mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ค่ายสอง 2548 ระดับไม่เกินม.4 => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 23, 2006, 12:07:56 PMTitle: เนื้อหาฟิสิกส์สอวนกทม.ระดับไม่เกิน ม.4 ค่ายสอง 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 23, 2006, 12:07:56 PM
เนื้อหาฟิสิกส์สอวน ค่าย 2 ศูนย์กทม 2548-49

2 มี.ค. 49    ความร้อน สมการของสถานะ สมการก๊าซอุดมคติ  ครูสุจินต์
           •  สมดุลความร้อน กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์     
           •  การขยายตัวทางความร้อน ความร้อน ความจุความร้อน     
           •  การวัดปริมาณความร้อน การเปลี่ยนสถานะ 

3 มี.ค. 49    •  ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์  ครูสุจินต์

6 มี.ค. 49    แสงเชิงเรขาคณิต  ครูรัชภาคย์
           •  ธรรมชาติของแสง     
           •  การสะท้อนและการหักเหที่ผิวเรียบ การสะท้อนกลับหมด     
           •  การกระจายแสงสี ปริซึม รุ้ง     
           •  การสะท้อนที่ผิวโค้งทรงกลม การหักเหที่ผิวโค้งทรงกลม     
           •  เลนส์บาง สมการของช่างทำเลนส์
 
7 มี.ค. 48    สภาพยืดหยุ่น ของไหล  ครูนฤมล
           •  มอดูลัสของยัง มอดูลัสเฉือน มอดูลัสเชิงปริมาตร     
           •  ของไหลสถิต ความดัน กฎของพาสคัล แรงลอยตัว ความตึงผิว     
           •  พลศาสตร์ของไหล สมการการต่อเนื่อง สมการของแบร์นุลลี 
8 มี.ค. 49    คลื่น  ครูขวัญ
           •  คลื่นคืออะไร ชนิดของคลื่น ฟังก์ชันคลื่น
           •  อัตราเร็วของคลื่นตามขวางและตามยาวในตัวกลางต่าง ๆ     
           •  พลังงานในการเคลื่อนที่ของคลื่น       
           เสียง     
           •  ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วของคลื่นเสียง     
           •  ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การสะท้อนและการส่งผ่านเสียง
 
9 มี.ค. 49    หลักการซ้อนทับของคลื่น  ครูขวัญ
           •  หลักของฮอยเกนส์ การแทรกสอด บีตส์ การเลี้ยวเบน     
           •  คลื่นนิ่ง การสั่นพ้อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก 

10 มี.ค. 49    ไฟฟ้าสถิต  ครูปิยพงษ์
           •  ทบทวน แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า
 
13 มี.ค. 49    ไฟฟ้าสถิต 2  ตัวเก็บประจุไฟฟ้า           ครูปิยพงษ์       
            •  ความจุไฟฟ้า การต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้า     
            •  พลังงานในตัวเก็บประจุ ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก
 
14 มี.ค. 49    ไฟฟ้ากระแสตรง  ครูปิยพงษ์
            •  นิยามกระแสไฟฟ้า อัตราเร็วลอยเลื่อน ตัวต้านทาน กฎของ Ohm     
            •  วงจรไฟฟ้า - แหล่งของอีเอ็มเอฟ กฎของ Kirchhoff ความต้านทานสมมูล 

15 มี.ค. 49    แม่เหล็ก  ครูปิยพงษ์
            •  แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก แหล่งสนามแม่เหล็ก กฎของ Biot-Savart 

16 มี.ค. 49    การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า  ครูปิยพงษ์
            •  กฎของฟาราเดย์ กฎของเลนซ์ ความเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 

17 มี.ค. 49    ไฟฟ้ากระแสสลับ 1  ครูปิยพงษ์
            •  เฟเซอร์ แผนภาพเฟเซอร์ กระแสสลับ ค่าเฉลี่ยแบบต่าง ๆ     
             •  ชิ้นอุปกรณ์ในวงจร (พิจารณาความต้านทาน กระแส ความต่างศักย์ มุมเฟส) 

20 มี.ค. 49     ไฟฟ้ากระแสสลับ 2  ครูปิยพงษ์
            •  วงจรอนุกรม L-R-C วงจรขนาน L-R-C การพ้องกัน     
             •  กำลังในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า 

21 มี.ค. 49     การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง  ครูปิยพงษ์

22 มี.ค. 49     ระบบที่มวลไม่คงตัว ทบทวน เก็บตก  ครูปิยพงษ์

28 มี.ค. 49  •  สอบไล่


Title: Re: เนื้อหาฟิสิกส์สอวนกทม.ระดับไม่เกิน ม.4 ค่ายสอง 2548-49
Post by: NiG on February 23, 2006, 12:18:26 PM
น่าเสียดายนะนี่ปีนี้ ไม่เจอสัมพัทธภาพกัน ;D

แต่ของม.5 ท่าจะยังไม่รู้ชะตากรรมเลย ว่าจะเรียนเรื่องอะไรมั่ง :'(Title: Re: เนื้อหาฟิสิกส์สอวนกทม.ระดับไม่เกิน ม.4 ค่ายสอง 2548-49
Post by: toaster on February 23, 2006, 04:50:01 PM
ขอขอบคุณ ครูปิยพงษ์ ที่กรุณานำข้อมูลมาลงให้มากครับ� >:A พอดีกับที่ผมสอบที่โรงเรียนเสร็จเลย

ปล.จบค่ายม.4 ถ้าต้องการเข้าค่ายม.5ต้องสอบเข้าใหม่หรือมีโควต้าให้หรือครับ� ???


Title: Re: เนื้อหาฟิสิกส์สอวนกทม.ระดับไม่เกิน ม.4 ค่ายสอง 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 23, 2006, 05:07:37 PM
...
ปล.จบค่ายม.4 ถ้าต้องการเข้าค่ายม.5ต้องสอบเข้าใหม่หรือมีโควต้าให้หรือครับ ???

มีโควต้าให้สำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนดี คิดว่าประมาณ 30 คน  :D


Title: Re: เนื้อหาฟิสิกส์สอวนกทม.ระดับไม่เกิน ม.4 ค่ายสอง 2548-49
Post by: toaster on February 23, 2006, 05:36:40 PM
ขอบคุณครับ งั้นขอถามล่วงหน้าไว้เลยนะครับว่า

ค่ายม.5จะสอบเข้าด้วยเรื่องอะไรบ้างหรอครับ(หมายถึงเนื้อหาครอบคลุมถึงไหนหรือครับ)  ???


Title: Re: เนื้อหาฟิสิกส์สอวนกทม.ระดับไม่เกิน ม.4 ค่ายสอง 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 23, 2006, 06:49:19 PM
ขอบคุณครับ งั้นขอถามล่วงหน้าไว้เลยนะครับว่า

ค่ายม.5จะสอบเข้าด้วยเรื่องอะไรบ้างหรอครับ(หมายถึงเนื้อหาครอบคลุมถึงไหนหรือครับ) ???

พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้  :o


Title: Re: เนื้อหาฟิสิกส์สอวนกทม.ระดับไม่เกิน ม.4 ค่ายสอง 2548-49
Post by: NiG on February 23, 2006, 08:08:20 PM
เราเตรียมตัวค่าย ม.4ก่อนดีกว่าเหอะ

ค่ายม.5หน่ะนะ แล้วแต่พระเจ้าจะเมตตา ;D


Title: Re: เนื้อหาฟิสิกส์สอวนกทม.ระดับไม่เกิน ม.4 ค่ายสอง 2548-49
Post by: ampan on February 25, 2006, 07:21:16 PM
พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้ :o
ว่าแต่ พระเจ้า ท่านตัดสินใจ ได้หรือยังครับ หุหุ ;D
เพราะเห็นว่า สอน....ตามสถานการณ์ :D