mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามปัญหาคณิตศาสตร์ => Topic started by: PT_CIS on August 12, 2019, 04:09:20 PMTitle: จำนวนเชิงซ้อน ใน Quantum ครับ
Post by: PT_CIS on August 12, 2019, 04:09:20 PM
จากสมการชโรดิงเจอร์

       \dfrac {\partial}{\partial t} \psi =\dfrac {i \hbar}{2m} \dfrac {\partial ^2}{\partial x^2} \psi - \dfarc {i}{\hbar} V \psi

แต่ถ้าเกิดเราต้องการเขียนอีกสมการหนึ่งในรูปของ conjugate ของ  \psi    เราต้องทำการเปลี่ยน   i เป็น  -i และเปลี่ยน  \psi  เป็น   \psi^* เช่น

       \dfrac {\partial}{\partial t} \psi^* = -\dfrac {i\hbar}{2m}\dfrac{\partial ^2}{\partial x^2} \psi^* +i\hbar V \psi^*

ผมอยากทราบว่าทำไมถึงทำเช่นนี้ได้ครับ แล้วมันมีข้อยกเว้นไหม?


Title: Re: จำนวนเชิงซ้อน ใน Quantum ครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on August 13, 2019, 12:15:27 AM
^ เขา take complex conjugate ทั้งสมการ ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไร  ทำได้อยู่่แล้ว

ปัญหาคืออะไรครับTitle: Re: จำนวนเชิงซ้อน ใน Quantum ครับ
Post by: PT_CIS on August 13, 2019, 10:36:55 AM
^ เขา take complex conjugate ทั้งสมการ
.
.
.

ยังไงครับ​ช่วยขยายความหน่อย :idiot2:


Title: Re: จำนวนเชิงซ้อน ใน Quantum ครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on August 14, 2019, 01:46:14 PM
^ เขา take complex conjugate ทั้งสมการ
.
.
.

ยังไงครับ​ช่วยขยายความหน่อย :idiot2:

เรียนปริมาณเชิงซ้อนมาแล้วไม่ใช่หรือ มีอะไรที่เป็นปัญหา ไม่ใช่เข้าใจปัญหาของเรา  :idiot2:Title: Re: จำนวนเชิงซ้อน ใน Quantum ครับ
Post by: PT_CIS on August 19, 2019, 11:06:29 PM
ช่วยแสดงการแปลง

       \dfrac {\partial}{\partial t} \psi =\dfrac {i \hbar}{2m} \dfrac {\partial ^2}{\partial x^2} \psi - \dfarc {i}{\hbar} V \psi

 เป็น

       \dfrac {\partial}{\partial t} \psi^* = -\dfrac {i\hbar}{2m}\dfrac{\partial ^2}{\partial x^2} \psi^* +i\hbar V \psi^*

ได้ไหมครับ


Title: Re: จำนวนเชิงซ้อน ใน Quantum ครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on August 20, 2019, 09:32:04 AM
^ ก็เปลี่ยน i เป็น -i และ \psi เป็น \psi^{*} แค่นั้น ไม่เห็นมีอะไรเลย