mPEC Forum

บทเรียน => โครงการเฉลยแบบฝึกหัดหนังสือฟิสิกส์สอวน.กลศาสตร์ม.ต้น => Topic started by: PT_CIS on February 15, 2019, 10:13:26 PMTitle: สอวน.กลศาสตร์ม.ต้น บทที่ 2 ข้อ 06
Post by: PT_CIS on February 15, 2019, 10:13:26 PM
6. เรือกำลังแล่นด้วยความเร็วคงที่หนีจากหน้าผาสูง เรือเปิดหวูดสั้นๆ เมื่อถึงตำแหน่ง (1) และได้ยินเสียงสะท้อนหลังจากนั้นเป็นเวลา  t_1 ต่อมาหลังจากเปิดหวูดครั้งแรกไปแล้วเป็นเวลา  T เรือก็เปิดหวูดอีกครั้งและได้ยินเสียงสะท้อนที่เวลา  t_2 หลังจากเปิดหวูดครั้งที่สองนี้ จงหาขนาดความเร็วของเรือว่าเป็นกี่เท่า*ของอัตราเร็วของเสียงในอากาศ [สอวน.31 สิงหาคม 2551]
(จริงแล้วโจทย์ในเล่ม ถามว่าเป็นกี่ เปอร์เซ็นต์ แต่จริงๆแล้ว ผมว่าวิธีการวิเคราะห์ ไม่เปลี่ยนไปเท่าไรหรอก!)


Title: Re: สอวน.กลศาสตร์ม.ต้น บทที่ 2 ข้อ 06
Post by: PT_CIS on February 15, 2019, 10:45:23 PM
หลักฟิสิกส์ ;
1. เวลาเราวิเคราะห์ สมการที่มีตัวแปร เวลา เยอะๆ เราควรวาดภาพสถารณ์การ โดยแยกช่วงเวลาอย่างชัดเจน
2. เวลาที่เสียงชนกำแพง จะวกกลับ ด้วยความเร็วเดิมเสมอ
3. ข้อควรระวัง คือ เสียงที่ปล่อยออกมาจากเรือ ที่มีความเร็ว! ดั้งนั้นต้องใช่ความเร็วสัมพัทธ์ ในการวิเคราะห์ด้วย


Title: Re: สอวน.กลศาสตร์ม.ต้น บทที่ 2 ข้อ 06
Post by: PT_CIS on February 15, 2019, 10:52:34 PM
จากความเร็วสัมพัทธ์ ; เสียงถูกปล่อยออกมาได้ความเร็ว  c-v ไปทาง ซ้ายมือ ไปชนผา แล้ววกกลับมา
  2 \left(s+ vt_1 \right) = ct_1 ---> (1)
  2 \left(s + v(T + \Delta t) \right) = c\Delta t
  2 \left( s + vt_2 \right) = c \left( t_2 - T ) ---> (2)
(2) - (1) ;  2 ( v(t_2-t_1)) = c( t_2 -T-t_1)
 \therefore \dfrac {v}{c} = \dfrac { (t_2 - T - t_1) }{2(t_2-t_1)}