mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์โอลิมปิกรุ่นเยาว์ => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on May 20, 2018, 01:36:41 PMTitle: ข้อสอบคัดตัว IJSO รอบสาม ปี 2561 วิชาฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on May 20, 2018, 01:36:41 PM
ข้อสอบคัดตัว IJSO รอบสาม ปี 2561 วิชาฟิสิกส์


Title: Re: ข้อสอบคัดตัว IJSO รอบสาม ปี 2561 วิชาฟิสิกส์
Post by: PT_CIS on December 15, 2018, 03:25:38 AM
ข้อ 2 ครับ
แรงที่กดราง มีค่าเท่ากับ น้ำหนักของวัตถุนี้หมายว่าความว่าอย่างไรครับ  :reading


Title: Re: ข้อสอบคัดตัว IJSO รอบสาม ปี 2561 วิชาฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on December 16, 2018, 09:00:35 AM
^ ขนาดของแรงปฏิกิริยาที่วัตถุทำต่อรางเท่ากับน้ำหนักของวัตถุ


Title: Re: ข้อสอบคัดตัว IJSO รอบสาม ปี 2561 วิชาฟิสิกส์
Post by: ปรเมศวร์ on April 06, 2021, 09:10:32 PM
ข้อที่ 4 นี่คิดยังไงหรอครับ


Title: Re: ข้อสอบคัดตัว IJSO รอบสาม ปี 2561 วิชาฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 06, 2021, 11:25:57 PM
ข้อที่ 4 นี่คิดยังไงหรอครับ

ใช้กฎของ Kirchhoff หากระแสไฟฟ้าในวงจร แล้วหาความต่างศักย์คร่อมต้วเก็บประจุ


Title: Re: ข้อสอบคัดตัว IJSO รอบสาม ปี 2561 วิชาฟิสิกส์
Post by: ปรเมศวร์ on April 07, 2021, 12:11:43 PM
ข้อที่ 4 นี่คิดยังไงหรอครับ

ใช้กฎของ Kirchhoff หากระแสไฟฟ้าในวงจร แล้วหาความต่างศักย์คร่อมต้วเก็บประจุ

ผมลองคิดแล้วได้ความต่างศักย์ไม่เท่ากันอะครับ
ระหว่างเส้น 4V 2 ohm กับเส้น 1ohm 2V 1ohm ครับ


Title: Re: ข้อสอบคัดตัว IJSO รอบสาม ปี 2561 วิชาฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 07, 2021, 05:42:18 PM
...

ผมลองคิดแล้วได้ความต่างศักย์ไม่เท่ากันอะครับ
ระหว่างเส้น 4V 2 ohm กับเส้น 1ohm 2V 1ohm ครับ

เราไม่แสดงวิธีทำมาให้ดูแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคิดผิดที่ไหน


Title: เฉลยข้อ 4 ข้อสอบคัดตัว IJSO รอบสาม ปี 2561 วิชาฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 08, 2021, 10:47:17 AM
เฉลยข้อ 4 ข้อสอบคัดตัว IJSO รอบสาม ปี 2561 วิชาฟิสิกส์


Title: Re: เฉลยข้อ 4 ข้อสอบคัดตัว IJSO รอบสาม ปี 2561 วิชาฟิสิกส์
Post by: ปรเมศวร์ on April 08, 2021, 11:25:42 AM
เฉลยข้อ 4 ข้อสอบคัดตัว IJSO รอบสาม ปี 2561 วิชาฟิสิกส์
ขอบคุณอาจารย์มากครับ