ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41457 Posts in 6253 Topics- by 9023 Members - Latest Member: boss.
mPEC ForumRecent Posts
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 31 
 on: May 04, 2020, 05:33:36 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
43. ถ้าเราเสนอว่าคลื่นแสงที่จะเดินทางจากจุด Aในตัวกลางดรรขนีหักเห n_1ไปยังจุด Bในตัวกลาง n_2ต้องเดินทางตามเส้นทาง \overrightarrow{AO}และ \overrightarrow{OB}ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดละก็ จงพิสูจน์ว่า

\dfrac{n_1x}{\sqrt{h_1^2+x^2}}=\dfrac{n_2(L-x)}{\sqrt{h_2^2+x^2}}

44. ผลในข้อ 43. นั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับกฎของสเนลล์

 32 
 on: May 03, 2020, 02:00:10 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
6.
Aจะเห็น Sเคลื่อนที่ออกไปและแสงเดินทางเข้ามา

ดังนั้น จะได้ระยะที่แสงเคลื่อนที่คือ D=(c+u)\delta t

 33 
 on: May 03, 2020, 01:44:22 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
จากการแปลงแบบลอเรนซ์

โดยให้ทิศขวาเป็นบวก

จะได้ t_i=\gamma(t^\prime+\dfrac{ux^\prime}{c^2})

และ t_{i+1}=\gamma(t^\prime+\dfrac{u(x^\prime+1)}{c^2})

นำมาลบกันได้ t_{i+1}-t_i=\gamma\left(\dfrac{u}{c^2}\right)(x^\prime+1-x^\prime)

\therefore t_{i+1}-t_i=\dfrac{u/c^2}{\sqrt{1-(u/c)^2}}

 34 
 on: May 03, 2020, 11:22:52 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
5.
แทนค่าลงใน x-utจะได้

\gamma b-u\gamma\left(\dfrac{ub}{c^2}\right)

\gamma b\left(1-\left(\dfrac{u}{c}\right)^2\right)

\dfrac{b(1-(u/c)^2)}{\sqrt{1-(u/c)^2}}

\dfrac{b(1-(u/c)^2)}{\sqrt{1-(u/c)^2}}\left(\dfrac{\sqrt{1-(u/c)^2}}{\sqrt{1-(u/c)^2}}\right)

b\sqrt{1-(u/c)^2} เป็นไปตามการหดสั้นของลอเรนท์ซ-ฟิตซเจอรัลด์

 35 
 on: May 03, 2020, 10:52:11 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
4.
จากการแปลงแบบลอเรนซ์

โดยให้ทิศขวาเป็นบวก

จะได้ t=\gamma(t^\prime+\dfrac{ux^\prime}{c^2})

t=\gamma(0+\dfrac{ub}{c^2})

\therefore t=\dfrac{ub/c^2}{\sqrt{1-(u/c)^2}}

 36 
 on: May 03, 2020, 10:40:25 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
3.
จากการแปลงแบบลอเรนซ์

โดยให้ทิศขวาเป็นบวก

จะได้ x=\gamma(x^\prime+ut^\prime)

x=\gamma(b+u(0))

\therefore x=\dfrac{b}{\sqrt{1-(u/c)^2}}

 37 
 on: May 03, 2020, 04:43:34 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
42. เสาอากาศแบบในรูปนี้เหมาะที่จะใช้ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่เท่าใดและถ้าต้องการพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกไปต่อวินาทีเป็น 1จูล (กำลังส่ง 1วัตต์) จะต้องใช้กระแส I_{rms}ที่ไหลไปเสาอากาศมีค่ากี่แอมแปร์ (ดูหัวข้อ 4.12)

 38 
 on: May 02, 2020, 08:40:39 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
8. เมื่อผสมทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ากับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ จะได้กฎการแปลงสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าระหว่างผู้สังเกตเฉื่อย Aกับ Bดังนี้ (Bพบสนาม E_y^\prime,B_z^\primeส่วน Aพบสนาม E_y,B_z)

E_y=\dfrac{(E_y^\prime+uB_z^\prime)}{\sqrt{1-(u/c)^2}}และ B_z=\dfrac{(\dfrac{u}{c^2}E_y^\prime+B_z^\prime)}{\sqrt{1-(u/c)^2}}

สมมุติว่าในระบบที่ Bอยู่มีแต่สนามไฟฟ้า E_y^\primeเท่านั้น (B_z^\prime=0)\quad Aจะพบสนามอะไรบ้าง มีขนาดเท่าไร ชี้ในทิศทางใด

9. จากรูปในข้อ 8. นั้น ถ้า E_y^\primeและ B_z^\primeเป็นสนามไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว cเทียบกับ Bซึ่งทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าบ่งด้วยว่า E_y^\prime=cB_z^\primeจงหาความสัมพันธ์ระหว่าง E_yกับ B_zที่พบโดย Aสำหรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดียวกัน

 39 
 on: May 02, 2020, 05:04:04 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
41. ความยาวคลื่นของคลื่นในข้อ 40. มีค่าเท่าใด และคลื่นนี้ที่ทะลวงเข้าไปในทิศทางตั้งฉากกับผิวทองแดงจะมีค่าแอมพลิจูดของสนามเหลือเพียง \dfrac{1}{e}ของค่าที่ผิวเมื่อทะลวงเข้าไปแล้วเป็นระยะทางเท่าใด ระยะทางนี้คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของความยาวคลื่นในเนื้อทองแดง

 40 
 on: May 01, 2020, 02:29:12 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
KVL Loop ซ้าย ; \mathcal{E}-\dfrac{q}{C}-I_R R=0

Modified KVL Loop ขวา ; I_R R-L\dfrac{d}{dt}I_L=0

KCL ; \dfrac{d}{dt}q=I_r+I_L

\dfrac{d}{dt} KVL Loop ซ้าย : -\dfrac{1}{C}\dfrac{d}{dt}q-R\dfrac{d}{dt}I_R=0

-\dfrac{1}{RC}\dfrac{d}{dt}q=\dfrac{d}{dt}I_R -\raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {1}}}

จาก Modified KVL Loop ขวา จะได้ \dfrac{I_R R}{L}=\dfrac{d}{dt}I_L -\raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {2}}}

\raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {1}}}+\raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {2}}} \; ; \; \dfrac{I_R R}{L}-\dfrac{1}{RC}\dfrac{d}{dt}q=\dfrac{d}{dt}(I_R+I_L)

จาก KCL จะได้ \dfrac{I_R R}{L}-\dfrac{1}{RC}\dfrac{d}{dt}q=\dfrac{d^2}{dt^2}q

จาก KVL Loop ซ้าย จะได้ I_R R=\mathcal{E}-\dfrac{q}{C}

นำไปแทนจะได้ \dfrac{1}{L}(\mathcal{E}-\dfrac{q}{C})-\dfrac{1}{RC}\dfrac{d}{dt}q=\dfrac{d^2}{dt^2}q

\dfrac{\mathcal{E}}{L}-\dfrac{q}{LC}-\dfrac{1}{RC}\dfrac{d}{dt}q=\dfrac{d^2}{dt^2}q

\dfrac{\mathcal{E}}{L}=\dfrac{d^2}{dt^2}q+\dfrac{1}{RC}\dfrac{d}{dt}q+\dfrac{q}{LC}

การแก้สมการนี้ เราไม่ทราบว่า root เป็นจำนวนเชิงซ้อนหรือไม่ แล้วเราจะทราบได้อย่างครับว่าเป็น คำตอบในรูปแบบใด

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »