mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: WD on February 13, 2021, 03:55:08 PMTitle: งานจาก normal force
Post by: WD on February 13, 2021, 03:55:08 PM
ขออนุญาตถามข้อนี้ครับ ว่าเหตุใดจึงใช้ อนุรักษ์พลังงาน ได้ครับ มีงานจาก normal force หรือไม่ครับ


Title: Re: งานจาก normal force
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 13, 2021, 06:25:47 PM
ระบบคืออะไรครับ

ถ้าระบบคือลิ่มและก้อนวัตถุ แรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างวัตถุเป็นแรงภายในระบบ งานจากแรงปฏิกิริยาทั้งสองจะหักล้างกัน