mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 17, 2020, 09:08:38 AMTitle: อนุภาคประจุเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กแล้วไปหลุดไปในสนามไฟฟ้า
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 17, 2020, 09:08:38 AM
อนุภาคประจุเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กแล้วไปหลุดไปในสนามไฟฟ้า