mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: P o W i i on April 23, 2006, 10:27:17 AMTitle: สนามไฟฟ้าที่ค่อนข้างคงที่ดี
Post by: P o W i i on April 23, 2006, 10:27:17 AM
วงลวดสองวงรัศมี  R ประจุต่อหนึ่งหน่วยความยาวขนาด \lambda เท่ากันแต่เครื่องหมายตรงกันข้าม
ถ้าวางให้มีแกนกลางร่วมกัน จะต้องวางให้ห่างกันเท่าไหร่ จึงจะให้สนามไฟฟ้าตรงกลางมีค่าค่อนข้างคงที่ดี


Title: Re: สนามไฟฟ้าที่ค่อนข้างคงที่ดี
Post by: Forza_Nerazzuri on April 30, 2006, 12:52:19 AM
หาจุดที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า slope กราฟความสัมพันธ์ระหว่างฟังชัน E(x) กับ x เป็นศูนย์ได้หรือเปล่าครับ


Title: Re: สนามไฟฟ้าที่ค่อนข้างคงที่ดี
Post by: MwitStu. on April 30, 2006, 01:18:31 AM
หาจุดที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า slope กราฟความสัมพันธ์ระหว่างฟังชัน E(x) กับ x เป็นศูนย์ได้หรือเปล่าครับ
ถ้าทำอย่างนั้นจะได้เฉพาะจุดที่คงที่แต่ไม่ได้ช่วงที่คงที่อะครับ