ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41272 Posts in 6178 Topics- by 8280 Members - Latest Member: Nice0373
mPEC ForumRecent Posts
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 11 
 on: January 18, 2020, 06:00:29 AM 
Started by punpunyawish - Last post by Ittipat
อาศัย อนุรักษ์โมเมนตัม

m\vec{u}=\frac{m}{2}\vec{v}_1+\frac{m}{2}\vec{v}_2

2\vec{u}=\vec{v}_1+\vec{v}_2

\vec{v}_1=2\vec{u}-\vec{v}_2

อาศัย อนุรักษ์พลังงาน

41mu^2=\frac{1}{2}(\frac{m}{2})v_1^2+\frac{1}{2}(\frac{m}{2})v_2^2

164u^2=v_1^2+v_2^2

164u^2=(2\vec{u}-\vec{v})^2+v_2^2

164u^2=4u^2-4\vec{u}\cdot \vec{v}_2+v^2_2+v_2^2

0=v^2-2\vec{u}\cdot \vec{v}_2-80u^2

จะได้ \vec{v}_2=\dfrac{2\vec{u}+\sqrt{4u^2-4(1)(-80)u^2}}{2}

\vec{v}_2=10\vec{u} , -8\vec{u}

ดังนั้น เสี่ยงที่1จะมีขนาดความเร็วเป็น 10เท่าของ uและเสี่ยงที่2จะมีขนาดความเร็วเป็น 8เท่าของ u

 12 
 on: January 17, 2020, 07:01:37 PM 
Started by Ittipat - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
...
ดังนั้น จะเขียนได้เป็น V(x)+C

เพิ่มเติม

ผมสงสัยว่าเขียนว่า V(x)เฉยๆ ได้หรือไม่ได้ครับ

พลังงานศักย์มีค่าขึ้นกับตำแหน่งอ้างอิงที่เราเลือก

 13 
 on: January 17, 2020, 04:36:52 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
3.
จาก \displaystyle{-\int f_{12}^{IN}(x)d(x)}

แทน f_{12}^{IN}(x)ด้วย -\frac{d}{dx}V(x)

\displaystyle{-\int -\frac{d}{dx}V(x)d(x)}

ดังนั้น จะเขียนได้เป็น V(x)+C

เพิ่มเติม

ผมสงสัยว่าเขียนว่า V(x)เฉยๆ ได้หรือไม่ได้ครับ

 14 
 on: January 17, 2020, 04:27:19 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
2.
จากหัวข้อ 6.1.3 และเปลี่ยนเครื่องหมายของแรงโดยกำหนดทิศ +xเป็นบวก

จะได้ \frac{d}{dx_1}(\frac{1}{2}m_1v_1^2)=f_1^{EX}-f_{12}^{IN}

และ \frac{d}{dx_2}(\frac{1}{2}m_1v_2^2)=f_2^{EX}+f_{21}^{IN}

ดังนั้น (integrateแล้วนำสมการบวกกัน) จึงได้ \displaystyle{\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_1v_2^2=\int f_1^{EX}dx_1+\int f_2^{EX}dx_2-\int f_{12}^{EX}dx_1+\int f_{21}^{EX}dx_2+C_1+C_2}

\displaystyle{\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_1v_2^2=\int f_1^{EX}dx_1+\int f_2^{EX}dx_2-(\int f_{12}^{EX}dx_1-\int f_{21}^{EX}dx_2)+C_1+C_2}

และ จาก กฎของรนิวตันข้อที่สาม จะได้ f_{21}^{IN}=f_{12}^{IN}

คิดออกมาจะได้ \displaystyle{\int f_{12}^{IN}dx_1-\int f_{21}^{IN}dx_2=\int f_{12}^{IN}d(x_1-x_2)}

นำไปแทนในสมการก่อนหน้า ได้ \displaystyle{\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_1v_2^2=\int f_1^{EX}dx_1+\int f_2^{EX}dx_2-\int f_{12}^{IN}d(x_1-x_2)+C_1+C_2}

\displaystyle{\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_1v_2^2+\int f_{12}^{IN}d(x_1-x_2)=\int f_1^{EX}dx_1+\int f_2^{EX}dx_2+C_1+C_2}

\displaystyle{\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_1v_2^2-\int f_{12}^{IN}d(x_2-x_1)=\int f_1^{EX}dx_1+\int f_2^{EX}dx_2+C_1+C_2}

กำหนด x\equiv x_2-x_1และเขียน f_{12}^{IN}เป็น f_{12}^{IN}(x)เนื่องจากเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับ x

ดังนั้นจะได้ว่า พลังงานศักย์ของระบบสองอนุภาคเป็น \displaystyle{-\int f_{12}^{IN}(x)d(x)}

 15 
 on: January 13, 2020, 05:45:31 PM 
Started by PT_CIS - Last post by Ittipat
ให้ขนาดความเร่ง = a

มองมวล m

จาก \Sigma F_y=0

F_N\cos \theta -mg=0

F_N=\frac{mg}{\cos\theta}

จาก \Sigma F_x=ma

F_N\sin \theta=ma

a=\dfrac{F_N\sin \theta}{m}

a=\dfrac{\frac{mg}{\cos\theta}\sin \theta}{m}

\therefore a=g\tan\theta

 16 
 on: January 12, 2020, 04:08:58 PM 
Started by PT_CIS - Last post by Ittipat
รูปครับ

 17 
 on: January 02, 2020, 07:26:46 PM 
Started by Teamm - Last post by Teamm
เฉลยส่วนของอ.วุทธิพันธุ์ครับ

 18 
 on: January 02, 2020, 04:18:22 PM 
Started by Jirat_auto - Last post by Jirat_auto
ขอบคุณมากครับ

 19 
 on: January 01, 2020, 05:00:02 PM 
Started by punpunyawish - Last post by Ittipat
อาศัย อนุรักษ์โมเมนตัม

m_1u_1+m_2(-u_2)=m_1v_1+m_2v_2 -\raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {1}}}

อาศัย อนุรักษ์พลังงาน(ในรูปของความเร็วสัมพัทธ์)

จะได้ u_1-(-u_2)=-(v_1-v_2)

v_1=v_2-u_1-u_2

นำไปแทนใน \raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {1}}}

จะได้ m_1u_1-m_2u_2=m_1(v_2-u_1-u_2)+m_2v_2

v_2(m_1+m_2)=2m_1u_1-m_2u_2+m_1u_2

v_2=\dfrac{2m_1u_1+(m_1-m_2)u_2}{m_1+m_2}

\therefore v_2=\dfrac{m_1-m_2}{m_1+m_2}u_2+\dfrac{2m_1}{m_1+m_2}u_1และในทำนองเดียวกันจะได้ v_1=\dfrac{m_2-m_1}{m_1+m_2}u_1+\dfrac{2m_2}{m_1+m_2}u_2

 20 
 on: January 01, 2020, 08:46:34 AM 
Started by Jirat_auto - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
ทฤษฎีอย่างที่เราอยากได้ไม่เห็นมีที่ไหน มีแต่ปรากฏการณ์ว่าคืออะไร และการพยายามอธิบายแบบง่าย ๆ

"Coanda effect or wall-attachment effect, the tendency of a moving fluid, either liquid or gas, to attach itself to a surface and flow along it. As a fluid moves across a surface a certain amount of friction (called  skin friction ) occurs between the fluid and the surface, which tends to slow the moving fluid. This resistance to the flow of the fluid pulls the fluid towards the surface, causing it stick to the surface. Thus, a fluid emerging from a nozzle tends to follow a nearby curved surface—even to the point of bending around corners—if the curvature of the surface or the angle the surface makes with the stream is not too sharp. Discovered in 1930 by Henri Coanda, a Romanian aircraft engineer, the phenomenon has many practical applications in fluidics and aerodynamics ."

The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. Copyright © 2012, Columbia University Press. All rights reserved.


https://en.wikipedia.org/wiki/Coandă_effect


Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »