mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: PT_CIS on February 12, 2019, 02:34:45 PMTitle: โซ่ไถลลงโต๊ะ
Post by: PT_CIS on February 12, 2019, 02:34:45 PM
ผมใช้วิธีหาความเร็ว(ในฟังก์ชันก์ของตำแหน่ง)ของโซ่ไถลบนโต๊ะแล้ว ใช้นิยาม v(x)=\frac{dv}{dt }