mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: FogRit on February 08, 2006, 12:33:48 AMTitle: แรงแม่เหล็ก ??
Post by: FogRit on February 08, 2006, 12:33:48 AM
จากการทดลองที่ 7 ของนักศึกษาปีที่สอง ม.มหิดล
การทดลองเรื่อง แรงต้านเนื่อจากการไถลของแม่เหล็ก

แรงต้านอันเนืองจากการไถลของแม่เหล็กตามทฤษฎีให้มา F \ \b{\alpha}\  B^mV^n

อุปกรณ์การทดลองคือ
1. ก้อนแม่เหล็กที่มีความเข้มแม่เหล็กต่างกัน 4-5 ก้อนที่มีมวลเท่ากัน
2. พื้นเอียง
3. นาฬิกาจับเวลา

การทดลอง

1. จงพิสุจน์หาค่า  m และ  n ในเชิงทฤษฎี **
2. จงทำการทดลองพิสูจน์ค่า  n ว่าตรงกับทฤษฎีหรือไม่
3. จงทำการทดลองเพื่อหาอัตราส่วนความเข้มแม่เหล็กทั้งสองหน้าของก้อนแม่เหล็กอันใดอันหนึ่ง

ข้อระมัดระวัง

แม่เหล็กแต่ละก้อนอาจมีความเข้มแม่เหล็กต่างกันอันเนื่องมาจากการจัดเก็บไม่ถูกวิธีเป็นเวลานาน


Title: Re: แรงแม่เหล็ก ??
Post by: FogRit on February 08, 2006, 12:47:55 AM
ผมคิดไม่ออกครับว่าจะเป็นแรงต้านแล้วมีความเร็วติดอยู่ด้วยได้อย่างไรเพราะตอนนี้ผมนึกออกก็แค่เพียงเกิดกระแสไหลทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กเท่านั้นครับ

 >:A

ผมออกแบบการทดลองตามทฤษฎีแบบนี้ครับ ค่อนข้างจะตัดทิ้งหลายอย่างไปเพราะพยายามให้การทดลองออกมาด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด

ให้การไถลลงมาของแม่เหล็กในระยะ 40 cm. บนพื้นเอียงเให้ความเร่งเป็นศูนย์ จากนั้นไม่คิดเงื่อนไขของแรงเสียดทาน, แรงต้านอากาศ โดยจะเหลือไว้เพียงแรงเดียวคือแรงต้านเนื่องจากแรงแม่เหล็ก

 \begin{array}{rcl}W\sin\theta &=& kB^mV^n\\\\ \ln W + \ln \sin \theta &=& \ln k + m \ln B + n\ln V \\\\ \ln \sin \theta &=& n \ln V + C ; \ \ \ C = \ln\dfrac{kB}{W} \end{array}

้เพราะฉะนั้นการทดลองของผมก็จะหา  n ได้จาก ความชันของกราฟ  \ln \sin \theta กับ  \ln V เมื่อ  V คือ อัตราเร็วของวัตถุ

ทั้งหมดที่ทำมานี่ผมคิดว่าไม่ถูกแต่หาทางที่ดีกว่าได้แค่นี้ครับ ผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ เพราะว่าผมยังครุนเครือหลายๆ อย่างครับ ค่า  m ก็หาไม่เป็นเพราะออกการทดลองไม่ถูกปนๆ กับไม่เข้าใจแรงแ่ม่เหล็กที่ทำการทดลองนี้ครับ ผมพยายามหาแล้วแต่คงไม่ถูก keyword จึงไม่เจอครับ


Title: Re: แรงแม่เหล็ก ??
Post by: FogRit on February 09, 2006, 10:41:14 PM
พอก้อมแก้มไปแล้วครับ ส่งเรียบร้อย  ;D