mPEC Forum

หัวข้อทั่วไป => ความเข้าใจผิด ๆ ในฟิสิกส์ => Topic started by: Jirat_auto on October 27, 2019, 09:31:07 PMTitle: กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันครับ
Post by: Jirat_auto on October 27, 2019, 09:31:07 PM
ในกรณีที่มีแรงกระทำกับวัตถุแต่หักล้างกันหมดจนความเร่งมีขนาดเป็นศูนย์    วัตถุจะเป็นไปตามกฎของนิวตันข้อไหนครับ


Title: Re: กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 27, 2019, 10:09:59 PM
ถ้าวัดตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง ต่าง ๆ เทียบกรอบอ้างอิงเฉื่อย กฎข้อสองบอกว่าผลบวกเวกเตอร์ของแรงต่าง ๆ ที่ทำต่ออนุภาคมีค่าเท่ากับมวลของอนุภาคคูณกับความเร่งของอนุภาค  ถ้าแรงสุทธิเป็นศูนย์ความเร่งวัตถุก็เป็นศูนย์ด้วย ในทางกลับกันถ้าความเร่งอนุภาคเป็นศูนย์ ผลบวกของแรงทั้งหมดก็ต้องเป์นศูนย์ด้วย

กฎข้อที่หนึ่ง บอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉื่อย โดยที่ในกรอบนี้ถ้าวัตถุไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของอะไรเลย สภาพธรรมชาติของวัตถุคือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ไม่ต้องมีแรงมาทำให้มันมีความเร็ว ถ้าอยากให้มันเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จะต้องมีแรงสุทธิที่ไม่เป็นศูนย์ทำต่อวัตถุ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่งเป็นไปตามกฎข้อที่สอง


Title: Re: กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันครับ
Post by: Jirat_auto on October 27, 2019, 10:13:26 PM
เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับ