mPEC Forum

บทเรียน => โครงการเฉลยแบบฝึกหัดหนังสือฟิสิกส์สอวน.ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ => Topic started by: Jirat_auto on May 06, 2020, 10:13:00 PMTitle: เปิดโครงการ!
Post by: Jirat_auto on May 06, 2020, 10:13:00 PM
เนื่องจากโครงการของหนังสือเล่มอื่นๆ ก็ไปได้ไกลแล้ว น่าจะถึงเวลาของเล่มนี้แล้วครับ


Title: Re: เปิดโครงการ!
Post by: Ittipat on May 07, 2020, 05:48:31 AM
เล่มนี้มีเฉลยละเอียดอยู่หลังเล่มผมไม่รู้ว่ามีข้อไหนที่ไม่มีเฉลยไหมครับ  :idiot2:


Title: Re: เปิดโครงการ!
Post by: Jirat_auto on May 07, 2020, 08:31:03 AM
เล่มนี้มีเฉลยละเอียดอยู่หลังเล่มผมไม่รู้ว่ามีข้อไหนที่ไม่มีเฉลยไหมครับ  :idiot2:

ผมเพิ่งเปิดดูเมื่อกี้ น่าจะมีทุกข้อแล้วครับ  :embarassed: ตกลงเล่มนี้ต้องทำอีกมั้ยครับ?


Title: Re: เปิดโครงการ!
Post by: Ittipat on May 08, 2020, 10:44:10 AM
เล่มนี้มีเฉลยละเอียดอยู่หลังเล่มผมไม่รู้ว่ามีข้อไหนที่ไม่มีเฉลยไหมครับ  :idiot2:

ผมเพิ่งเปิดดูเมื่อกี้ น่าจะมีทุกข้อแล้วครับ  :embarassed: ตกลงเล่มนี้ต้องทำอีกมั้ยครับ?

ไว้มีคนงงเฉลยข้อไหนแล้วมาถามในนี้ ก็อธิบายเพิ่มเฉพาะข้อนั้นไหมครับ