว่า ขดลวดทอรอยด์ใหม่นี้เมื่อใช้งานในสภาวะที่กำหนดให้จะมีความเหนี่ยวนำเท่าใด

 47 
 on: April 30, 2020, 06:17:24 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
36. จงวิเคราะห์วงจรนี้เพื่อหาค่า q,I_R,Iเป็นฟังก์ชันของเวลา t

 48 
 on: April 30, 2020, 06:15:08 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
ถ้าเกิดวัตถุอยู่ในเลนส์บางพอดี คือ p=0จะได้สมการ \dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{0}+\dfrac{1}{q} ถ้า fไม่ใช่ 0หรือ \infty

จะได้ว่า q=\infty

เพราะเหมือนจะวาดเส้นเดินทางของแสงไม่ได้

ถ้า  p \rightarrow 0 จะได้ q \rightarrow 0  ไม่ใช่หรือ

ขอบคุณอาจารย์ครับ ผมดูการกลับเศษส่วนผิดครับ icon adore

 49 
 on: April 30, 2020, 05:51:23 AM 
Started by Ittipat - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
ถ้าเกิดวัตถุอยู่ในเลนส์บางพอดี คือ p=0จะได้สมการ \dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{0}+\dfrac{1}{q} ถ้า fไม่ใช่ 0หรือ \infty

จะได้ว่า q=\infty

เพราะเหมือนจะวาดเส้นเดินทางของแสงไม่ได้

ถ้า  p \rightarrow 0 จะได้ q \rightarrow 0  ไม่ใช่หรือ

 50 
 on: April 29, 2020, 09:45:33 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
35. จงวิเคราะห์วงจรนี้เพื่อหาค่า q,I_R,I_Lเป็นฟังก์ชันของเวลา t

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »