ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก
Did you miss your activation email?

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
 
Advanced search

39958 Posts in 5855 Topics- by 4505 Members - Latest Member: zBoyEi
mPEC ForumRecent Posts
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 
 on: Today at 12:10:19 AM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by อภิชาตเมธี
EM ข้อ 5 ครับ

ก. จาก \delta V=\dfrac{1}{4\pi \varepsilon _{0}}\dfrac{\lambda \delta s}{r}

    =\dfrac{\lambda }{4\pi \varepsilon _{0}}\dfrac{ \sqrt{(\delta r)^{2}+r^{2}(\delta \theta )^{2}}}{r}

    V_{0}=2\times \dfrac{\lambda}{4\pi \varepsilon_{0}}\int_{0}^{\pi }\sqrt{\dfrac{1}{r^{2}}(\dfrac{dr}{d\theta })^{2}+1} d\theta

ข. \Im (\theta ,e)=\sqrt{\dfrac{1}{r^{2}}(\dfrac{dr}{d\theta })^{2}+1}=\sqrt{1-\dfrac{e\sin \theta }{(1-e^{2})a}}

ค. \int_{0}^{\pi }\displaystyle \lim_{e \to 0}\sqrt{1-\dfrac{e\sin \theta }{(1-e^{2})a}} d\theta=\theta \left|^{\pi }_{0}=\pi

    \lim_{e \to 0}V_{0}=\dfrac{\lambda }{2\varepsilon _{0}}

 2 
 on: October 31, 2014, 11:32:58 PM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by อภิชาตเมธี
EM ข้อ 4 ครับ

ก. จากกฎของ Biot-savart

   \delta B=\dfrac{\mu _{0}}{4\pi } \dfrac{i\vec{\delta s}\times \hat{r}}{r^{2}}

   =\dfrac{\mu _{0}i}{4\pi }\dfrac{\delta s \sin \psi }{r^{2}}

   =\dfrac{\mu _{0}i}{4\pi a(1-e^{2}) }(1-e\cos \theta )\delta \theta

   B=\dfrac{\mu _{0}i}{4\pi a(1-e^{2}) }\left[ \theta -e\sin \theta \right]^{2\pi }_{0}

   =\dfrac{\mu _{0}i}{2a(1-e^{2}) }

ข. \displaystyle \lim_{e \to 0} B=\dfrac{\mu _{0}i}{2a}

 3 
 on: October 31, 2014, 08:23:44 PM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by อภิชาตเมธี
Modern Physics ข้อ 1 ครับ

a. จากพลังงานแสง E_{\gamma }=\dfrac{hc}{\lambda }

    จากโจทย์ให้เกิดปรากฎการณ์ได้พอดีดังนั้น \dfrac{hc}{\lambda }=\phi

b. จากที่ความยามคลื่นที่ฉายน้อยกว่าความยาวคลื่นขีดเริ่ม ดังนั้นโฟตอนจะมีพลังงานเหลือเป็นพลังงานจลน์ให้อิเล็กตรอน

     ซึ่งถ้าอิเล็กตรอนวิ่งผ่านศักย์(ที่เป็นลบ) จะศูนย์เสียพลังงานไปพอดีกับพลังงานจลน์ที่มีเมื่อ

      Ek=(-V_{S1})(-e)=hc(\dfrac{1}{\lambda _{1}}-\dfrac{1}{\lambda _{0}})

     V_{S1}=\dfrac{hc}{e}(\dfrac{1}{\lambda _{1}}-\dfrac{1}{\lambda _{0}})

c. กระแสอิ่มตัวจะมีค่าแปรผันตรงกับปริมาณโฟตอนที่วิ่งเข้ามา(ที่มีพลังงานเพียงพอต่อการเกิดปรากฎการณ์)

   จากโจทย์แสงชนิดใหม่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าอันแรกเพราะฉะนั้นจังมีพลังงานมากกว่าและทำให้เกิดปรากฎการณ์เช่นกัน

   ได้ว่า I = K\dfrac{N}{t} เมื่อ K เป็นค่าคงที่

   และจาก L=\dfrac{N}{t}\dfrac{1}{A}\dfrac{hc}{\lambda }

    \therefore \dfrac{I_{2}}{I_{1}}=\dfrac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}

d.

e.

