mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: yut.sin1301 on November 05, 2017, 03:27:54 AMTitle: นิยามคำว่า "ไถล"
Post by: yut.sin1301 on November 05, 2017, 03:27:54 AM
มีข้อสงสัยและต้องการความเห็นครับ

โจทย์
หนังสือเล่มหนึ่งถูกผลักให้ไถลไปบนพื้นโต๊ะราบด้วยความเร็วคงตัว ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้อง
1. แรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำต่อหนังสือเท่ากับศูนย์ ทางเข้าufabet (http://www.ufa365.com/สมัครufabet/)
2. แรงเสียดทานที่พื้นกระทำต่อหนังสือเท่ากับศูนย์
3. แรงลัพธ์ที่กระทำต่อหนังสือเท่ากับศูนย์
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

คือข้อ 3 ถูกตัองแน่นอนอยู่แล้ว เพียงแต่มีคำถามจากความไม่มั่นใจที่คำว่า "ไถล" ครับ สมัครufabet (http://www.ufa365.com/สมัครufabet/)
จากประสบการณ์ที่เจอโจทย์กำหนดให้อนุภาคมีการไถล มักเป็นการเคลื่อนที่ไปเองของวัตถุโดยปราศจากการให้แรงจากตัวเรา เลยไม่แน่ใจตีความแล้วได้ 2 กรณีคำตอบดังนี้ครับ

กรณี1
ถ้าแรงจากการผลักสิ้นสุดแล้ววัตถุไถลต่อไปเอง แสดงว่าความเร็วคงตัวได้ก็ต้องไม่มีแรงเสียดทาน อย่างนี้จะตอบข้อ 4

กรณี2
ถ้าแรงจากการผลักมีไปตลอดทาง แสดงว่าแรงลัพธ์จะเป็นศูนย์ได้แรงเสียดทานต้องมีเพื่อมาหักล้างกับแรงมือผลัก อย่างนี้จะตอบข้อ 3

ทั้งนี้โจทย์ก็ไม่ได้กำหนดลักษณะพื้นผิวของโต๊ะราบมาให้ด้วย ufabet (http://www.ufa365.com/สมัครufabet/)

จึงอยากทราบความหมายที่ชัดเจนของคำว่า "ไถล" ครับ

ขอบคุณมากครับ


Title: Re: นิยามคำว่า "ไถล"
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 05, 2017, 06:09:39 AM
ความกำกวมของปัญหาข้อนี้อยู่ที่ว่าการออกแรงผลักต่อหนังสือนั้นทำแค่ตอนแรกหรือทำต่อเนื่อง ถ้าอยากทำให้ชัดเจนขึ้นก็ต้องเขียนโจทย์ใหม่ให้ตีความหมายได้อย่างเดียว

สำหรับนิยามการไถลระหว่างวัตถุสองชิ้น

วัตถุหนึ่งไถลไปบนอีกวัตถุหนึ่งถ้าจุดสัมผัสกันระหว่างสองผิวมีความเร็วไม่เท่ากัน นั่นคือมีความเร็วสัมพัทธ์กันไม่เป็นศูนย์
ถ้าไม่ไถลก็แปลว่าจุดสัมผัสมีความเร็วเท่ากัน
* สังเกตว่าต้องดูที่จุดสัมผัส ไม่ใช่ดูที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวล