มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ

สมัครสมาชิกฟรีเพื่อเห็นไฟล์แนบและดาวน์โหลดไฟล์ ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41141 Posts in 6136 Topics- by 7801 Members - Latest Member: Laphat
mPEC ForumRecent Posts
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 
 on: October 20, 2019, 03:30:01 PM 
Started by punpunyawish - Last post by Ittipat
ก. \frac{d}{dt}\vec{r}(t)=\frac{d}{dt}((2+t^2)\hat{i}+(1-2t+3t^2)\hat{j})

\therefore \vec{v}(t)=(2t)\hat{i}+(-2+6t)\hat{j}

ข. \left|  \vec{v}(t) \right| =v(t)=\sqrt{(2t)^2+(-2+6t)^2}

v(t)=\sqrt{4t^2+(4-24t+36t^2)}

\therefore v(t)=\sqrt{4-24t+40t^2}

ค. \frac{d}{dt}\vec{v}(t)=\frac{d}{dt}(2t\hat{i}+(-2+6t)\hat{j})

\therefore \vec{a}(t)=2\hat{i}+6\hat{j}

ง. \left|  \vec{a}(t) \right| =a(t)=\sqrt{(2)^2+(6)^2}

\therefore a(t)=2\sqrt{10}

จ. ความเร่งของอนุภาคไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเพราะความเร่งคงที่(จากfunction \vec{a}(t))

 2 
 on: October 20, 2019, 06:05:12 AM 
Started by punpunyawish - Last post by Ittipat
ก. หาค่าของ xเมื่อ tเป็น 0

จะได้ x(0)= 1-2(0)+3(0)^2

\therefore x_{0}=1m

ข. v(t)=\frac{d}{dt}(1-2t+3t^2)

จะได้ v(t)= -2+6t

แทนค่า t=0 จะได้ความเร็วต้นของอนุภาค

\therefore v_{0}=-2+6(0)=-2m/s

ค.แทน v_{0}=0

v_{0}=0=-2+6t

\therefore t=\frac{1}{3}s

ง. a(t)= \frac{d}{dt}(-2+6t)

จะได้ a(t)= 6

\therefore ความเร่งของอนุภาคคงที่และทีค่าเป็น 6m/s

จ.แทนค่า t=\frac{2}{3}ในสมการตำแหน่งและความเร็ว

จะได้ x(\frac{2}{3})= 1-2(\frac{2}{3})+3(\frac{2}{3})^2

\therefore x_{\frac{2}{3}}=1m

และ v(\frac{2}{3})= -2+6(\frac{2}{3})

\therefore v_{\frac{2}{3}}=2m/s

ฉ.เท่ากัน เนื่องจากอัตราเร็วคือขนาด(ไม่พิจารณาทิศทาง)
 smitten

 3 
 on: October 19, 2019, 07:48:28 PM 
Started by punpunyawish - Last post by punpunyawish
อนุภาคหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ในระนาบ  XOY โดยที่ตำแหน่ง  \vec{r} ของมันขึ้นกับเวลา t ดังนี้

 \vec{r} = \vec{r}(t) = (2+t^{2})\hat{i} + (1-2t+3t^{2})\hat{j}

จงหา

ก. ความเร็ว \vec{v}(t) ของอนุภาคที่ t ใดๆ

ข.ขนาดของความเร็วของอนุภาคที่เวลา t ใดๆ

ค.ความเร่ง \vec{a}(t) ของอนุภาคที่ t ใดๆ

ง.ขนาดของความเร่งของอนุภาค

จ.ความเร่งของอนุภาคขึ้นกับเวลาหรือไม่

 4 
 on: October 19, 2019, 07:32:11 PM 
Started by punpunyawish - Last post by punpunyawish
ข้อ 3
กำหนดให้ตำแหน่ง x  เมตรของอนุภาคหนึ่งในระบบอ้างอิงเฉื่อย OX ที่เวลา t วินาทีใดๆ เป็น
  x = x(t) \equiv 1 - 2t + 3t^{2}
จงหา
ก. ค่าของ x ที่จุดเริ่มต้น
ข.ค่าของความเร็วต้นของอนุภาค
ค.ความเร็วอนุภาค = 0 ที่เวลา t เท่าไหร่
ง.ความเร่งอนุภาคคงที่หรือไม่ ถ้าคงที่มีค่าเป็นเท่าไหร่
จ.ที่เวลา t = \frac{2}{3} วินาทีอนุภาคอยู่ตรงไหน และมีความเร็วเท่าไหร่
ฉ.อัตราเร็วในข้อ จ. กับเมื่อ  t = 0 เท่ากันหรือไม่

