mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ฟิสิกส์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 21, 2020, 08:49:05 AMTitle: ข้อสอบฟิสิกส์ยุโรป 2020 EuPhO 2020
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 21, 2020, 08:49:05 AM
ข้อสอบฟิสิกส์ EuPhO 2020 ภาคทฤษฎี 3 ข้อ ง่าย ปานกลาง และยาก เพิ่งสอบไปเมื่อวาน 20 กรกฎาคม 2563


Title: ข้อสอบฟิสิกส์ยุโรป 2020 EuPhO 2020 ภาคปฏิบัติ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 22, 2020, 08:01:32 AM
ข้อสอบฟิสิกส์ EuPhO 2020 ภาคปฏิบัติ สอบไปเมื่อวาน 21 กรกฎาคม 2563Title: เฉลย ข้อสอบฟิสิกส์ยุโรป 2020 EuPhO 2020 ภาคทฤษฎี
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 23, 2020, 11:00:45 PM
เฉลย ข้อสอบฟิสิกส์ยุโรป 2020 EuPhO 2020 ภาคทฤษฎี

(ลิงก์ไฟล์ pdf อยู่ด้านล่างสุด)


Title: ข้อสอบฟิสิกส์ยุโรป 2020 EuPhO 2020 ภาคทฤษฎี ภาษาไทย
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 28, 2020, 08:58:08 PM
ข้อสอบฟิสิกส์ยุโรป 2020 EuPhO 2020 ภาคทฤษฎี ภาษาไทย


Title: ข้อสอบฟิสิกส์ยุโรป 2020 EuPhO 2020 ภาคปฏิบัติ ภาษาไทย
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 28, 2020, 09:01:17 PM
ข้อสอบฟิสิกส์ยุโรป 2020 EuPhO 2020 ภาคปฏิบัติ ภาษาไทย