mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: PT_CIS on February 19, 2019, 04:55:46 PMTitle: โจทย์ปัญหา Young & Freedman 10-71
Post by: PT_CIS on February 19, 2019, 04:55:46 PM
ช่วยแนะนำโจทย์ปัญหาข้อนี้หน่อยครับ  :idiot2:
10-71 แท่งวัตถุสม่ำเสมอยาว  L วางนิ่งอยู่บนผิวระดับลื่น วัตถุหมุนได้รอบแกนลื่นซึ่งตรึงไว้กับที่ที่ปลายด้านหนึ่ง เดิมวัตถุอยู่นิ่ง ลูกปืนลูกหนึ่งเคลื่อนเร็ว  v ขนานกับผิวระดับและตั้งฉากกับวัตถุ พุ่งชนวัตถุที่จุดศูนย์กลางของแท่งและฝังเข้าไปในแท่ง ลูกปืนมีมวลหนึ่งในสี่ของมวลวัตถุ a) อัตราเร็วเชิงมุมสุดท้ายของวัตถุมีค่าเท่าใด b) อัตราส่วนพลังงานจลน์ของระบบหลังจากการชนต่อพลังงานจลน์ของลูกปืนก่อนการชนมีค่าเท่าใด
โจทย์ข้อนี้ผมวาดรูป ให้มีแท่ง ถูกยึดไว้กับโต๊ะ จากนั้น ก็คิด โมเมนตัมของระบบ,และ โมเมนตัมเชิงมุมของระบบรอบจุดยึดครับ ไม่ทราบว่าผิดตรงไหน


Title: Re: โจทย์ปัญหา Young & Freedman 10-71
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 19, 2019, 05:13:10 PM
ไม่ได้มีแสดงให้ดูว่าทำอย่างไรอย่างละเอียดก็เลยบอกไม่ได้ว่าผิดที่ไหน


Title: Re: โจทย์ปัญหา Young & Freedman 10-71
Post by: PT_CIS on February 19, 2019, 08:37:32 PM
อนุรักษ์โมเมนตัม ;  \frac {1}{5}mu = mv+ \frac{1}{4} mv \to v= \dfrac {u}{5}
อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมรอบจุด O ;  \frac {1}{4} mu \dfrac {\ell }{2} = \frac {1}{4} mv \dfrac {\ell }{2} + mv \dfrac {\ell}{2} + I_{system} \omega
จากสมการข้างบนจะเห็นได้ว่า ระบบไม่หมุนครับ


Title: Re: โจทย์ปัญหา Young & Freedman 10-71
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 19, 2019, 09:31:55 PM
^ ใช้หลักอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นได้ด้วยหรือ

วาดรูปแผนภาพวัตถุเสรี เขียนแรงทั้งหมดที่ทำต่อระบบดู   ตาดีเห็น ตามืดมัวมีอคติก็จะมองไม่เห็น  :coolsmiley:


Title: Re: โจทย์ปัญหา Young & Freedman 10-71
Post by: PT_CIS on February 19, 2019, 10:58:13 PM
อ๋อ นั่นสิ ผมลืมแรงจาก ตัวที่ยึดเลย
ขอบคุณครับ  :smitten: :smitten: :smitten: