mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ฟิสิกส์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on May 11, 2019, 03:05:05 PMTitle: ข้อสอบฟิสิกส์ APhO 2019
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on May 11, 2019, 03:05:05 PM
ข้อสอบฟิสิกส์ APhO 2019 ภาคทฤษฎี (ลิงก์อยู่ด้านบน) และภาคปฏิบัติ (ลิงก์อยู่ด้านล่างของรูป)