mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ฟิสิกส์โอลิมปิก ไทย Thai Physics Olympiad => Topic started by: Teamm on October 26, 2018, 07:11:14 PMTitle: ข้อสอบปลายค่าย 1 สสวท. 2561 - 2562
Post by: Teamm on October 26, 2018, 07:11:14 PM
ภาคเช้า : Thermoฯ ของอ.วีรพงศ์ EM ของ อ.วิทยา
ภาคบ่าย : กลศาสตร์ กลศาสตร์สถิติ และคณิตศาสตร์ ของป๋า
* ทรงกลมในข้อสอบ EM ระบายสีดำทึบนะครับ

ปล. รู้เลยว่าป๋าใช้กระดาษอะไรเขียนข้อสอบ5555


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย 1 สสวท. 2561 - 2562
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 07, 2018, 06:43:31 PM
เฉลยข้อสอบคัดตัวแทนฟิสิกส์โอลิมปิก ที่จะไปแข่งปี 2562 ส่วน กลศาสตร์ กลศาสตร์สถิติ คณิตศาสตร์ประยุกต์


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย 1 สสวท. 2561 - 2562 เฉลยข้อสอบแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนของอาจารย์วิทย
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 13, 2018, 10:50:34 PM
เฉลยข้อสอบแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนของอาจารย์วิทยา


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย 1 สสวท. 2561 - 2562
Post by: PT_CIS on October 15, 2019, 02:34:19 AM
ช่วยเช็คคำตอบหน่อยครับ
จากคำถามข้อ (1) จะได้ว่าตู้เย็นคือตู็เย็นคาร์โนต์ จะได้ว่า \Sigma \delta s=0
จะได้ว่า
\delta s=\dfrac{\delta s}{T} และ
 \dfrac{\delta s}{\delta t} = \dfrac {P}{T}        เมื่อ  P คือกำลังของงาน
จะได้ว่าอีกว่าในการคิดเอนโทรปี้นั่นเราจะต้องคิดแค่ภายในวัฏจักรเท่านั้น
วัฏจักร ;
 \dfrac {\delta s}{\delta t} = \dfrac{\alpha(T_b - T_0)}{T_b} - \dfrac {P}{T_0} --->(1)
จะได้ว่า (1)  ต้องได้ 0 ตามเงื่อนไขของ carnot engine
แก้สมการจะได้ว่า
T_b= \dfrac{T_0}{1-\dfrac{P}{\alpha T_0}}


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย 1 สสวท. 2561 - 2562
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 15, 2019, 05:47:52 AM
ช่วยเช็คคำตอบหน่อยครับ
จากคำถามข้อ (1) จะได้ว่าตู้เย็นคือตู็เย็นคาร์โนต์ จะได้ว่า \Sigma \delta s=0
...

นี่คือคำตอบของคำถามข้อ (1) หรือ ดูแล้วงงครับ  ในคำถามไม่มีตู้เย็นนะ


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย 1 สสวท. 2561 - 2562
Post by: PT_CIS on October 15, 2019, 01:43:28 PM
ขออภยสำหรับความคลุมเคลืครับ  >:A จริงๆแล้ววิธที่แสดงไปคือข้อที่ 2 ครับ