 5 
 on: October 19, 2019, 07:15:01 PM 
Started by punpunyawish - Last post by punpunyawish
สมมติให้ตำแหน่งของอนุภาคในระบบอ้างอิงเฉื่อย OX  ที่เวลา t ใดๆ เป็น x(t) = t^{2} + 2 \text{ cm}
จงหาค่าความเร็วเฉลี่ยของอนุภาคนี้ในช่วงเวลา t_{1} ถึง t_{2}ช่วงต่างๆต่อไปนี้
ก. 4.0 , 4.5
ข. 4.0 , 5.0
ค. 4.0 , 6.0
ง. t ใดๆ , t+\Delta t

2.
จงหาความสัมพันธ์ระหว่าง x , t ในข้อ 1
หาความเร็วที่ t = 4.00 วินาที เปรียบเทียบผลที่ได้ในข้อ ก ข ค ง เมื่อใช้ค่า \Delta t ใน ง = \frac{1}{100} วินาที

 6 
 on: October 19, 2019, 07:04:27 PM 
Started by punpunyawish - Last post by punpunyawish
สวัสดีครับ ผมเห็นโครงการนี้อยู่นานแล้วไม่มีใครเริ่มสักที Huh Huh
งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ตามความต้องการของคุณ Ittipat ด้วยนะครับ  2funny 2funny
เดี๋ยวผมจะทยอยเอาโจทย์มาลงๆไว้ให้ เดี๋ยวจะมาทยอยทำครับ // ผิดถูกอย่างไรช่วยกันด้วยนะครับ
ใครว่างๆก็ช่วยกันทำเลยนะครับ

 7 
 on: October 15, 2019, 01:43:28 PM 
Started by Teamm - Last post by PT_CIS
ขออภยสำหรับความคลุมเคลืครับ  icon adore จริงๆแล้ววิธที่แสดงไปคือข้อที่ 2 ครับ

 8 
 on: October 15, 2019, 05:47:52 AM 
Started by Teamm - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
ช่วยเช็คคำตอบหน่อยครับ
จากคำถามข้อ (1) จะได้ว่าตู้เย็นคือตู็เย็นคาร์โนต์ จะได้ว่า \Sigma \delta s=0
...

นี่คือคำตอบของคำถามข้อ (1) หรือ ดูแล้วงงครับ  ในคำถามไม่มีตู้เย็นนะ

 9 
 on: October 15, 2019, 02:34:19 AM 
Started by Teamm - Last post by PT_CIS
ช่วยเช็คคำตอบหน่อยครับ
จากคำถามข้อ (1) จะได้ว่าตู้เย็นคือตู็เย็นคาร์โนต์ จะได้ว่า \Sigma \delta s=0
จะได้ว่า
\delta s=\dfrac{\delta s}{T} และ
 \dfrac{\delta s}{\delta t} = \dfrac {P}{T}        เมื่อ  P คือกำลังของงาน
จะได้ว่าอีกว่าในการคิดเอนโทรปี้นั่นเราจะต้องคิดแค่ภายในวัฏจักรเท่านั้น
วัฏจักร ;
 \dfrac {\delta s}{\delta t} = \dfrac{\alpha(T_b - T_0)}{T_b} - \dfrac {P}{T_0} --->(1)
จะได้ว่า (1)  ต้องได้ 0 ตามเงื่อนไขของ carnot engine
แก้สมการจะได้ว่า
T_b= \dfrac{T_0}{1-\dfrac{P}{\alpha T_0}}

 10 
 on: October 13, 2019, 09:39:27 PM 
Started by tonsonlalit - Last post by tonsonlalit
ชีทหายาก ข้อสอบของ นศพ. เมื่อปี 254x  Cool
ไม่ค่อยสะอาดเท่าไรครับ พอดีสแกนมาจากชีทที่รุ่นพี่ส่งต่อกันมาครับ

แต่โจทย์สะอาดๆ หลายข้อ อยู่ในบอร์ด "วุทธิพันธุ์วันละ (หลาย) ข้อ" และเพจ facebook "วุทธิพันธุ์ แฟนคลับ" อยู่แล้วครับ

https://www.facebook.com/pg/WoodyCalculusFC/photos/?tab=album&album_id=380877768607057
https://www.facebook.com/pg/WoodyCalculusFC/photos/?tab=album&album_id=382158535145647
https://www.facebook.com/pg/WoodyCalculusFC/photos/?tab=album&album_id=392642010763966
https://www.facebook.com/pg/WoodyCalculusFC/photos/?tab=album&album_id=386471164714384
https://www.facebook.com/pg/WoodyCalculusFC/photos/?tab=album&album_id=516750005019832

- รวมข้อสอบกลศาสตร์ SCPY153

- ข้อสอบปลายภาค SCPY154 ก.พ. 45

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คุณสมบัติของเด็กดี

ไม่ฟังเวลามีการนินทากัน ไม่มองหาข้อด้อยของผู้อื่น ไม่พูดนินทาเหยีบบย่ำผู้อื่น