f. จาก สำหรับอิเล็กตรอน

   \lambda _{e}=\dfrac{h}{P}=\dfrac{h}{\sqrt{2m_{e}E}}

   เมื่อ E=hc(\dfrac{1}{\lambda _{1}}-\dfrac{1}{\lambda _{0}})            (1)

   ให้คลื่นอิเล็กตรอนเกิดการแทรกสอดกันแล้วดูที่โหมดที่ n=1 ได้ว่า

    \theta _{1}\simeq \dfrac{\lambda _{e}}{d}

    \Delta\theta _{1}\simeq \dfrac{d\dfrac{\lambda _{e}}{d}}{dE }\Delta E

    =\dfrac{-h}{2d\sqrt{2m_{e}}}E^{-\dfrac{3}{2}}\Delta E

   แล้วแทน E ตามสมการ(1)

 4 
 on: October 31, 2014, 08:06:52 PM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by WPMcB1997
พาร์ทป๋า ข้อ 2 ครับ

Complex Impedance ของวงจรคือ \mathbb{Z} = \dfrac{1}{j \omega C_{1}} + \dfrac{(j \omega L)(\dfrac{1}{j \omega C_{2}})}{j \omega L + \dfrac{1}{j \omega C_{2}}}

 5 
 on: October 31, 2014, 07:37:00 PM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by WPMcB1997
ขอลองพาร์ทป๋าครับ เป็นพาร์ทที่ให้ความหวังมากที่สุด  Cry Cry

ข้อ 1. แบ่งลวดออกเป็น \delta R = \rho \dfrac{\delta x}{\pi r^{2}}
r เป็นฟังก์ชั่นของ x โดย  r = r_{0} + (\dfrac{r_{1}-r_{0}}{l})x

แทนค่าแล้วอินทิเกรต R ออกมา ได้ R = \dfrac{\rho l}{\pi r_{0} r_{1}}

 6 
 on: October 31, 2014, 07:17:39 PM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by อภิชาตเมธี
Thermodynamics ข้อ 2 ครับ

จากนิยาม C_{P} = (\dfrac{\partial Q}{\partial T})_{P}

จากกฎข้อที่ 1 ของ thermodynamics

 dQ = dU + dW

 dQ = \frac{f}{2}nRdT + \dfrac{an^{2}}{V^{3}}dV + PdV

 (\dfrac{\partial Q}{\partial T})_{P} = \dfrac{f}{2}nR + (\dfrac{an^{2}}{V^{3}} + P)(\dfrac{\partial V}{\partial T})_{P}

 (\dfrac{\partial V}{\partial T})_{P} = (\dfrac{\partial T}{\partial V})_{P}^{-1}

 =\dfrac{nR}{(P+\dfrac{an^{2}}{V^{2}})+(V-nb)(\dfrac{-2an^{2}}{V^{3}})}

 (\dfrac{\partial Q}{\partial T})_{P} = \dfrac{f}{2}nR + (\dfrac{an^{2}}{V^{3}} + P)\dfrac{nR}{(P+\dfrac{an^{2}}{V^{2}})+(V-nb)(\dfrac{-2an^{2}}{V^{3}})}

 = \dfrac{f}{2}nR + \dfrac{nR}{1+\dfrac{(V-nb)(\dfrac{-2an^{2}}{V^{3}})}{\dfrac{an^{2}}{V^{3}} + P}}

 = \dfrac{f}{2}nR + \dfrac{nR}{1 - \dfrac{2an(V-nb)^{2}}{RTV^{3}}}

 7 
 on: October 31, 2014, 06:52:45 PM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
ข้อสอบฟิสิกส์ยุคใหม่ ส่วนของอาจารย์สิรพัฒน์

 8 
 on: October 31, 2014, 06:49:47 PM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
ข้อสอบไฟฟ้าแม่เหล็ก ส่วนของอาจารย์วุทธิพันธุ์

 9 
 on: October 31, 2014, 06:42:57 PM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
ข้อสอบ Thermodynamics ส่วนของอาจารย์อนันตสิน

 10 
 on: October 31, 2014, 06:33:18 PM 
Started by ปิยพงษ์ - Head Admin - Last post by ปิยพงษ์ - Head Admin
ข้อสอบกลศาสตร์ ส่วนของอาจารย์สุจินต์

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คุณสมบัติของเด็กดี

ไม่ฟังเวลามีการนินทากัน ไม่มองหาข้อด้อยของผู้อื่น ไม่พูดนินทาเหยีบบย่ำผู้อื่น