mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: wirunwit on November 29, 2018, 09:43:14 PMTitle: เปลนิวตัน!!! นิยามว่าอะไร
Post by: wirunwit on November 29, 2018, 09:43:14 PM
เปลนิวตัน จำเป็นต้องมวลเท่ากันทุกลูกไหม?? ครับ เพราะเห็นอ่านตามหลายๆเว็ป ก็บอกแต่ ใช้กฎ 2 ข้อมาอธิบาย คือ กฎอนุรักษ์พลังงาน กับ กฎ ข้อ2 ของนิวตัน ที่ว่าอนุรักษ์โมเมนตัม  :idiot2: :idiot2: ::smitten:


Title: Re: เปลนิวตัน!!! นิยามว่าอะไร
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 30, 2018, 08:47:40 AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_cradle#Physics_explanation