mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 17, 2020, 09:02:35 AMTitle: ปัญหาการสร้างภาพขนาดเท่ากัน
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 17, 2020, 09:02:35 AM
ปัญหาการสร้างภาพขนาดเท่ากัน  โจทย์ดูเหมือนง่าย แต่หลายคนกว่าจะทำได้ถูกก็ใช้เวลานาน หลายคนมีความเข้าใจผิดทำให้คิดไม่ออก